แบบสรุปการสำรวจข้อมูล อาชีพระดับสูง เดือน มกราคม 61 ฟอร์ม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
3
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง (กศน. อำเภอเมืองระยอง) ตำบลท่าประดู่
4
5
ที่จังหวัดอำเภอสถานที่ในการจัดสอนหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ ระดับขั้นสูงวัน ที่สะดวกต่อการเข้าฝึกอาชีพชื่อ - สกุลอายุ (ปี)ที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์ระดับการศึกษาปัจจุบันประกอบอาชีพ
6
(ตามข้อ 1)(ตามข้อ 2)(ตามข้อ 3)(ตามข้อ 4)
7
EX
ระยองเมืองระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ช่างทาสีอาคารวันอาทิตย์ณ ระยอง60
ตังอย่าง 146 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
038-617317
ประถมศึกษา
เกษตรกร
8
1ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
9
2ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
10
3ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
11
4ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
12
5ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
13
6ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
14
7ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
15
8ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
16
9ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
17
10ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
18
11ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
19
12ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
20
13ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
21
14ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
22
15ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
23
16ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
24
17ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
25
18ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
26
19ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
27
20ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่างโครงสร้างอาคาร
28
21ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
29
22ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
30
23ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
31
24ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
32
25ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
33
26ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
34
27ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
35
28ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
36
29ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
37
30ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
38
31ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
39
32ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
40
33ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
41
34ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
42
35ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
43
36ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
44
37ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
45
38ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
46
39ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
47
40ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
48
41ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
49
42ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
50
43ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
51
44ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
52
45ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
53
46ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
54
47ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
55
48ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
56
49ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
57
50ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
58
51ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
59
52ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
60
53ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
61
54ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
62
55ระยองเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
63
ลงชื่อ..........................................................................ผู้รายงาน
64
หมายเหตุ : 1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอาชีพ ระดับขั้นสูง และนำข้อมูลมากรอกตามแบบสรุปความต้องการฯ
(.......................................................................)
65
2. สรุปอาชีพที่สำรวจได้ตามกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพคหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม
วันที่................................................................................
66
และกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์และการบริการ
67
3. รวบรวมกลุ่มอาชีพเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน
68
4. ระบุสถานที่ในการจัดสอน
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu