ประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
โปรแกรมจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ
2
รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
3
ที่โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงระดับ
ปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านออกเสียง
ระดับปรับปรุง
จำนวนนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง
ระดับปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง
ระดับปรับปรุง
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการเขียนคำ
ระดับปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเขียนคำ
ระดับปรับปรุง
จำนวนนักเรียน
ที่มีความสามารถ
ในการเขียนเรื่อง
ระดับปรับปรุง
รายชื่อนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเขียนเรื่อง
ระดับปรับปรุง
หมายเหตุ
4
1บ้านโคกเบง
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
ประโคนชัยวิทยา
1
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทร์มา
2
เด็กหญิงพาพรรษพร แย้มงาม
19
เด็กชายพงศ์นริศร์ มีปะทัง
1
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทร์มา
23
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทร์มา
เด็กชายสรยุทธ แจ่นประโคน
24
เด็กชายธนภัทร จันทพันธ์
25
เด็กชายพงศกร หลอมประโคน
26
เด็กชายเกียรติศักดิ์ พรมแสง
27
เด็กชายวลันชภัทร เย็งประโคน
28
เด็กหญิงสุชัชญา พิมพ์งาม
29
เด็กหญิงศิริพิมพ์ สารศรี
30
เด็กชายหรรษกร คงทวี
31
เด็กชายพีรพัฒน์ เนาว์ประโคน
32
เด็กชายศิวกร ปุยะติ
33
เด็กชายอัครเดช ภิรมย์นาค
34
เด็กชายศุภกิตติ์ ปัดติลาพัง
35
เด็กชายอธิภัทร ปาสาจัง
36
เด็กชายศุภกร จุดโต
37
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มูลพันธ์
38
เด็กหญิงอุรัสยา คะเชนรัมย์
39
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทร์มา
40
เด็กหญิงธิริศรา กำประโคน
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3
บ้านหนองม่วง
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
4วัดแจ้งฯ
74
75
76
77
78
79
80
81
5บ้านศรีถาวร
82
83
84
85
86
87
88
89
6
บ้านจรเข้มาก
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
แผ่น11
แผ่น12
แผ่น13
แผ่น14
แผ่น15
แผ่น16
แผ่น18
 
 
Main menu