ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Elektroenergetika ČR
2
adresaverzeautorlicence
3
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/elektrina-cr2019-12-04Fakta o klimatuCC BY 4.0
4
5
Historie změn
6
2019-12-04První verze datasetu
7
8
AVSTUPY
9
ÚdajHodnotaZdrojDatum staženíKomentářOdkaz
10
11
1 Bilance elektřiny[TWh]ERÚ28. 11. 2019
Roční zpráva o provozu ES ČR 2018, strana 47
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
12
13
Výroba elektřiny88.0
14
Import11.6
15
Bilance elektřiny [TWh]99.6
16
Tuzemská brutto spotřeba73.9
17
Spotřeba elektřiny ČR61.0
18
Technologická vlastní spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny6.1
19
Celkové ztráty4.3
20
Spotřeba přečerpávacích vodních elektráren1.4
21
Technologická vlastní spotřeba elektřiny na výrobu tepla1.2
22
Export elektřiny25.5
23
Bilanční rozdíl0.2
24
25
2Výroba elektřiny brutto ČR: Podíl paliv a technologií [GWh]ERÚ28. 11. 2019
Roční zpráva o provozu ES ČR 2018, strana 9
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
26
27
hnědé uhlí37,733.80
28
černé uhlí3,454.50
29
jaderné palivo29,921.30
30
zemní plyn3,488.10
31
ostatní plyny 2,751.50
32
bioplyn2,607.20
33
fotovoltaika2,339.70
34
biomasa2,118.70
35
vodní1,628.80
36
přečerávací1,050.60
37
větrné609.30
38
ostatní298.20
39
Celkem výroba elektřiny v ČR88,001.70
40
41
3
Emisní koeficienty pro celkový životní cyklus výroby elektřiny
gCO2eq / kWhIPCC28. 11. 2019IPCC 2014: ANNEX III, strana 1335 (7), používáme mediánové hodnoty těchto odhadů
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
42
43
Uhelné elektrárny a teplárny820
44
Plynové 490
45
Elektrárny na biomasu230
46
Jaderné 12
47
Vodní 24
48
Fotovoltaické 48
49
Větrné 11
50
51
4
Spotřeba elektřiny netto ČR: Sektory národního hospodářství
[MWh]ERÚ28. 11. 2019
Roční zpráva o provozu ES ČR 2018, strana 15
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c
52
53
Průmysl18,703,921.3
54
Energetika4,651,625.3
55
Doprava671,838.4
56
Stavebnictví495,841.2
57
Zemědělství a lesnictví908,232.4
58
Domácnosti15,050,337.0
59
Obchod, služby, školství, zdravotnictví12,498,834.7
60
Ostatní6,531,088.3
61
Lokální spotřeba podniků, které sami vyrábí elektřinu (dodávka do vlastního podniku nebo zařízení, např. solární panely na střeše nebo vlastní kogenerační jednotka) 1,508,381.4 Tento údaj není ve výše uvedeném zdroji, vychází z emailové komunikace se zaměstnanci ERÚ při dohledávání chybějícího množství elektrické energie do celkové čisté spotřeby. Uvádíme ho zvlášť, protože není k dispozici rozřazení do výše uvedených kategorií.
62
Celkem spotřeba elektřiny netto v ČR61,020,100.0
63
64
BVÝSTUPY
65
66
5Bilance elektřiny (zjednodušená)[TWh]
67
68
Výroba elektřiny88.0
69
Import11.6
70
Bilance elektřiny99.6
71
Hrubá spotřeba74.1
72
Čistá spotřeba61.0
73
Ztráty13.2Položka „Ztráty“ v sobě zahrnuje technologickou vlastní spotřebu energetických zdrojů, ztráty v síti provozovatele přenosové soustavy, ztráty v sítích provozovatelů jednotlivých distribučních soustav, spotřebu vodních přečerpávacích elektráren a bilanční rozdíl.
74
Export25.5
75
76
6Podíl zdrojů elektřiny a jejich emisí
77
78
Zdroj elektřinyVýroba [GWh]PodílOdhad emisí [tCO2eq]Podíl emisí
79
Uhelné elektrárny a teplárny41,188.346.8%33,774,40687.8%
80
Plynové 6,239.67.1%3,057,4047.9%
81
Elektrárny na biomasu4,725.95.4%1,086,9572.8%
82
Jaderné 29,921.334.0%359,0560.9%
83
Vodní 2,679.43.0%64,3060.2%
84
Fotovoltaické 2,339.72.7%112,3060.3%
85
Větrné 609.30.7%6,7020.0%
86
Ostatní298.20.3%--
87
Součet88,001.7100.0%38,461,136100.0%
88
89
7Čistá spotřeba (zjednodušená)
90
91
Sektory národního hospodářstvíSpotřeba [MWh]Podíl spotřeby
92
Průmysl18,703,921.330.65%
93
Energetika4,651,625.37.62%
94
Doprava671,838.41.10%
95
Stavebnictví495,841.20.81%
96
Zemědělství a lesnictví908,232.41.49%
97
Domácnosti15,050,337.024.66%
98
Obchod, služby, školství, zdravotnictví12,498,834.720.48%
99
Ostatní8,039,469.713.18%
100
Celkem čistá spotřeba61,020,100.0100.00%