ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Zmluvy od:1.1.2015
2
IČO:
Názov: Obec Víťaz
Sídlo: Víťaz 111
PSČ: 082 38
3
4
5
6
PredmetČíslo ZmluvyZmluvná stranaCena celkom (s DPH)
Dátum zverejnenia
Typ zmluvyOriginál dokumentu
7
Zber a preprava odpadu2015/004Odpady G G Company s.r.o.20.1.2015Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQTh1cy1KdTNUT0E/view?usp=sharing
8
Vybudovanie ihriska1.1.2015PESMENPOL spol. s.r.o.16 394,4327.2.2015Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYeW5kTWVkNmFwSlU/view?usp=sharing
9
Úrazové poistenie5190016178Komunálna poisťovňa65,001.3.2015Poistná zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYOXJqQ0toSmcxTGs/view?usp=sharing
10
Poskytnutie dotácie1.2.2015DHZ Víťaz940,008.4.2015Zmluva o poskytnutí dotáciehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVUpSVWFoTWt1YTg/view?usp=sharing
11
Kúpa tovaruINMEDIA, spol. s.r.o.10.4.2015Rámcová kúpna zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUHRtR2VkbTRRUkk/view?usp=sharing
12
Komunikačný systém obcePRESNET s.r.o.10.4.2015Zmluva o vzájomnej spoluprácihttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVV9CRHJfU01kXzg/view?usp=sharing
13
Zmluva o nájme nebytových proiestorovPASSUCCI300,0013.4.2015Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYR3BhR1ZMVEhRamM/view?usp=sharing
14
Vykonávanie prác v oblasti pracovnej zdravotnej službyAURON Andrej Švec21.4.2015Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVFMyVDA1SXEzQkU/view?usp=sharing
15
Poskytnutie príspevku15/37/50J/21UPSVR Prešov3 699,0027.4.2015Dohodahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYeENzd2hEcFpWMGs/view?usp=sharing
16
Kúpa auta5009247RENAULT FINANCE16 196,0030.4.2015Kúpna / Lízingová zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYRl9nb2VnUUVua3M/view?usp=sharing
17
Činnosť na úseku BOZPAURON Andrej Švec1.5.2015Mandántna zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYb05GaURiYnlRWUU/view?usp=sharing
18
Umelecké vystúpenieKRISTINA MUSIC s.r.o.2 200,0018.5.2015Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUmZZdjZMTmJNc3c/view?usp=sharing
19
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nichHOOK, s.r.o.4.6.2015Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYM29HVHdxSXN3NUU/view?usp=sharing
20
Projektova dokumentácia - rozšírenie kanalizácie13/2015Ing. Hrico Vladimír3 000,0017.6.2015Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYRVBlT3l1OVBZUGM/view?usp=sharing
21
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyNATUR-PACK, a.s.14.7.2015Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYU2pBdWg0UDQ0S00/view?usp=sharing
22
Verejné obstarávanie " Modernizácia verejného osvetlenia v obci Víťaz"I Z Tender, s.r.o.990,0015.7.2015Mandatná zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQng5UDlScDhBaEE/view?usp=sharing
23
Bager HITACHIProduct System Design, s.r.o.12.8.2015Nájomna zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYX0dqR3JCc2VyYzQ/view?usp=sharing
24
Projekt stavbyIng. Ľubomír Grocký - Drupoprojekt IPZ Prešov2 520,0014.8.2015Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNWo2OHZhd0dBVFU/view?usp=sharing
25
Zmluva o reklameStrategia Regio, s.r.o.2 490,0014.9.2015Zmluva o reklamehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVVJRRWxCemJXQzg/view?usp=sharing
26
Darovacia zmluvaMAS SKALA, o.z.2 490,0014.9.2015Darovacia zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYY0FLNDl3MldXc3M/view?usp=sharing
27
Oprava cesty Stredné hôrkyBITUNOVA spol. s.r.o.10 208,7022.9.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/1g2BwR9fENOBl2WsSsCuZHbaFSeS5ba91/view?usp=sharing
28
Zmluva č.1 o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu1Fúra s.r.o.18 792,0013.10.2015Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpaduhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYRktaVnFfNGJRMGc/view?usp=sharing
29
Prístavba ZŠ Víťaz - 1. etapaFrantišek Uličný, PeFe servis34 798,6426.10.2015Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYaklQdV9NMEtSOUk/view?usp=sharing
30
Verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávateľa: Kanalizácia a ČOV obce Víťaz
DJ STAV, s.r.o.2 000,0023.11.2015Mandantná zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMm02NVpRUGVnTzg/view?usp=sharing
31
Energetický audit budovy OcÚ VíťazCityEnergy, s.r.o.990,0025.11.2015Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYWW95Q2xfdHVCdHc/view?usp=sharing
32
