ประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
บ้านบาตร
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
2
รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
3
ที่
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการอ่านระดับ
ปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน
ระดับปรับปรุง
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการเขียนคำ
ระดับปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเขียนคำ
ระดับปรับปรุง
หมายเหตุ
4
12
5
2
6
3
7
2อนุบาลประโคนชัย3เด็กชายนภัทร เมืองมาก2เด็กชายจิรสิน โกติรัมย์4
8
เด็กชายจิรสิน โกติรัมย์เด็กชายณัฐพล ละครพล5
9
เด็กชายณัฐพล ละครพล66
10
777
11
888
12
999
13
101010
14
111111
15
121212
16
131313
17
141414
18
151515
19
161616
20
171717
21
181818
22
191919
23
202020
24
2ประโคนชัยวิทยา0141เด็กชายภัทรินทร์ เกรัมย์1
25
22เด็กหญิงพาพรรษพร แย้มงาม2
26
33เด็กหญิงญาณันธร เพิ่มพูน3
27
44เด็กหญิงสุชัชญา พิมพ์งาม4
28
555
29
666
30
777
31
888
32
999
33
101010
34
111111
35
121212
36
131313
37
141414
38
151515
39
161616
40
171717
41
181818
42
191919
43
202020
44
3บ้านหนองม่วง111
45
222
46
333
47
444
48
555
49
666
50
777
51
888
52
999
53
101010
54
111111
55
121212
56
131313
57
141414
58
151515
59
161616
60
171717
61
181818
62
191919
63
202020
64
4วัดแจ้งฯ111
65
222
66
333
67
444
68
555
69
666
70
777
71
888
72
5บ้านศรีถาวร111
73
222
74
333
75
444
76
555
77
666
78
777
79
888
80
6บ้านจรเข้มาก3เด็กชายก้องฉัตร เชิงประโคน3เด็กชายก้องฉัตร เชิงประโคน1
81
เด็็กชายวิษณุ ปะเวเด็็กชายวิษณุ ปะเว2
82
เด็กชายภัทรชัย สมุธิราชเด็กชายภัทรชัย สมุธิราช3
83
444
84
555
85
666
86
777
87
888
88
999
89
101010
90
111111
91
121212
92
131313
93
141414
94
151515
95
161616
96
171717
97
181818
98
191919
99
202020
100
7บ้านหนองกระต่าย11เด็กหญิงจุฑาเพชร เฉลยวงษ์1
Loading...
 
 
 
ป.1
แผ่น19
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.2
ม.1
ม.3
แผ่น11
แผ่น12
แผ่น13
แผ่น14
แผ่น15
แผ่น16
แผ่น18
แผ่น17