Example: Self-assessment in teams, Pekka Peura, Future Works Festival, Budapest
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Example course: Vector calculus
Name1
Name2
Name3
Name4
Name5
2
During the course
3
1/4 VectorTask nro.
4
I understand the concept of a vector101b
INSTRUCTIONS: Mark your own feelings with respect to the claim
5
I know how to mark a vector, the lenght of a vector and the opposite vector103dca
I can do this so well that I could teach it to a friend
6
I know how to draw a vector, if the length and the direction is given104acbI think I understand this
7
* I know how to draw a vector between two points using some computer softwareT105*c
I think I understand this partly, but there is something I don't get
8
- - - (Learning objectives below are in Finnish) - - -d
I need more time to practise and to understand this
9
Osaan määrittää vektorien välisen kulman.106x
This is not a part of my learning at the moment
10
Osaan piirtää käsin vektorin, jonka alku- ja loppupiste on annettu.108
11
Osaan etsiä vektorin loppupisteen, jos tiedän sen pituuden, suunnan sekä alkupisteen.108Tasks
12
Ymmärrän käsitteet samansuuntainen, erisuuntainen, yhdensuuntainen, vastakkaissuuntainen vektori.110Core task
13
Tiedän, että vektorien välistä kulmaa määritettäessä vektorien pitää alkaa samasta pisteestä.111*Strengthen your skills
14
Ymmärrän vektorien suunnan ja pituuden merkityksen siinä, milloin kaksi vektoria ovat samoja vektoreita.113
**Deepen your knowledge
15
**Osaan soveltaa kosinilausetta.117**T = Do it with computer
16
**Osaan laskea summavektorin pituuden, sekä määrittää kahden vektorin välisen kulman soveltaen oppimaani.119**
17
Vektoreiden summa ja erotus
18
Tiedän, mitä vektoreiden summa ja erotus kuvainnollisesti tarkoittavat ja osaan määrittää summavektoreita piirtämällä.121dy.fi/dhn
19
Tiedän, mitä vektoreiden summa ja erotus kuvainnollisesti tarkoittavat.122
20
Osaan hahmottaa summavektoreita.124
21
*Osaan ilmaista pyydetyn vektorin toisten vektoreiden avulla, eli kulkea vektorin alkupisteestä loppupisteeseen jotain toista reittiä.129*
22
*Osaan soveltaa pythagoraan lausetta laskiessani vektorin pituutta.131*
23
*Ymmärrän käsitteen nollavektori.132*
24
**Osaan ratkaista annettujen nopeusvektoreiden avulla summavektorin sekä trigonometrian avulla kulman.135**
25
**Osaan ratkaista annettujen nopeusvektoreiden avulla summavektorin sekä trigonometrian avulla kulman.139**
26
**Osaan ratkaista annettujen nopeusvektoreiden avulla summavektorin sekä trigonometrian avulla kulman.140**
27
Vektorin kertominen luvulla
28
Ymmärrän, miten vektorin reaalilukuisen kertoimen etumerkki vaikuttaa vektorin suuntaan.142
29
Tiedän, mitä vektorin kertominen reaaliluvulla tarkoittaa käytännössä.143
30
Osaan ilmaista pyydetyn vektorin toisten vektoreiden avulla ja osaan ilmaista vektoria puolet lyhyemmän vektorin.145
31
*Osaan muodostaa summavektorin sekä piirtämällä että käyttämällä apuohjelmaa.T146*
32
*Ymmärrän, mitä tarkoittaa janan AB jakaminen suhteessa x:y.147*
33
*Osaan ilmaista pyydetyn vektorin toisten vektoreiden avulla.150*
