Danh sách khách - biển số xe - SĐT Điều hành chương trình Xe tết 2017 : Tối 29