PoO translation template - Dutch
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDE
1
linestartendentranslation
2
100:00:0000:00:04The Venus Project presents"The Venus Project" presenteert
3
200:00:0500:00:08A Roxanne Meadows ProductionEen Roxanne Meadows Productie
4
300:00:0900:00:12Written by Jacque FrescoGeschreven door Jacque Fresco
5
400:00:1300:00:17The entire money-structured and materialistic-oriented societyDeze op geld gebaseerde en materialistisch georiënteerde samenleving
6
500:00:1700:00:19is a false society.is geen echte samenleving.
7
600:00:1900:00:23Our society will go down in history as the lowest development in man.Onze samenleving zal in de geschiedenisboeken verschijnen als de laagste ontwikkeling van de mensheid.
8
700:00:2300:00:26We have the brains, the know-how, the technologyWe hebben de hersenen, de kennis, de technologie
9
800:00:2600:00:30and the feasibility to build an entirely new civilization.en de mogelijkheid om een geheel nieuwe samenleving te creëren.
10
900:00:3900:00:43Paradise or Oblivion(Paradijs of Ondergang)
11
1000:00:4600:00:51(Jacque Fresco) It was living through the 1929 Great DepressionDoordat ik de grote depressie van 1929 heb meegemaakt
12
1100:00:5200:00:55that helped shape my social conscience.heeft dit mede mijn sociaal bewustzijn gevormd.
13
1200:00:5600:01:00During this time, I realized the Earth was still the same place:Tijdens deze periode realiseerde ik me dat de aarde hetzelfde gebleven was:
14
1300:01:0100:01:06manufacturing plants were still intact and resources were still thereFabrieken stonden er nog en de grondstoffen waren nog steeds beschikbaar,
15
1400:01:0600:01:11but people didn't have the money to buy the products.maar de mensen hadden simpelweg geen geld om de producten te kopen.
16
1500:01:1100:01:15I felt that the rules of the game we play byIk had het gevoel dat de spelregels van het spel waar wij me spelen
17
1600:01:1500:01:18were obsolete and insufficient.verouderd en onvoldoende zijn.
18
1700:01:1900:01:25Misery, suffering and war provided the incentive for my life's work.Ellende, leed en oorlog motiveerden mij voor mijn levenswerk.
19
1800:01:2500:01:30I was also motivated by the seeming incompetence of governmentsIk werd ook gemotiveerd door de schijnbare incompetentie van overheden,
20
1900:01:3100:01:36the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.de academische wereld en het ontbreken van aangeboden oplossingen door wetenschappers.
21
2000:01:3700:01:40I realized that instead of working with individualsIk realiseerde me dat in plaats van samen te werken met individuen
22
2100:01:4000:01:45a more effective method would be to redesign the culture.het beter zou zijn om de cultuur te herontwerpen.
23
2200:01:4700:01:51This began a lifelong quest to finding solutionsDit was het startschot voor een levenslange zoektocht naar oplossingen
24
2300:01:5100:01:55to the many problems that we have today.voor de vele problemen die we vandaag de dag hebben.
25
2400:02:0100:02:06(Narrator) This presentation is a feasible plan for social changeDeze presentatie is een haalbaar plan voor sociale verandering
26
2500:02:0600:02:10that works toward a peaceful and sustainable global civilizationdat toewerkt naar een vreedzame en duurzame globale samenleving
27
2600:02:1000:02:15where human beings, technology and nature coexist.waar mensen, technologie en natuur samenkomen.
28
2700:02:1700:02:21It outlines an alternative to strive forHet schetst een alternatief om naar te streven
29
2800:02:2100:02:25where human rights are not only paper proclamationswaar mensenrechten niet alleen papieren proclamaties zijn
30
2900:02:2500:02:27but a way of life.maar een manier van leven wordt.
31
3000:02:3100:02:35It is called The Venus Project.Het heet "The Venus Project".
32
3100:02:3900:02:42Its founder, Jacque FrescoZijn grondlegger, Jacque Fresco
33
3200:02:4200:02:46calls for a straightforward redesign of the culture in which warroept op tot het volledig herontwerpen van de cultuur waarin oorlog,
34
3300:02:4600:02:51poverty, hunger, debt and unnecessary human sufferingarmoede, honger, schuld en onnodig menselijk lijden
35
3400:02:5100:02:56are viewed not only as avoidable but totally unacceptable.niet alleen gezien wordt als vermijdbaar maar als totaal onacceptabel.
36
3500:02:5800:03:01It is becoming increasingly obvious that anything lessHet wordt steeds duidelijker dat alles minder dan dat
37
3600:03:0100:03:07will simply result in a continuation of the same problems we face today.simpelweg zal resulteren in een voortzetting van dezelfde problemen.
38
3700:03:1200:03:17Merely complaining without proposing an alternative offers nothing.Alleen klagen zonder een alternatief voor te stellen, betekent niets.
39
3800:03:2100:03:25The Venus Project's research centerHet onderzoekscentrum van "The Venus Project"
40
3900:03:2500:03:28constructed by Fresco and Roxanne Meadowsopgezet door Jacque Fresco en Roxanne Meadows
41
4000:03:2800:03:31is located in Venus, Florida.is gevestigd in Venus, Florida (VS).
42
4100:03:3200:03:35It addresses many of the root causes of our difficulties.Het behandeld veel van de onderliggende oorzaken van onze problemen.
43
4200:03:3600:03:39But what are the real origins of our problems?Maar wat zijn daar nu de echte oorzaken van?
44
4300:03:4200:03:46Failed SystemsGefaalde Systemen
45
4400:03:5100:03:55At present, we are left with very few alternativesMomenteel blijven er weinig alternatieven over
46
4500:03:5500:03:59since we are on a collision course of our own making.aangezien we al goed op weg zijn naar onze eigen vernietiging.
47
4600:04:0100:04:04Answers from yesterday are no longer relevant.Oplossingen van gisteren zijn niet langer relevant.
48
4700:04:0700:04:10Considering the damage already done to the environmentRekening houdend met de al gedane schade aan het milieu
49
4800:04:1000:04:13we are rapidly approaching a point of no returnkomen we snel tot het punt waar we het niet meer ongedaan kunnen maken
50
4900:04:1400:04:17where nature will dictate the course.en de natuur het verdere verloop zal bepalen.
51
5000:04:1800:04:20Either we continue as we haveOfwel we blijven doen wat we altijd gedaan hebben
52
5100:04:2000:04:24with outmoded social customs and habits of thoughtmet onze ouderwetse sociale gebruiken en denkpatronen
53
5200:04:2400:04:27thereby threatening our futureen bedreigen we zo onze toekomst
54
5300:04:2700:04:31or we apply a more appropriate set of valuesof we passen een meer geschikte set waarden toe
55
5400:04:3100:04:34relevant to a sustainable societydie relevant zijn voor een duurzame samenleving
56
5500:04:3400:04:37with more opportunity and freedoms.met meer kansen en vrijheden.
57
5600:04:4000:04:43Americans have been conditioned in their kind of societyAmerikanen zijn geconditioneerd in hun type samenleving
58
5700:04:4300:04:45to get a different kind of car next yearom volgend jaar een andere auto te hebben
59
5800:04:4600:04:48to buy a new television set, or a tape recorder.of om een nieuwe televisie of taperecorder te kopen.
60
5900:04:4800:04:52We are radical as hell but our political and social institutionsWe zijn zeer radicaal maar onze politieke en sociale instellingen
61
6000:04:5300:04:56have not changed and this is where we are stagnating:zijn niet veranderd, en dit is waar we stagneren
62
6100:04:5600:05:01because we always equate any new idea with communism or regimentationomdat we altijd elk nieuw idee vergelijken met communisme of onderdrukking
63
6200:05:0100:05:04because we have been brought up to fear that which is new.omdat ons geleerd werd te vrezen wat nieuw is.
64
6300:05:0500:05:07(Narrator) None of the world's economic systems:Geen van 's werelds economische systemen:
65
6400:05:0800:05:13socialism, communism, fascism or the free enterprise systemsocialisme, communisme, fascisme of het vrije handel systeem
66
6500:05:1300:05:19have eliminated the problems of elitism, nationalism, racismhebben de problemen opgelost van elitisme, nationalisme, racisme
67
6600:05:1900:05:23and most of all, scarcity.en het ergste van al, schaarste.
68
6700:05:2400:05:28These are all based primarily on economic disparity.Deze zijn allemaal gebaseerd op economische ongelijkheid.
