แบบรายงานHI CI รพ.พนา 60.xls.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2560
2
โรงพยาบาลพนา ต.พนา อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
1
พนา (ต.พนา)
14310022.007811.2810000.007800.00356.003.000.84
9
2ดอนขวัญ1788233.668222.448200.008200.00328.005.001.52
10
3
ม่วงสวาสดิ์
14010033.009444.2610000.009400.00388.007.001.80
11
4หนองข่า373725.413712.703700.003700.00148.003.002.03
12
5โนนธาตุ20511098.1811632.5911000.0011600.00452.0012.002.65
13
6โนนตาวาง808000.008000.008000.008000.00320.000.000.00
14
7พนา848411.198422.388400.008400.00336.003.000.89
15
8พนา1308422.388400.008400.008400.00336.002.000.60
16
9พนา12110022.007945.0610000.007900.00358.006.001.68
17
10
ดอนคึมใหญ่
686534.626523.086500.006500.00260.005.001.92
18
11
เสียวสวาสดิ์
535311.895300.005300.005300.00212.001.000.47
19
1
พนานต์(ต.พระเหลา)
238140107.1411786.8414021.4311700.00514.0020.003.89
20
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด1212121212.00
21
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 101212121212.00
22
ร้อยละ100100100100100
23
24
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
25
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
26
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
27
โรงเรียนอุดมวิทยากร1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
28
โรงเรียนสามัคคีวิทยา800.00800.00800.00800.0032.000.000.00
29
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์500.00500.00500.00500.0020.000.000.00
30
ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนธาตุ400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
31
ศูนย์เด็กเล็ก ช่อผกา700.00700.00700.00700.0028.000.000.00
32
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลพนา900.00900.00900.00900.0036.000.000.00
33
ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนขวัญ400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
34
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองข่า400.00400.00400.00400.0016.000.000.00
35
ศูนย์เด็กเล็กบ้านม่วงสวาสดิ์300.00300.00300.00300.0012.000.000.00
36
วัดบ้านดอนขวัญ1500.001500.001500.001500.0060.000.000.00
37
วัดบูรพา1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
38
วัดเนกขัมมาราม1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
39
วัดบ้านดอนคึมใหญ่300.00300.00300.00300.0012.000.000.00
40
วัดตรีรัฐประชาสันต์1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
41
วัดพระเหลาเทพนิมิตร1500.001500.001500.001500.0060.000.000.00
42
โรงพยาบาลพนา1500.001500.001500.001500.0060.000.000.00
43
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1616161616
44
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 01616161616
45
ร้อยละ100100100100100
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ต.ค.59
พ.ย59
ธ.ค.59
ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
 
 
Main menu