34
**Osaan soveltaa tietämystäni vektorien summasta ja vektorien kertomisesta reaaliluvulla.159**
35
**Osaan soveltaa tietämystäni vektorien summasta ja vektorien kertomisesta reaaliluvulla.162**
36
Vektorin komponentit
37
Osaan esittää esittää vektorin kahden keskenään erisuuntaisen vektorin avulla (eli jakaa vektorin komponentteihin).163
38
Osaan esittää esittää vektorin kahden keskenään erisuuntaisen vektorin avulla (eli jakaa vektorin komponentteihin).165
39
Ymmärrän vektorien kantavektoriesityksen yksikäsitteisyyden ja osaan muodostaa yhtälöparin yhtälöt komponenttien kertoimista.166
40
Ymmärrän vektorien kantavektoriesityksen yksikäsitteisyyden ja osaan muodostaa yhtälöparin yhtälöt komponenttien kertoimista.167
41
*Osaan ratkaista yhtälöpareja ilman teknisiä apuvälineitä.168*
42
*Ymmärrän, että vektorit a ja b ovat samansuuntaisia, jos ja vain jos pätee a=tb, jollakin reaaliluvulla t.170*
43
*Osaan jakaa vektorin komponentteihin.174*
44
**Hallitsen vektorien komponenttiesityksen ja perustrigonometriaa soveltaen.176**
45
Polku-itsearvio: Vektorien peruskäsitteet
46
2/4 Vektorit koordinaatistossa
47
Tiedän, mitä xy-koordinaatiston kantavektorit i ja j tarkoittavat.201
48
Osaan laskea xy-koordinaatiston vektorin pituuden komponenttien i ja j kertoimien avulla.202
49
Ymmärrän käsitteen yksikkövektori. Osaan muodostaa annetun vektorin suuntaisen yksikkövektorin, jos minulla on tiedossa tämän vektorin kantavektorit.202
50
Ymmärrän pisteen paikkavektorin ja pisteen koordinaattien välisen yhteyden.203
51
Osaan summata kantavektorien avulla esitettyjä vektoreita ja laskea vektorin pituuden.204
52
Osaan määrittää summavektorin päätepisteen koordinaatiostosta.T206
53
*Osaan määrittää summavektorin päätepisteen koordinaatiostosta.T209*
54
*Osaan soveltaa tietoani vektoreista koordinaatistossa.211*
55
*Ymmärrän, miten kantavektorien kertoimet vaikuttavat kahden vektorin yhdensuuntaisuuteen.217*
56
*Ymmärrän, miten kantavektorien kertoimet vaikuttavat kahden vektorin yhdensuuntaisuuteen.218*
57
*Osaan määrittää summavektorin päätepisteen koordinaatiostosta.221*
58
**Osaan soveltaa tietoani vektoreista koordinaatiostossa.223**
59
**Osaan soveltaa tietoani vektoreista koordinaatiostossa.227**
60
Geometriaa vektoreilla
61
Osaan määrittää janan keskipisteen, jos janan päätepisteet tunnetaan.229
62
Osaan määrittää pisteelle paikkavektorin, kulkemalla orgiosta pisteeseen tunnettujen vektorien avulla.T230
63
Osaan määrittää pisteelle paikkavektorin, kulkemalla orgiosta pisteeseen tunnettujen vektorien avulla.232
64
*Osaan muodostaa vektorin komponenteista sekä määrittämään paikkavektorin soveltaen.234*
65
*Osaan soveltaa tietokonetta vektorilaskennassa.T235*
66
*Osaan muodostaa vektorin komponenteista sekä laskea vektorin pituuden soveltaen.239*
67
**Osaan soveltaa tietoani paikkavektoreista ja siitä, että annetun vektorin xi+yj kanssa samansuuntainen vektori on muotoa r(xi + yj).243**
68
**Osaan käyttää geometrisissa ongelmissa apuvektoreita. Osaan soveltaa tietämystäni siitä, että kahden pisteen välisen matkan voi kulkea useaa eri reittiä. (244) 244**
69
Kolmiulotteinen koordinaatisto
70
Tiedän, millainen xyz-koordinaatisto on. Osaan piirtää annettuja pisteitä xyz-koordinaatistoon käsin, sekä dynaamisen matematiikan ohjelmalla.T249
71
Osaan määrittää vektorin päätepisteiden koordinaattien avulla ja laskea vektorin pituuden.251
72
Osaan määrittää annetun vektorin suuntaisen yksikkövektorin, myös kolmiulotteisessa tapauksessa.253
73
Osaan etsiä vektorin loppupisteen, jos tiedän sen pituuden, suunnan sekä alkupisteen.253
74
*Tiedän minkä vektorin komponentin tulee olla nolla, ollakseen joko xy-, tai xz-tasossa. Osaan päätellä pisteen koordinaattien avulla, onko piste jollain koordinaattiakseleista.254*
75
**Osaan määrittää annetun pisteen etäisyyden jostain koordinaattiakselien muodostamasta tasosta.256*
76
*Osaan hyödyntää paikkavektoreita kolmiulotteisten geometristen ongelmien ratkaisuissa. (259)259*
77
*Ymmärrän käsitteen vektorin projektio ja osaa laskea annetun vektorin projektion annettuun tasoon nähden.262*
78
**Osaan soveltaa tietoani vektoreista kolmiulotteisessa koordinaatiostossa.266**
79
**Osaan soveltaa tietoani vektoreista kolmiulotteisessa koordinaatiostossa.267**
80
Polku-itsearvio: Vektorit xy-tasossa
81
3/4 Yhtälöryhmä ja pistetulo
82
Osaan ratkaista yhtälöryhmiä.302
83
Ymmärrän, miten kantavektorien kertoimet vaikuttavat kahden vektorin mahdolliseen saman- tai vastakkaissuuntaisuuteen.304
84
*Osaan tarkistaa yhtälöryhmän ratkaisun symbolisella laskimella.T306*
85
*Osaan selvittää kahden vektorin mahdollisen yhtäsuuruuden ja yhdensuuntaisuuden, muodostamalla vektorien kantavektorien kertoimista yhtälöryhmän ja ratkaisemalla sen.309*
86
**Osaan soveltaa tietämystäni yhtälöryhmistä.315**
87
**Osaan ratkaista yhtälöryhmiä, jotka sisältävät toisen asteen yhtälöitä.318**
88
**Osaan soveltaa tietämystäni yhtälöryhmistä.319**
89
Pistetulo
90
Osaan laskea kahden xy-koordinaatiston vektorin välisen pistetulon komponenttien ja kertoimien avulla.322
91
Osaan pistetulon avulla selvittää ovatko vektorit kohtisuorassa toisiaan vastaan.323
92
Osaan laskea kahden vektorin välisen kulman pistetulon määritelmästä, kun pistetulo ja vektorien pituuden saadaan laskettua komponenttien ja kertoimien avulla.324
93
*Osaan laskea vektorin pituuden, pistetulon, vektorien välisen kulman, sekä soveltaa kosinilausetta.327*
94
*Osaan muodostaa kantavektorien kertoimista yhtälön, jolla voin selvittää vektorien mahdollisen kohtisuoruuden.332*
95
*Osaan selvittää kantavekorien kertoimien perusteella, ovatko vektorit yhdensuuntaisia.332*
96
*Ymmärrän pistetulon ja vektorien kohtisuoruuden välisen yhteyden ja osaan soveltaa sitä laskuissa.337*
97
*Osaan laskea pistetulon, jos tiedän vektorien pituudet sekä niiden välisen kulman.341*
98
**Osaan muodostaa kantavektorien kertoimista epäyhtälön, jolla voin selvittää, onko vektorien välinen kulma terävä, suora tai tylppä.345**
99
Polku-itsearvio: xy-koordinaatisto ja pistetulo 1
100
Polku-itsearvio: xy-koordinaatisto ja pistetulo 2
Loading...
Main menu