Vypracovanie žiadosti o NFP(Kanal+ČOV)2Essence Group s.r.o.2 990,0030.11.2015Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUDNud2VuTVpLVnc/view?usp=sharing
33
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz316/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR218 418,8614.12.2015Zmluva o poskytnutí NFPhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYWlNrcl9ZUk8yWFE/view?usp=sharing
34
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz316/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR218 418,8614.12.2015Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha č. 1https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYeEFQUmlTRmVub1k/view?usp=sharing
35
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz316/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR218 418,8614.12.2015Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha č. 2https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYSUNXOF9NMkZlbXM/view?usp=sharing
36
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz316/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR218 418,8614.12.2015Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha č. 3https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYTTFZSk1RTlZrVjQ/view?usp=sharing
37
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz316/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR218 418,8614.12.2015Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha č. 4https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYbEtGaWx6QVdwc1E/view?usp=sharing
38
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz316/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR218 418,8614.12.2015Zmluva o poskytnutí NFP - Príloha č. 5https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYeWZqdVdqcUloMFE/view?usp=sharing
39
Zmluva o úvereVÚB a.s.22.12.2015Zmluva o úverehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYU01jdzVLYUp3VDQ/view?usp=sharing
40
Dododa o vyplňovacom práveVÚB a.s.22.12.2015Dohoda o vyplňovacom právehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYdkI1MkkzTXU5Mzg/view?usp=sharing
41
Zmluva o dieloIL Prešov s.r.o.22.12.2015Svetelno - technicke meraniehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYakQ1bm1qSFNVQ2M/view?usp=sharing
42
Zmluva o dieloO.S.V.O. comp, a.s.22.12.2015Rekonštrukcia verejného osvetleniahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQTBEcEZ2REthWU0/view?usp=sharing
43
Zmluva o dieloO.S.V.O. comp, a.s.22.12.2015Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Príloha: Výkaz Výmerhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYZ3UtdHNOSEVrOEk/view?usp=sharing
44
Externý manažment - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz05/2016RBRamont Building s.r.o.480,004.1.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNmR2Zl93WW54SFE/view?usp=sharing
45
Poskytnutie dotácie1.1.2016DHZ Víťaz900,0014.1.2016Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYTnUtU2ZMYU5fak0/view?usp=sharing
46
Zmluva o zabezpečení poskytnutia služiebSoňa Korčeková - ASO VENDIG13.3.2016Zmluva o zabezpečení poskytovania službyhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVFE5a1JMXzBydm8/view?usp=sharing
47
Zmluva o poskytovaní služiebMEDIINVEST Consulting, s.r.o.590,0016.5.2016Dočasný pútač, stála tabuľa, plagáthttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYTWlFdnlXM0lUWFk/view?usp=sharing
48
Zmluva o poskytovaní služiebMEDIINVEST Consulting, s.r.o.2 600,0016.5.2016Externé riadenie projektuhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQVdwTUFrSndzVlk/view?usp=sharing
49
Zmluva o poskytnutí NFPOPKZP-PO1-SC121/122-2015/31
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 003 566,3316.5.2016Zmluva o poskytnutí NFPhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNmg4RnhpVjVwVDg/view?usp=sharing
50
Zmluva o poskytnutí NFPOPKZP-PO1-SC121/122-2015/31
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 003 566,3316.5.2016Príloha č. 1https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMFhCdTdKZEp3V3M/view?usp=sharing
51
Zmluva o poskytnutí NFPOPKZP-PO1-SC121/122-2015/31
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 003 566,3316.5.2016Príloha č. 2https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUnVsdGRkY3FVTU0/view?usp=sharing
52
Zmluva o poskytnutí NFPOPKZP-PO1-SC121/122-2015/31
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 003 566,3316.5.2016Príloha č. 3https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYSHM3SktFdTJ6ZWc/view?usp=sharing
