FaPaC Junta Terres de l'Ebre : Membres Ratificats (Assemblea 01/04/2017)