69
6800:05:2900:05:33When money is used to regulate and distribute resources for profitWanneer geld wordt gebruikt voor het reguleren en verdelen van bronnen voor winst
70
6900:05:3300:05:36and people and nations are out for themselvesen mensen en landen er alleen op uit zijn voor zichzelf,
71
7000:05:3600:05:39they will seek advantage at any cost.zullen ze alles doen om er hun voordeel uit te halen.
72
7100:05:3900:05:42They do this by maintaining a competitive edgeZe doen dit door competitief te zijn
73
7200:05:4200:05:46or through military intervention.of door middel van militaire interventie.
74
7300:05:4600:05:52War represents the supreme failure of nations to resolve their differences.Oorlog is het ultieme bewijs van landen die falen om hun verschillen bij te leggen.
75
7400:05:5200:05:55From a strictly pragmatic standpointVanuit een strikt pragmatisch standpunt
76
7500:05:5500:06:00it is the most inefficient waste of lives and resources ever conceived.is dit het meest inefficiënte gebruik van levens en middelen ooit bedacht.
77
7600:06:0100:06:05Most wars are for the control of resourcesDe meeste oorlogen worden gevoerd over de controle van de aardse bronnen
78
7700:06:0500:06:08and maintaining your position of differential advantage.en om je sterke positie te behouden.
79
7800:06:0800:06:11They're not based on the 'dignity of man';Ze zijn niet gebaseerd op de 'waardigheid van de mens'.
80
7900:06:1100:06:14they're not based on elevating human beings.Ze zijn niet gebaseerd op het vooruit helpen van de mensheid.
81
8000:06:1400:06:18It might elevate the human beings in the country that's the victor.Het zou in het voordeel kunnen zijn van de mensen in het winnende land.
82
8100:06:1800:06:22It might do that. But as far as the rest of the world goesDit is een mogelijkheid, maar als het de rest van de wereld betreft
83
8200:06:2200:06:23the price is enormous.is de prijs enorm.
84
8300:06:2500:06:29(Narrator) This crude and violent attempt to resolve international differencesDeze ruwe en gewelddadige poging om internationale verschillen op te lossen
85
8400:06:2900:06:32takes on even more ominous overtonesneemt een nog meer onheilspellende ondertoon
86
8500:06:3200:06:36with the advent of computerized nuclear delivery systemsmet de komst van geautomatiseerde nucleaire systemen
87
8600:06:3600:06:39and deadly biological and chemical weapons.en dodelijke biologische en chemische wapens.
88
8700:06:3900:06:42Over 100,000 companies feed at the Pentagon trough.Toch voeden meer dan 100.000 bedrijven zich bij het Pentagon.
89
8800:06:4200:06:44But the big money goes to a handful of huge corporations.Het grote geld stroomt naar een handvol grote corporaties.
90
8900:06:4500:06:47Yet it is a windfall, money-making opportunityToch is het een buitenkans om geld te verdienen
91
9000:06:4800:06:52for those who profit by the military-industrial complex.voor degenen die winst boeken met het militair-industrieel complex.
92
9100:06:5400:06:56If the profit were taken out of warsAls er geen winst meer gemaakt zou kunnen worden in oorlogen
93
9200:06:5600:06:59do you really believe we would have them?denk je dan echt dat we ze nog zouden hebben?
94
9300:07:0000:07:03(Jacque Fresco) If they draft you into the army to serve this countryAls ze je voor het leger oproepen om dit land te dienen
95
9400:07:0300:07:06(you put up your life for this country)dan geef je jouw leven voor dit land.
96
9500:07:0600:07:08they should draft all the war industries:Ze zouden alle oorlog industrieën moeten oproepen:
97
9600:07:0900:07:12every cannon maker, machine gun makerelke producent van kanonnen, machinegeweren
98
9700:07:1200:07:15automobiles, jeeps, warshipsauto's, jeeps, oorlogsschepen
99
9800:07:1500:07:20all drafted, so they're on the same basis of pay as the army.allemaal opgeroepen, zodat ze voor hetzelfde loon werken zoals het leger.
100
9900:07:2100:07:24Then it's real. But if you make millions selling warshipsDan is het echt, maar als je miljoenen verdient door het verkopen van oorlogsschepen
Loading...
 
 
 
main
in
out
a
 
 
Main menu