Kalkulator: Na co idą Twoje podatki
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kalkulator: Na co idą Twoje podatki?
2
3
Ten arkusz umożliwi zweryfikowanie na co tak naprawdę państwo polskie wydaje Twoje podatki. Proporcje wynikają ze struktury wydatków państwa polskiego w 2016 r.

W arkuszu można wstawić własne parametry modyfikując wartości w żółtych polach.

Jeśli arkusz ten będzie dla Ciebie przydatny, to zapraszam Cię na mojego bloga. Zapraszam i zachęcam do zostawienia krótkiego komentarza abym wiedział, że moja praca nie idzie na marne :)
4
5
Zapraszam na mój blog:
http://jakoszczedzacpieniadze.pl
6
7
Artykuł z opisem kalkulatora:
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/optymalizacja-podatkowa-etat-jak-placic-mniej-podatkow
8
9
Założenia początkowe
10
11
W tej sekcji wpisz symaryczne dane z całorocznego formularza PIT. Jeśli składasz ich więcej (np. PIT-36 i PIT-38 albo oddzielnie rozliczenie małżonków), to wpisz dane w kolejnych kolumnach.
12
13
Kolumna1
Pierwszy PIT
Drugi PITTrzeci PIT
Czwarty PIT
14
Przychód0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
<-- sumaryczny roczny przychód z PIT (duża tabela na drugiej stronie)
15
Dochód0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
<-- sumaryczny roczny dochód z PIT
16
Należna zaliczka0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
<-- sumaryczna pobrana zaliczka na podatek PIT
17
Składki na ubezpieczenie społeczne
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
18
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
19
Dopłata do podatku0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
<-- wpisz jeśli musisz dopłacić podatek
20
Nadpłata do zwrotu0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
<-- wpisz jeśli wyliczony został podatek do zwrotu
21
22
SUMA:0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
23
24
SUMA wszystkich wpłaconych podatków:
0,00 zł
25
26
Podatek VAT ukryty w cenie opłaconych produktów i usług
27
28
Roczna kwota wydatków0 zł
<-- Wpisz roczną kwotę Twoich sumarycznych wydatków (na podstawie budżetu). Możesz zostawić pole puste.
29
Uśredniona stawka VAT16,50%
<-- Uśredniona stawka podatku VAT w Polsce (szacunek)
30
31
Kwota zapłaconego podatku VAT (w cenie produktów) w całym roku0 zł
<-- Tyle podatku VAT płacisz przez cały rok w cenie produktów i usług
32
33
Zapłacone przez Ciebie podatek PIT i VAT w danym roku
34
35
SUMA zapłaconych podatków0 zł
<-- Tyle podatków PIT i VAT płacisz przez cały rok
36
37
Na co idą Twoje podatki?
38
39
Wyliczenie według struktury wydatków państwa polskiego w 2016 r.
40
41
Wyliczenie zbiorcze
42
43
Kategoria wydatków%Rocznie
Miesięcznie
44
Emerytury i renty31,4%0 zł 0 zł
45
Edukacja11,7%0 zł 0 zł
46
Ochrona zdrowia10,9%0 zł 0 zł
47
Pomoc społeczna8,3%0 zł 0 zł
48
Wojsko, policja, sądy7,0%0 zł 0 zł
49
Transport8,1%0 zł 0 zł
50
Administracja5,3%0 zł 0 zł
51
Inne13,3%0 zł 0 zł
52
Koszt obsługi długu publicznego
4,0%0 zł 0 zł
53
54
Wyliczenie szczegółowe
55
56
Kategoria wydatków%Rocznie
Miesięcznie
57
Emerytury z ZUS14,4%0 zł 0 zł
58
Emerytury z KRUS1,4%0 zł 0 zł
59
Emerytury żołnierzy, policjantów i pozostałych służb mundurowych, sędziów i prokuratorów1,9%0 zł 0 zł
60
Renty4,9%0 zł 0 zł
61
Dodatki do rent i emerytur, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki chorobowe itd.3,4%0 zł 0 zł
62
Składki NFZ i PIT emerytów i rencistów5,3%0 zł 0 zł
63
Przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły średnie9,1%0 zł 0 zł
64
Szkolnictwo wyższe2,6%0 zł 0 zł
65
Ochrona zdrowia10,9%0 zł 0 zł
66
Pomoc społeczna, wsparcie dla bezrobotnych6,1%0 zł 0 zł
67
Rodzina 500+2,2%0 zł 0 zł
68
Wojsko3,6%0 zł 0 zł
69
Policja, straż pożarna, straż graniczna, BOR, ABW, AW i CBA1,8%0 zł 0 zł
70
Sądy i więzienia1,5%0 zł 0 zł
71
Drogi krajowe2,3%0 zł 0 zł
72
Drogi samorządowe2,5%0 zł 0 zł
73
Kolej i tory2,9%0 zł 0 zł
74
Pozostałe wydatki na transport0,4%0 zł 0 zł
75
Administracja rządowa1,7%0 zł 0 zł
76
Administracja samorządowa2,7%0 zł 0 zł
77
Administracja ZUS, KRUS i NFZ0,6%0 zł 0 zł
78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa0,3%0 zł 0 zł
79
Ochrona środowiska2,9%0 zł 0 zł
80
Rolinictwo, leśnictwo i rybołówstwo1,1%0 zł 0 zł
81
Sport i wypoczynek0,7%0 zł 0 zł
82
Kultura1,2%0 zł 0 zł
83
Informatyka0,1%0 zł 0 zł
84
Wspieranie wybranych sektorów (w tym dotacje do kopalń)0,3%0 zł 0 zł
85
Składka do budżetu UE2,5%0 zł 0 zł
86
Inne4,5%0 zł 0 zł
87
Koszt obsługi długu publicznego 4,0%0 zł 0 zł
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...