חמ"ד ביחד - למידה בחירום - חמ"דיגיטלי
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
יום ראשון - י"ט באדר תש"ף - 15.3.2020
2
3
4
יסודיעל יסודיהדרכות צוותי מורים
5
8:30-9:00תחום הדעתמשדר פתיחה ראש מנהל החמ"דמשדר פתיחה ראש מנהל החמ"דהדרכה חמ"דיגיטלי
6
נושא השיעורדברי פתיחה - עידוד וחיזוקדברי פתיחה - עידוד וחיזוקמערך החמ"ד בחירום
7
קהל היעדכלל התלמידים ועובדי ההוראה כלל התלמידים ועובדי ההוראה כלל עובדי ההוראה
8
שם המורה גב' שושנה נגרגב' שושנה נגרהרב תומר גרוסמן
9
קישור למפגשhttps://youtu.be/-afOOPG_Aeghttps://youtu.be/-afOOPG_Aeghttps://youtu.be/plZrvhDllVA
10
13:30-14:00תחום הדעתתורה שבעל פהתורה שבעל פהתקשוב
11
נושא השיעורמסכת פסחים - פרק י' - לקראת ליל הסדרמסיימים את מסכת תענית עד לערב פסחהדרכה - פתיחת כיתה מתקושבת ZOOM
12
קהל היעדתלמידי ג-וז-יבמורים
13
שם המורה רצים למשנהפורטל הדף היומימנהל תקשוב
14
קישור למפגשhttps://www.youtube.com/watch?v=vkFo50h9swkhttps://www.daf-yomi.com/MediaPage.aspx?id=56909https://www.youtube.com/watch?v=6nCTL12Eu6M
15
14:00-15:00תחום הדעתתורה שבעל פהתורה שבעל פהתקשוב
16
נושא השיעורהלכות ליל הסדרהלכות ליל הסדרהדרכה - פתיחת כיתה מתקושבת Google-meet
17
קהל היעדכיתות ד-חכיתות ד-חמורים
18
שם המורה תלמוד ישראליסרטון "במעלה" + שאלון צוות הדרכה תושבע"פמנהל תקשוב
19
קישור למפגשhttps://www.youtube.com/watch?v=ys1QOwgUVkU
https://www.youtube.com/watch?v=MYeFqOGpCMY
https://www.youtube.com/watch?v=SLkGbdvI9Kg
https://www.youtube.com/watch?v=rQXRvBlsAgc
שאלות על הסרטון - יש לייצר עותק פרטי שלכם
https://docs.google.com/forms/d/1HEzG_6a5AJ00jvjGiAcUdRDW-EP9COw4IQJFGVDoR0A/edit
https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA&feature=youtu.be
20
15:00-15:30תחום הדעתתורה שבעל פהתורה שבעל פה
21
נושא השיעורמושגי יסודי בגמראמושגי יסודי בגמרא
22
קהל היעדכיתות ד-חכיתות ד-ח
23
שם המורה שנים אוחזיןשנים אוחזין
24
קישור למפגשhttps://youtu.be/c3s7RKaPmdEhttps://youtu.be/c3s7RKaPmdE
25
15:30-16:00תחום הדעתתורה שבעל פה
26
נושא השיעורמושגי יסודי בגמרא
27
קהל היעדכיתות ד-ו
28
שם המורה תלמוד ישראלי
29
קישור למפגשhttps://www.youtube.com/watch?v=ys1QOwgUVkU
https://www.youtube.com/watch?v=MYeFqOGpCMY
https://www.youtube.com/watch?v=SLkGbdvI9Kg
30
תחום הדעת
31
נושא השיעור
32
קהל היעד
33
שם המורה
34
קישור למפגש
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...