नगरकार्यपालिका बोर्ड सदस्य .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
क्र. सं. पदाधिकारीको नाम (प्रमूख र उपप्रमूखको हकमा ठेगाना - वडा नं)निर्वाचित पदटेलीफोन नंमोवाईल नं
2
3
जीवनकुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष/प्रमूख९८५२६७९९९९
4
चन्द्रमाया श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष/उपप्रमूख
९८५२६७१९६०
5
दशरथ प्रधान वडा अध्यक्ष १ ९८५२६२०३०१
6
भिम सुब्बा वडा अध्यक्ष २ ९८५२६२०३०२
7
कमला थुलुंग वडा अध्यक्ष ३ ९८५२६२०३०३
8
हंशाधर राजबंशी वडा अध्यक्ष ४ ९८५२६२०३०४
9
बन्धु कार्की वडा अध्यक्ष ५ ९८५२६२०३०५
10
प्रेम प्रसाद बराल वडा अध्यक्ष ६ ९८५२६२०३०६
11
विनोद प्रसाद पोखरेल वडा अध्यक्ष ७ ९८५२६२०३०७
12
१० मनोज सुब्बा वडा अध्यक्ष ८ ९८५२६२०३०८
13
११ शनिलाल राजबंशी वडा अध्यक्ष ९ ९८५२६२०३०९
14
१२ टेक बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष १० ९८५२६२०३१०
15
१३ कौशल्या अधिकारी
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१२
16
१४ ममता लिम्बु
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१३
17
१५ घनश्याम लकान्द्री
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१४
18
१६ जानुका वि.क.
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१५
19
१७ विभा पासवान
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१६
20
१८ मित्रा भट्टराई
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१७
21
१९ मुना खवास
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३१८
22
२०
भक्तबहादुर भुजेल
नगर कायपालिका सदस्य
९८५२६२०३२०
23
२१ काजिमान राई
कार्यकारी अधिकृत
९८५२६२७१११
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...