Varasemad arengudokumendid (Elva, Konguta,Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Valdade arengukavadLink
2
Elva linna arengukava 2012-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/427092012028
3
Konguta valla arengukava 2014-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015022
4
Palupera valla arengukava 2012-2025
https://www.riigiteataja.ee/akt/416102015015
5
Puhja valla arengukava 2015-2022
https://www.riigiteataja.ee/akt/410072015025
6
Rannu valla arengukava 2016-2021
https://www.riigiteataja.ee/akt/419082017020
7
Rõngu valla arengukava 2015-2030
https://www.riigiteataja.ee/akt/401102015044
8
Puka valla arengukava 2003-2019
https://www.riigiteataja.ee/akt/412072016004
9
10
Maakonna arengukava
11
Tartu maakonna arengustrateegia 2014-2020
http://www.tartumaa.ee/wp-content/uploads/2013/10/tartumaa_arengustrateegia_aastani_2020.pdf
12
13
Ühinemisleping
14
Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisleping
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4060/1201/7009/yhinemisleping.pdf
15
16
Muu
17
Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
https://www.riigiteataja.ee/akt/430092016019
18
Rannu valla eelarvestrateegia 2017-2021
http://www.rannu.ee/docs/EE_STRat_%202017-2021.pdf
19
Rõngu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
https://www.riigiteataja.ee/akt/413102016014
20
Konguta valla eelarvestrateegia 2016-2021
http://www.konguta.ee/pages/files/arengukavad/Konguta_eelarvestrateegia_2016-2021.pdf
21
Palupera valla eelarvestrateegia 2017-2021
http://www.palupera.ee/volikogu2016-10/Palupera-valla-eelarvestrateegia-aastateks-2021.pdf
22
Puhja valla eelarvestrateegia 2017-2021
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4011/1201/6005/PuhjaVVK_25102016_m24_lisa1.pdf
23
Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 – 2026
http://www.puhja.ee/public/files/SMAK_Puhja_Fin_28_01_2017.pdf
24
Puhja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012 - 2024
http://www.puhja.ee/public/files/Puhja_valla_YVK_arendamise_kava_2012_2024_seletuskiri.pdf
25
Puhja Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2018
https://www.riigiteataja.ee/akt/429042016028
26
Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava aastateks 2017-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/430092017055
27
Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018
https://www.riigiteataja.ee/akt/422102013014
28
Aakre Lasteaed-algkooli arengukava
http://www.aakre.edu.ee/images/korraldused_jm/Aakre-LA-AK-arengukava-2017---2020.pdf
29
Käärdi kaugküttepiirkonna soojusmajandusearengukava 2015 - 2025.
http://www.rongu.ee/pages/files/arengukavad/K%C3%A4%C3%A4rdi%20aleviku%20kaugk%C3%BCttepiirkonna%20soojusmajanduse%20arengukava%202015.pdf
30
Palupera Põhikooli arengukava 2012-2017
http://www.palupera.ee/Kooli-AK-2012-2017.pdf
31
Konguta Kooli arengukava aastateks 2013-2017
https://www.riigiteataja.ee/akt/406032013090
32
Konguta valla jäätmekava 2016-2021
http://www.konguta.ee/pages/files/arengukavad/jaatmekava_2016-2021.pdf
33
Konguta valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006 – 2018
http://www.konguta.ee/documents/oigusaktid/VVK/2005-10-16/maarused/VVKmaarusNr20.pdf
34
Rannu valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2027
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4031/0201/7043/lisa.pdf
35
Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014–2030
http://www.palupera.ee/veevargi-kava/Palupera_%C3%9CVK_seletuskiri.pdf
36
Palupera valla noorsootöö arengukava 2012-2020
http://www.palupera.ee/Palupera-NTAK-2012.pdf
37
Elva Linnaraamatukogu arengukava aastateks 2016-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/430092016018
38
Elva Gümnaasiumi arengukava aastateks 2015-2018
https://www.riigiteataja.ee/akt/410042015029
39
Elva Lasteaed Õnneseen arengukava 2016-2020
http://onneseen.elva.ee/uploads/2/4/3/8/24385269/1.lisa_%C3%B5nneseen_arengukava_2016-2020.pdf
40
Elva Huviala koolituskeskus 2017-2020
http://huvikeskus.elva.ee/dokumendid/arengukava-2017-2020.pdf
41
Palupera valla energeetika ja veemajanduse arengukava
https://www.riigiteataja.ee/akt/68381
42
Rannu Kooli arengukava aastateks 2016 - 2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/401072016015
43
Rõngu Keskkooli arengukava 2015 - 2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/401092015013
44
Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava 2017-2019
https://www.riigiteataja.ee/akt/408022017027
45
Rõngu aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 - 2025.
http://www.rongu.ee/pages/files/arengukavad/EELNÕU%20Rõngu%20aleviku%20kaugküttepiirkonna%20soojusmajanduse%20arengukava%202015.pdf
46
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA strateegia 2020
http://www.vvvs.ee/failid4/VVV%20SA%20strateegia%202020%20final.pdf
47
Elva muusikakooli arengukava 2015-2019
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4070/4201/5020/arengukava.pdf
48
Elva Järve lasteaia arengukava 2014-2020
http://lasteaed.elva.ee/images/Dokumendid/Elva_Jrve_lasteaia_arengukava_2014-20.pdf
49
Elva Lasteaed Murumuna arengukava 2017-2022
https://www.riigiteataja.ee/akt/431032017027
50
Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2018
http://www.valguta.edu.ee/failid/file/arengukava_201618.pdf
51
Lõuna-Eesti turismi arengukava aastani 2020
http://southestonia.ee/uploads/dokumendid/LE%20Turismi%20arengukava.pdf
52
Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015
http://southestonia.ee/uploads/dokumendid/v%C3%B5rtsj%C3%A4rv.pdf
53
Elva puhkepiirkonna arengustrateegia
http://www.palupera.ee/Elva-puhkepiirkonna-arengustrateegia-18-09-2011.pdf
54
Elva turundusstrateegia 2014-2020
Puudub avalikult. L:\Linnavolikogu\VOLIKOGU OTSUSED\Volikogu otsused 2014.a
55
Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia 2015-2025
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Vortsj%C3%A4rve_kalanduspiirkonna_strateegia30_03_2015.pdf
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu