[FF21] 新刊既刊預訂表
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
暱稱UL新刊 「Memento mori」CB既刊 「Welcome Home」領取時間備註
2
YALAN1首日(2/16)
3
貝利1首日(2/16)
4
黎陽3首日(2/16)
5
松鵝1首日(2/16)
6
軻夜1首日(2/16)
7
葉月2首日(2/16)
8
REBI1首日(2/16)
9
11首日(2/16)
10
ian1首日(2/16)松鵝代領
11
毛球1首日(2/16)
12
襯衫11首日(2/16)
13
F君1還不確定/兩天都有可能
14
大橡1首日(2/16)
15
Ri1首日(2/16)
16
瑀延1首日(2/16)
17
風杯2首日(2/16)
18
落落1首日(2/16)
19
凜凜1首日(2/16)
20
迷你馬1首日(2/16)由黎陽代領
21
汪吉1首日(2/16)
22
空翼1首日(2/16)
23
味噌1首日(2/16)將請人代領
24
諾斯1首日(2/16)
25
心瑜1首日(2/16)
26
貓豬1首日(2/16)
27
夜風2首日(2/16)
28
透明2首日(2/16)
29
菜菜醬11首日(2/16)
30
小倉1首日(2/16)
31
九號機1首日(2/16)
32
某闇1首日(2/16)
33
kxz1首日(2/16)
34
罐頭1首日(2/16)
35
1首日(2/16)
36
1首日(2/16)
37
皮皮1首日(2/16)將請人代領
38
哈比11首日(2/16)
39
NOT1還不確定/兩天都有可能
40
21首日(2/16)
41
蘇打1首日(2/16)
42
雷夜2首日(2/16)
43
兔子瀲1首日(2/16)
44
蹦蹦11首日(2/16)
45
11首日(2/16)
46
pey1首日(2/16)
47
茶葉蛋1首日(2/16)
48
meet1首日(2/16)
49
小ㄆ1首日(2/16)
50
夏織1首日(2/16)
51
駱駝人21首日(2/16)
52
菜菜4首日(2/16)
53
理不盡11首日(2/16)
54
あさ11首日(2/16)
55
揪咪1首日(2/16)
56
狼徒1還不確定/兩天都有可能
57
Yuva1還不確定/兩天都有可能
58
玄英1首日(2/16)
59
小神11首日(2/16)
60
maru1首日(2/16)
61
Al1還不確定/兩天都有可能將請人代領
62
happyjp11首日(2/16)
63
斯斯1首日(2/16)
64
小安1首日(2/16)
65
夜嵐1首日(2/16)
66
黑桑1首日(2/16)
67
Hinaru1還不確定/兩天都有可能
68
臆涵1首日(2/16)
69
1首日(2/16)
70
時宇1首日(2/16)
71
R軍1首日(2/16)
72
馬龍1次日(2/17)
73
懶虎1首日(2/16)
74
Mill1首日(2/16)
75
千羽 南1首日(2/16)
76
緋牙11次日(2/17)
77
Kigatu11首日(2/16)
78
1首日(2/16)
79
Qep1還不確定/兩天都有可能
80
默曉1首日(2/16)
81
hsiexwu1首日(2/16)
82
黑犬良1首日(2/16)
83
11首日(2/16)
84
mso2首日(2/16)
85
欸樓1首日(2/16)
86
威廉11還不確定/兩天都有可能
87
RON1首日(2/16)
88
夙夜1首日(2/16)
89
小V1還不確定/兩天都有可能
90
二知魚1首日(2/16)
91
魔耶1首日(2/16)
92
楓菱1首日(2/16)
93
uno2次日(2/17)
94
dodo翊1首日(2/16)
95
魚仔1首日(2/16)將請人代領
96
glycine1首日(2/16)
97
huandust1首日(2/16)
98
靳歆諼11首日(2/16)
99
哈粗1首日(2/16)
100
tyh15711還不確定/兩天都有可能
Loading...
 
 
 
工作表1