ประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
2
รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
3
ที่โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการอ่านระดับ
ปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน
ระดับปรับปรุง
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการเขียนคำ
ระดับปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเขียนคำ
ระดับปรับปรุง
หมายเหตุ
4
1
อนุบาลประโคนชัย
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
ประโคนชัยวิทยา
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
3บ้านหนองม่วง1
เด็กหญิงกาลศิรินันท์ ศรีคะฮาด
1
เด็กหญิงกาลศิรินันท์ ศรีคะฮาด
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
4วัดแจ้งฯ
62
63
64
65
66
67
68
69
5บ้านศรีถาวร
70
71
72
73
74
75
76
77
6บ้านจรเข้มาก
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
7
บ้านหนองกระต่าย
98
99
100
Loading...
 
 
 
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
แผ่น11
แผ่น12
แผ่น13
แผ่น14
แผ่น15
แผ่น16
แผ่น18
แผ่น17