ประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาเพศ
1.ท่านคิดว่ารถ Shuttle Bus มีความสำคัญและจำเป็นต่อท่าน
2.ใน1สัปดาห์ท่านใช้บริการรถ Shuttle Bus บ่อยแค่ไหน
3.สาเหตุที่ท่านไม่ใช้รถ Shuttle Bus
4.ท่านคิดว่ารถ Shuttle Bus มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
5.ถ้ามีโอกาสท่านจะใช้บริการรถ Shuttle Bus หรือไม่
2
30/3/2018, 11:32:35ชายมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ขอคิดดูก่อน
3
30/3/2018, 11:54:27ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
4
30/3/2018, 11:54:31ชายจำเป็น1-2 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
5
30/3/2018, 11:54:35ชายจำเป็น1-2 วันต่อสัปดาห์
ไม่ทราบเส้นทางการเดินรถ Shuttle Bus
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
6
30/3/2018, 11:54:43ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
7
30/3/2018, 11:54:59หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
8
30/3/2018, 11:55:36ชายไม่จำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
9
30/3/2018, 11:56:06ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
10
30/3/2018, 11:56:07ชายจำเป็น6-7 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
11
30/3/2018, 11:56:28ชายจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
12
30/3/2018, 11:57:33หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
13
30/3/2018, 11:57:43หญิงมีหรือไม่มีก็ได้1-2 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
14
30/3/2018, 12:00:33หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์อื่นๆ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
15
30/3/2018, 12:01:09ชายมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
อาจจะ
16
30/3/2018, 12:06:23หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
อาจจะ
17
30/3/2018, 12:08:26หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อาจจะ
18
30/3/2018, 12:20:05หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
19
30/3/2018, 12:21:14หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ใช้เเน่นอน
20
30/3/2018, 12:27:17หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
21
30/3/2018, 12:31:06หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
อื่นๆ
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
อาจจะ
22
30/3/2018, 12:41:06หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
23
30/3/2018, 12:49:20หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
24
30/3/2018, 13:25:35หญิงจำเป็น1-2 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
25
30/3/2018, 13:35:37หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
26
30/3/2018, 13:58:18ชายมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อาจจะ
27
30/3/2018, 14:22:32หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
28
30/3/2018, 14:44:51หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อาจจะ
29
30/3/2018, 15:13:44หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
1-2 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
30
30/3/2018, 15:23:52หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์อื่นๆ
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
31
30/3/2018, 15:24:25ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์อื่นๆ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
32
30/3/2018, 15:34:11ชายจำเป็น1-2 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
33
30/3/2018, 16:08:16หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
34
30/3/2018, 16:17:44ชายมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
35
30/3/2018, 16:17:50หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
ไม่ทราบเส้นทางการเดินรถ Shuttle Bus
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
36
30/3/2018, 16:40:16ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
1-2 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
37
30/3/2018, 17:05:08หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
38
30/3/2018, 17:19:32ชายจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
39
30/3/2018, 17:20:44หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
อาจจะ
40
30/3/2018, 17:59:01หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
41
30/3/2018, 18:01:06หญิงไม่จำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
42
30/3/2018, 18:22:20หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
43
30/3/2018, 19:11:08หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
44
30/3/2018, 19:38:57หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
1-2 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
45
30/3/2018, 19:58:51หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์
เส้นทางการเดินรถไม่ครอบคลุมมาวิทยาลัย
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
46
30/3/2018, 20:13:48หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
อื่นๆ
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
47
30/3/2018, 20:18:06หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ขอคิดดูก่อน
48
30/3/2018, 20:22:25หญิงจำเป็น1-2 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
49
30/3/2018, 20:36:54หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
อื่นๆ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
50
30/3/2018, 20:37:37หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขอคิดดูก่อน
51
30/3/2018, 20:37:50หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
อาจจะ
52
30/3/2018, 20:40:48หญิง1-2 วันต่อสัปดาห์
ไม่ทราบเส้นทางการเดินรถ Shuttle Bus
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
53
30/3/2018, 20:42:05ชายจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
อาจจะ
54
30/3/2018, 20:56:19หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
55
30/3/2018, 21:18:31หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
อื่นๆ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
56
30/3/2018, 21:36:54หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
57
30/3/2018, 21:45:04ชายไม่จำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
อาจจะ
58
30/3/2018, 22:19:35หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
59
30/3/2018, 22:36:09ชายมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
60
30/3/2018, 23:28:15หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
61
30/3/2018, 23:54:42หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
62
31/3/2018, 0:22:29หญิงจำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
63
31/3/2018, 1:03:18หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
64
31/3/2018, 1:50:39หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่ใช้
65
31/3/2018, 1:54:28ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์
เส้นทางการเดินรถไม่ครอบคลุมมาวิทยาลัย
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
66
31/3/2018, 3:10:33หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
67
31/3/2018, 3:32:46ชาย
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์อื่นๆ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
68
31/3/2018, 7:02:27หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อาจจะ
69
31/3/2018, 8:25:53หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
70
31/3/2018, 8:56:24หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ใช้เเน่นอน
71
31/3/2018, 10:26:21ชายไม่จำเป็น
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
ไม่ใช้
72
31/3/2018, 12:31:12หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
73
31/3/2018, 13:28:38หญิงจำเป็น1-2 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
74
31/3/2018, 21:17:43หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
1-2 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
75
1/4/2018, 5:06:23หญิงจำเป็น6-7 วันต่อสัปดาห์
ไม่ทราบเส้นทางการเดินรถ Shuttle Bus
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อาจจะ
76
1/4/2018, 5:08:15หญิงจำเป็น3-5 วันต่อสัปดาห์
ไม่ทราบเส้นทางการเดินรถ Shuttle Bus
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อาจจะ
77
1/4/2018, 13:50:53หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
78
1/4/2018, 15:02:54หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
6-7 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช้เเน่นอน
79
1/4/2018, 15:51:08หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
อาจจะ
80
1/4/2018, 22:43:29หญิง
มีความสำคัญและจำเป็นมาก
3-5 วันต่อสัปดาห์รอรถนาน
มีความสะดวกปลอดภัยและทันสมัย
ใช้เเน่นอน
81
2/4/2018, 12:01:01หญิงมีหรือไม่มีก็ได้
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มีความสะดวกมากกว่า
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดัดในมหาวิทยาลัย
อาจจะ
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
แผ่น11
แผ่น12
แผ่น13
แผ่น14
แผ่น15
แผ่น16
แผ่น18
 
 
Main menu