ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MÚSICA 1r
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 2
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Saber distingir la veu com a instrument musical
11
2Saber que és la pulsació, accent i compàs.
12
3Coneixer l'aparell fonador
13
4Coneixer la cura i les malalties de la veu.
14
5Distingir els diferents tipus de veu i agrupacions vocals.
15
6Saber resumir els conceptes més importants.
16
7Saber fer música ja sigui amb l'ukelele com amb la veu.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic1
18
9Cerca d'informació sobre conceptes musicals
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Activitat 1, 5, 6, 7, 8, 13, 16 i 17.
23
2Activitats llenguatge: 1, 2, 3 i 5.
24
3Activitats finals: 9, 10, ritme , 17, 18, 19 i 20.
25
4Activitats amb internet: activitat final 26.
26
5Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
27
6Guia d'estudi FETA A MÀ!
28
29
30
QUALIFICACIÓ:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100