ม.2/7
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ผู้ประเมิน 1. นางกาญจนา ฉวีรักษ์ 2. นางสายสมร ภูสีโสม
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายพรชัย สุภาษร
4443443433443.67ดีมาก
8
2
เด็กชายคณิตศร ศรีโพธิ์
2342343323332.92ดี
9
3
เด็กชายชนาธิป ดีวิหก
4443443423433.50ดี
10
4
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นาเมืองรักษ์
3343443423433.33ดี
11
5
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีคำ
4343443423333.33ดี
12
6
เด็กชายทานะ ทานะเวช
4342343323333.08ดี
13
7
เด็กชายธนกร พันธ์สุวรรณ
4343443423333.33ดี
14
8
เด็กชายธีรภัทร เฉลียวธรรม
4343443423333.33ดี
15
9
เด็กชายนพรัตน์ ทำดี
4343443433333.42ดี
16
10
เด็กชายพิภพ ศรีวงศ์
4343343423333.25ดี
17
11
เด็กชายพีรพล จักรพิมพ์
4343443433333.42ดี
18
12
เด็กชายภูมิพัฒน์ คำยอด
4443343433333.42ดี
19
13
เด็กชายเมธิชัย นามบุญเรือง
4443443433343.58ดีมาก
20
14
เด็กชายยุทธพงษ์ พื้นผา
3343443423333.25ดี
21
15
เด็กชายรวีโรจน์ วันดี
4443443433343.58ดีมาก
22
16
เด็กชายวุฒิพงศ์ บูชาพันธ์
3343343433333.25ดี
23
17
เด็กชายศิระ ล้านศรี
4443443433443.67ดีมาก
24
18
เด็กชายอิทธิพล สายโสภา
4343343423323.17ดี
25
19
เด็กชายอุกกฤษฎ์ วาสโสหา
4443443433443.67ดีมาก
26
20
เด็กชายเจสัน ซิดเกรย์
1121222211111.42
ควรปรับปรุง
27
21
เด็กหญิงกมลชนก ชาววัง
4443443443443.75ดีมาก
28
22
เด็กหญิงจินดามณี ศิริลักษณ์
3343443233333.17ดี
29
23
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผลไม้
4443443433433.58ดีมาก
30
24
เด็กหญิงณัฐนิชา นนทมาลย์
4443443433443.67ดีมาก
31
25
เด็กหญิงณีรนุช แสงชาติ
4443443443443.75ดีมาก
32
26
เด็กหญิงนัฐติกา ถิ่นขาม
4443443433443.67ดีมาก
33
27
เด็กหญิงเนตรดาว แก้ววงศา
2232443223222.58ดี
34
28
เด็กหญิงปาริชาติ วรสาร
4443443433343.58ดีมาก
35
29
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สายแวว
4443443433443.67ดีมาก
36
30
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดอกอินทร์
3443443433443.58ดีมาก
37
31
เด็กหญิงยลดา ทาตระบุตร
2233443223222.67ดี
38
32
เด็กหญิงรุจี ศรีนัคเรศ
4443443433443.67ดีมาก
39
33
เด็กหญิงศรัณญา ศรไชย
2233443223222.67ดี
40
34
เด็กหญิงศุภนิดา หงษ์ทอง
4443443433343.58ดีมาก
41
35
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์กาศ
4443443433443.67ดีมาก
42
36
เด็กหญิงสุรดา ดาประสงค์
4443443432333.42ดี
43
37
เด็กหญิงอักษรสวรรค์ บุญสละ
4443443443443.75ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอินทิรา มณีวิจิตร
4443443443443.75ดีมาก
45
39
เด็กหญิงสุภาพร กระต่ายจันทร์
2243443223222.75ดี
46
40130.503.346153846
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1