แบบยื่นคำร้อง /คำแถลง / คำขอ ผ่านระบบการขอใช้บริการล่วงหน้า (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
timestampชื่อ - นามสกุล ผู้ยื่นคำร้อง /คำแถลง/ คำขอหมายเลขคดีดำ / หมายเลขคดีแดง (เช่น พ.1/62 แดง 1/62)ความเกี่ยวพันในคดี (เช่น โจทก์ / จำเลย / ทนายโจทก์ /ทนายจำเลย เป็นต้น)เอกสารที่ยื่นผ่านระบบ แนบเอกสารคำร้อง/คำแถลง/คำขอ และสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ติดต่อกลับได้กรุณาแนบเอกสารเป็นไฟล์ PDF (สแกน) มาที่ email : Litigation.section1@gmail.com จำนวนเอกสาร (ฉบับ/แผ่น) กรุณาแนบสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความความ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ตัวความเป็นผู้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
2
20/3/2019, 11:00:47เวทย์พ.126/2561อื่น
คำขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
0953651608อื่น ๆไม่มี
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu