แบบทดสอบ ภาษาซีเบื้องตั้นครั้งที่ 3 (4/6-term 1/2561) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
TimestampEmail Address
Score
ชื่อ-นามสกุล
2
9/18/2018 9:54:4540214@anc.ac.th19 / 32อธิบดี หริ่งเจริญ
3
9/18/2018 9:57:5040186@anc.ac.th18 / 32นายคมกริช บาระมี
4
9/18/2018 9:58:2039820@anc.ac.th10 / 32นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
5
9/18/2018 9:58:2239736@anc.ac.th16 / 32นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
6
9/18/2018 9:58:2539718@anc.ac.th18 / 32นายภัทร์ธรเอก บุญโสม
7
9/18/2018 9:58:3839876@anc.ac.th23 / 32นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
8
9/18/2018 9:58:5640208@anc.ac.th15 / 32นายศิวกร เห็มสุข
9
9/18/2018 9:59:4439845@anc.ac.th22 / 32ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
10
9/18/2018 9:59:4740207@anc.ac.th20 / 32นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
11
9/18/2018 10:01:2040192@anc.ac.th19 / 32ธนาธร ทองเสริม
12
9/18/2018 14:28:2139833@anc.ac.th11 / 32นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
13
9/18/2018 10:01:4039802@anc.ac.th17 / 32นายณัฐพล นิระพันธ์
14
9/18/2018 10:01:4039884@anc.ac.th23 / 32นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบตร
15
9/18/2018 10:01:4140229@anc.ac.th17 / 32ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
16
9/18/2018 10:01:4540253@anc.ac.th13 / 32นายกิตติธัช บังอร
17
9/18/2018 10:01:5540054@anc.ac.th17 / 32นายณัฐภัทร กัลยากา
18
9/18/2018 10:02:3642773@anc.ac.th11 / 32รุจิรา สุขสะอาด
19
9/18/2018 10:02:4740158@anc.ac.th16 / 32น.ส.นัสนันท์ คูณค้ำ
20
9/18/2018 10:03:5040230@anc.ac.th10 / 32ทวีทรัพย์ สาคร
21
9/18/2018 10:04:2239912@anc.ac.th9 / 32นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
22
9/18/2018 10:04:4640291@anc.ac.th22 / 32นายสุธิพงษ์ บรรลุ
23
9/18/2018 10:05:0140052@anc.ac.th18 / 32นางสาว ณัชชา พละศูนย์
24
9/18/2018 10:05:2040205@anc.ac.th13 / 32นาย วสุ สุพล
25
9/18/2018 10:06:5939940@anc.ac.th10 / 32อภิวัฒน์ ทานุมา
26
9/18/2018 10:08:4739981@anc.ac.th12 / 32นาย จีรกิตติ์ สมนึก
27
9/18/2018 14:28:2239783@anc.ac.th18 / 32น.ส สโรชินี ศรีพลาย
28
9/21/2018 10:03:1438326@anc.ac.th22 / 32นายสมยศ คุณพูล
29
9/21/2018 18:41:3038019@anc.ac.th18 / 32นาย ณัฐชนนท์ จังอินทร์
30
9/22/2018 13:52:5641251@anc.ac.th15 / 32อัจฉรา จันทรภรณ์
31
9/22/2018 15:25:2438284@anc.ac.th15 / 32จิตรกมล บุญหาญ
32
33
34
35
Loading...