แปลงตัวเลขเป็นหน่วยเงินบาท -- bahttext()
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JK
1
พัฒนาจากต้นฉบับของคุณ P.Ostakul
2
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=216363b8dd8d3e53
18
18,250.00<-----

ใส่ตัวเลข
19
หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน
20
17,056.07ก่อน VAT
21
1,193.93VAT
Loading...