แบบประเมิน (SDQ)ฉบับผู้ปกครองประเมิน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
แบบประเมิน (SDQ) ฉบับผู้ปกครองประเมิน
3
4
ชื่อ-สกุล นางสาวพรลภัส อุดมสิน
เลขประจำตัว
40079
5
ชั้น ม.5/8
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562
เลขที่ 21
ชื่อผู้ปกครอง
นายชัยวิชิต อุดมสิน
6
7
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย þ ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
8
พฤติกรรมประเมิน
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
9
1. ใส่ใจกับความรู้สึกคนอื่น
10
2. อยู่ไม่สุข เคลื่อนไหวมาก ไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน
11
3. บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้บ่อยๆ
12
4. เต็มใจแบ่งปันกับเด็กอื่น(ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ)
13
5.แผลงฤทธิ์บ่อย หรืออารมณ์ร้อน
14
6.ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวมักเล่นตามลำพัง
15
7. โดยปกติแล้วเชื่อฟัง ทำตามที่ผู้ใหญ่บอก
16
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย
17
9.ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรือเจ็บป่วย
18
10. หยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา
19
11. มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึ่งคน
20
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรังแกเด็กอื่นบ่อยๆ
21
13.ไม่มีความสุข เศร้าหรือร้องไห้บ่อยๆ
22
14.โดยทั่วไปเป็นที่ชอบพอของเด็กอื่น
23
15.วอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ
24
16.วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ เสียความมั่นใจง่าย
25
17.ใจดีกับเด็กที่อายุน้อยกว่า
26
18.พูดปดหรือขี้โกงบ่อยๆ
27
19.ถูกเด็กคนอื่นแกล้งหรือรังแก
28
20.มักอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ แม่ ครู เด็กอื่น)
29
21. ฉันคิดก่อนทำ
30
22.ขโมยของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
31
23.เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากับเด็กอื่น
32
24.มีความกลัวหลายเรื่อง หวาดกลัวง่าย
33
25.มีสมาธิในการติดตามทำงานจนเสร็จ
34
35
เธอมีอย่างอื่นที่จะบอกอีกหรือไม่
36
37
38
1. ด้านอารมณ์6แปลผล
เสี่ยง/มีปัญหา
39
2. ด้านความประพฤติ/เกเร4แปลผล
เสี่ยง/มีปัญหา
40
3. ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น
4แปลผลปกติ
41
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน0แปลผลปกติ
42
รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน 14แปลผลปกติ
43
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม9แปลผลปกติ
44
45
46
47
48
49
50
สรุปการแปลผลด้านหลัง
51
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ :
52
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น
ไม่มีปัญหา
53
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว
54
ปัญหานี้ทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
55
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
56
ความเป็นอยู่ที่บ้าน
57
การคบเพื่อน
58
การเรียนในห้องเรียน
59
กิจกรรมยามว่าง
60
ปัญหาของเด็กทำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่
61
62
คะแนนรวม 0 คะแนน = ปกติ
63
คะแนนรวม 1 คะแนนขึ้นไป = เสี่ยง/มีปัญหา
64
65
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง0แปลผลปกติ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...