FaPaC Junta Terres de l'Ebre : Membres Ratificats (Assemblea 05/05/2018)