ทำบุญภารกิจจัดหารองเท้าให้เด็กนักเรียน ศศช.บ้านห้วยมะน้ำ : แผ่น1