53
Zmluva o poskytnutí NFPOPKZP-PO1-SC121/122-2015/31
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 003 566,3316.5.2016Príloha č. 4https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYczdLSWw2Y3c1OXc/view?usp=sharing
54
Zmluva o poskytnutí NFPOPKZP-PO1-SC121/122-2015/31
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 003 566,3316.5.2016Príloha č. 5https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYdDNOVTZSNFJFV2s/view?usp=sharing
55
Mandántna zmluvaSTARK Consulting, s.r.o.500,0024.5.2016Externý manažment a výber dodávateľa dokumentáciehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYOS1OTkRTMWlydG8/view?usp=sharing
56
Zmluva o poskytovaní službyAndre Topic s.r.o.6.6.2016Zmluva o poskytovaní obedov dôchodcomhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYYWdXMF9Ccl9yb1E/view?usp=sharing
57
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 316/2015-2050-1200Dodatok č. 1Ministerstvo hospodárstva SR202 704,757.7.2016Dodatok k Zmluvehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMVZ1MlJZS0IxTHM/view?usp=sharing
58
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 316/2015-2050-1200Dodatok č. 1Ministerstvo hospodárstva SR202 704,757.7.2016Dodatok k Zmluve - Príloha č. 1https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYS2RKX0JhUmFPV3M/view?usp=sharing
59
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 316/2015-2050-1200Dodatok č. 1Ministerstvo hospodárstva SR202 704,757.7.2016Dodatok k Zmluve - Príloha č. 2https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYZTZrRVJIYmVfdnc/view?usp=sharing
60
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 316/2015-2050-1200Dodatok č. 1Ministerstvo hospodárstva SR202 704,757.7.2016Dodatok k Zmluve - Príloha č. 3https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYaFVfeGNKREZuUHc/view?usp=sharing
61
Zmluva o poskytnutí NFPKŽP-PO4-SC431-2015-6/029SiEA100 956,997.7.2016Zmluva o poskytnutí NFPhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNmZzMXlKdVZIUGM/view?usp=sharing
62
Zmluva o dielo číslo 22Alvest Mont Middle East s.r.o.9 500,0025.7.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYV2wxU2d2dkxqWUE/view?usp=sharing
63
Zmluva o poskytnutí dotácie459/2016/OKPrešovský samosprávny kraj3 000,0029.7.2016Zmluva v zmysle VZN č. 15/2008 PSKhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMThKU1EyRXpGRFU/view?usp=sharing
64
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov16-420-01853Fond na podporu umenia3 000,0027.7.2016Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVmhMcjZ6UWVDRlk/view?usp=sharing
65
ZmluvaCOOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo10 512,435.8.2016
Zmluva o združení finančných prostriedkov a zabezpečení rekonštrukcie obecnej sály
https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUV94OFRoZDZLajg/view?usp=sharing
66
Mandátna zmluvaIng. Rudolf Novotný - DRUPOROJEKT IPZ Prešov1 896,0031.8.2016Mandátna zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMFd2TWRDdzlkc28/view?usp=sharing
67
Zmluva o dieloč. 1PEhAES, a.s.105 000,008.9.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVnIyQlBKNV9teEE/view?usp=sharing
68
Zmluva o dieloč. 1PEhAES, a.s.105 000,008.9.2016Krycí list rozpočtuhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYRzBVVndDYkdmdGM/view?usp=sharing
69
Zmluva o dieloč. 1PEhAES, a.s.105 000,008.9.2016Harmonogramhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYWnM1RzFvVzF3M00/view?usp=sharing
70
Zmluva o dieloBITUNOVA spol. s.r.o.10 208,7027.9.2016https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNVV0OG0ydFZUNzQ/view?usp=sharing
71
Zmluva o dielo9.2.Ja/2016Ladislav Franko10 512,4327.9.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVFgwM3pDVzUwOFE/view?usp=sharing
72
12.10.2016Notárska zápisnicahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUkRuV0g5SlNYNGc/view?usp=sharing
73
Zmluva o dielo12/10/2016AP PARTNER PROJEKT s.r.o.7 800,0017.10.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNDhWU0ExLWZJakk/view?usp=sharing
74
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1PEhAES, a.s.19.10.2016https://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYeVpKZUlYRk00blk/view?usp=sharing
75
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFPKŽP-PO4-SC431-2015-6/029SiEA07.11.2016Zmluva o poskytnutí NFPhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYbWNDUjFRT3QxNnM/view?usp=sharing
76
Zmluva o dielo č. 33CANASIS s.r.o.2 760,0019.12.2016Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYZmxtU2FjOFhCNFk/view?usp=sharing
77
Vývoz zmesového komunálneho odpaduHostinec u robotníka s.r.o.1.1.2017Zmluva o vývoze odpaduhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYSDdWbUdZMGs2ZVU/view?usp=sharing
78
Darovacia zmluvaHENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.1 500,005.1.2017Darovacia zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYVEZXeE9wQkJmaU0/view?usp=sharing
79
Príkazna Zmluva28/PO/2016/ELRegionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš150,005.1.2017Príkazna Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQXNjVVphWlZlcXc/view?usp=sharing
80
Príkazna Zmluva27/PO/2016/PLRegionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš150,005.1.2017Príkazna Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMXlnZmRNbnc0aFk/view?usp=sharing
81
"Nájomný bytový dom Víťaz"Časť "A"Ing. Viliam Čech410 953,9731.1.2017Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYdzNuYXhRWWEwdmM/view?usp=sharing
82
Poskytnutie dotácie1/2017TJ Družstevník Víťaz10 400,009.2.2017Zmluva o poskytnutí dotáciehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYZ3N2SHU2elVJeFk/view?usp=sharing
83
Verejné obstarávanie - Kanalizácia a COV I. a II. etapa VíťazKOVATON, s.r.o.1 800,0015.2.2017Mandátna zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYTC03bHNLVndGOHc/view?usp=sharing
84
Technický dozor k stavbe: Bytový dom1/2017Ing. Ján Grega2 280,0017.02.2017Mandatná zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYUURVUVVyZF93Q28/view?usp=sharing
85
Prístavba ZŠ - II. etapaFrantišek Uličný, PeFe servis34 020,2914.03.2017Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYeW1vMlpBdkFUaW8/view?usp=sharing
86
Stavebný dozor - Kanalizácia a COV I. a II. etapa VíťazALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.35 000,0012.05.2017Mandátna zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYLUQ4NUVDZktyRWs/view?usp=sharing
87
Energetický certifikát budovy OcÚ VíťazIng. Eva Káčalová520,0023.05.2017Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYLXlnaG1uUVlCUm8/view?usp=sharing
88
Obnova kaplnky na cintorínePeFe Servis2 582,2912.06.2017Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYTzdIRGh2ckVyQ1E/view?usp=sharing
89
Maľba strechy na budove OcUBENY SLOVAKIA spol. s.r.o.2 624,1312.06.2017Zmluva o dielohttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQTF5YVJvSjllOW8/view?usp=sharing
90
Realizácia projektu - Pridančatám zima je17-420-04268Fond na podporu umenia2 000,0019.07.2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYdnFTbHNrRTB4cGM/view?usp=sharing
91
Realizácia projektu - Akvizícia knižníc17-513-02308Fond na podporu umenia1 000,0025.07.2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYZHpKdEVqWUFSbms/view?usp=sharing
92
Obnova kaplnky na cintoríne149/POD-56/17SAŽP1 900,1731.07.2017Zmluva o poskytnutí NFPhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYYkJoX3dYSGRUdDQ/view?usp=sharing
93
Víťazský festival - Slaná voda 2017509/2017/OKPrešovský samosprávny kraj2 800,0017.08.2017Zmluva o poskytnutí dotáciehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYR0wtZHBXby1DNFE/view?usp=sharing
94
Poskytnutie dotácie - BD 6 b.j.0090-PRB/2017Ministerstvo dopravy a výstavby SR97 010,0023.08.2017Zmluva o poskytnutí doráciehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYcXpNRDB4U2hNWWc/view?usp=sharing
95
Poskytnutie dotácie TV k 6 b.j.0091-PRB/2017Ministerstvo dopravy a výstavby SR10 420,0023.08.2017Zmluva o poskytnutí doráciehttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYOHVBZm1kN3dLbms/view?usp=sharing
96
Záložná zmluva700/146/2017Štátny fond rozvoja bývania337 700,0030.08.2017Záložná zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYQ29qYkNNNkFmenc/view?usp=sharing
97
Kúpna zmluvaNz 30209/20171,004.9.2017Notárska zápisnicahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYMWpDbXRpbDU2TU0/view?usp=sharing
98
Zmluva o bežnom účte a.s.Slovenská sporiteľňa09.10.2017Zmluvahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYSndDVnd6dHFsZEU/view?usp=sharing
99
Vymoženie peňažnej pohľadávkyJUDr. Marcel Dolobáč, PhD., advokát23.10.2017Zmluva o poskytovaní právnych služiebhttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYcy01dG9aaENfVk0/view?usp=sharing
100
Zabezpečenie vývozu a zneškodnenia odpadu5/2017KRISTAV, s.r.o.27.10.2017Zmluva podľa § 536 Obchodného zákonníkahttps://drive.google.com/file/d/0B4aEIGOJnqGYNW9TdDRrbkN4aXc/view?usp=sharing