แบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดี (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาแจ้งความต้องการขอรับบริการ
กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ท่านต้องการขอรับบริการหรือสอบถามข้างต้น
คดีหมายเลขดำ/แดงที่ ( เช่น ผบ ดำ 1/62 แดง 1/62 เป็นต้น)
ชื่อ-สกุล โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง
วันเดือนปีที่จะมาขอรับบริการ
ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับบริการ
ที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ(ที่ติดต่อได้)
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอรับบริการ หรือ E-mail
*** ศาลจังหวัดหล่มสักจะเตรียมสำนวนไว้ให้ท่านตรวจสอบในวันเวลาที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาตามที่ท่านแจ้งไว้ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้ามาใหม่ ในกรณีที่ท่านสอบถามข้อมูลเบื้องโดย ไม่จำต้องเดินทางมาศาล เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบทางหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก*** ให้ดูคำตอบที่หน้าเว็บไซต์ศาลจังหวัดหล่มสัก (เมนูผลการใช้บริการล่วงหน้า) โดยศาลจังหวัดหล่มสักจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุด
ความเกี่ยวพันในคดี โดยเป็น
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
2
21/2/2019, 15:45:42
แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อขอคัดถ่ายเอกสาร (กรณีจะมาดำเนินการที่ศาล)
ขอตรวจสำนวนพ1/6225/2/20191110839545439
3
24/2/2019, 4:38:23ขอทราบคำสั่งศาล/อื่นๆวันที่1มีนาคม2562ศาลนัดพิจารณาคดีหรือนัดสืบพยานคำตอบ คดีนี้ ศาลมีคำสั่งนัดสืบพยานโจทก์และสืบพยานจำเลยในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -16.30 นาฬิกา และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 เมษายน 2562 (เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบข้อซักถามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.32 นาฬิกา)ฝ.๗๐๖
น.ส.เกวลี โสมบุญมา/จำเลย
26มีนาคม2562น.ส.เกวลี โสมบุญมา
keawvaleesk@gmail.com
จำเลย
35/4ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
4
26/2/2019, 14:14:10
ขอคัดถ่ายเอกสาร (กรณีจะมาดำเนินการที่ศาล)
ขอคัดถ่ายหมายคัดหมายบังคับคดี เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้บริการโดยติดต่อประสานทางโทรศัพท์กับผู้ขอรับบริการแล้วเมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา ผบ.439/2560ธนาคารไทยพาณิชย์วีณา ปันนา
063-4177082 / veena.pn@hotmail.com
ผู้รับมอบอำนาจโจทก์
92/190 ซ.ท่าอิฐ ต. บางรักน้อย อ.เมือง จ. นนทบุรี
5
12/3/2019, 10:02:36ขอตรวจสำนวน (เจ้าหน้าที่เตรียมสำนวนไว้ นัดวันมาตรวจดูสำนวน) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเลขบัตรประชาชนของจำเลย คำตอบ ขอให้ทนายจัดส่งเอกสารที่ได้รับมอบอำนาจจาก กยศ มามอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการตรวจสอบสำนวน และจะได้รายงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อขออนุญาตจัดเตรียมสำนวนไว้ให้ตรวจสอบในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ตามบัญชีที่เคยแจ้งไว้กับศาลไว้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา15 มีนาคม 2562นายทองพูล ศรีพารา0983701327ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องสวมสิทธิ146/196 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
6
17/3/2019, 11:21:48
ขอตรวจสำนวน (เจ้าหน้าที่เตรียมสำนวนไว้ นัดวันมาตรวจดูสำนวน)
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเลขบัตรประชาชนของจำเลย
ตามบัญชีที่เคยแจ้งไว้กับศาลไว้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
15 มีนาคม 2562นายทองพูล ศรีพารา0983701327
ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องสวมสิทธิ
146/196 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
7
โจทก์
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu