Elektroenergetika ČR (faktaoklimatu.cz)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
AVSTUPY
2
ÚdajHodnotaZdrojDatum staženíKomentářOdkaz
3
4
1 Bilance elektřiny[TWh]ERÚ28. 11. 2019
Roční zpráva o provozu ES ČR 2018, strana 47
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
5
6
Výroba elektřiny88,0
7
Import12
8
Bilance elektřiny [TWh]100
9
Tuzemská brutto spotřeba74
10
Spotřeba elektřiny ČR61,0
11
Technologická vlastní spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny6,1
12
Celkové ztráty4,3
13
Spotřeba přečerpávacích vodních elektráren1,4
14
Technologická vlastní spotřeba elektřiny na výrobu tepla1,2
15
Export elektřiny25,5
16
Bilanční rozdíl0,2
17
18
2Výroba elektřiny brutto ČR: Podíl paliv a technologií [GWh]ERÚ28. 11. 2019
Roční zpráva o provozu ES ČR 2018, strana 9
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
19
20
hnědé uhlí37 733,80
21
černé uhlí3 454,50
22
jaderné palivo29 921,30
23
zemní plyn3 488,10
24
ostatní plyny 2 751,50
25
bioplyn2 607,20
26
fotovoltaika2 339,70
27
biomasa2 118,70
28
vodní1 628,80
29
přečerávací1 050,60
30
větrné609,30
31
ostatní298,20
32
Celkem výroba elektřiny v ČR88 001,70
33
34
3
Emisní koeficienty pro celkový životní cyklus výroby elektřiny
gCO2eq / kWhIPCC28. 11. 2019IPCC 2014: ANNEX III, strana 1335 (7), používáme mediánové hodnoty těchto odhadů
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
35
36
Uhelné elektrárny a teplárny820
37
Plynové 490
38
Elektrárny na biomasu230
39
Jaderné 12
40
Vodní 24
41
Fotovoltaické 48
42
Větrné 11
43
44
4
Spotřeba elektřiny netto ČR: Sektory národního hospodářství
[MWh]ERÚ28. 11. 2019
Roční zpráva o provozu ES ČR 2018, strana 15
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
45
46
Průmysl18 703 921,3
47
Energetika4 651 625,3
48
Doprava671 838,4
49
Stavebnictví495 841,2
50
Zemědělství a lesnictví908 232,4
51
Domácnosti15 050 337,0
52
Obchod, služby, školství, zdravotnictví12 498 834,7
53
Ostatní6 531 088,3
54
Lokální spotřeba podniků, které sami vyrábí elektřinu (dodávka do vlastního podniku nebo zařízení, např. solární panely na střeše nebo vlastní kogenerační jednotka) 1 508 381,4 Tento údaj není ve výše uvedeném zdroji, vychází z emailové komunikace se zaměstnanci ERÚ při dohledávání chybějícího množství elektrické energie do celkové čisté spotřeby. Uvádíme ho zvlášť, protože není k dispozici rozřazení do výše uvedených kategorií.
55
Celkem spotřeba elektřiny netto v ČR61 020 100,0
56
57
BVÝSTUPY
58
59
5Bilance elektřiny (zjednodušená)[TWh]
60
61
Výroba elektřiny88,0
62
Import12
63
Bilance elektřiny100
64
Hrubá spotřeba74
65
Čistá spotřeba61,0
66
Ztráty13,2Položka „Ztráty“ v sobě zahrnuje technologickou vlastní spotřebu energetických zdrojů, ztráty v síti provozovatele přenosové soustavy, ztráty v sítích provozovatelů jednotlivých distribučních soustav, spotřebu vodních přečerpávacích elektráren a bilanční rozdíl.
67
Export25,5
68
69
6Podíl zdrojů elektřiny a jejich emisí
70
71
Zdroj elektřinyVýroba [GWh]PodílOdhad emisí [tCO2eq]Podíl emisí
72
Uhelné elektrárny a teplárny41 188,346,8%33 774 40687,8%
73
Plynové 6 239,67,1%3 057 4047,9%
74
Elektrárny na biomasu4 725,95,4%1 086 9572,8%
75
Jaderné 29 921,334,0%359 0560,9%
76
Vodní 2 679,43,0%64 3060,2%
77
Fotovoltaické 2 339,72,7%112 3060,3%
78
Větrné 609,30,7%6 7020,0%
79
Ostatní298,20,3%--
80
Součet88 001,7100,0%38 461 136100,0%
81
82
7Čistá spotřeba (zjednodušená)
83
84
Sektory národního hospodářství
Spotřeba [MWh]
Podíl spotřeby
85
Průmysl18 703 921,330,65%
86
Energetika4 651 625,37,62%
87
Doprava671 838,41,10%
88
Stavebnictví495 841,20,81%
89
Zemědělství a lesnictví908 232,41,49%
90
Domácnosti15 050 337,024,66%
91
Obchod, služby, školství, zdravotnictví12 498 834,720,48%
92
Ostatní8 039 469,713,18%
93
Celkem čistá spotřeba61 020 100,0100,00%
94
Loading...