ม.6/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
1
2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
3
รหัสวิชา....................ชื่อวิชา................................................................... น้ำหนัก/หน่วยกิต..............
4
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-ชื่อสกุลห้องขุขันธ์อื่นๆไม่ได้เรียน
5
126640เด็กชายจิรกิตติ์ทองสุภาภรณ์1
6
226641เด็กชายฐปกรธนภาคย์1/
7
326642เด็กชายณรงค์ชัยบุญขาว1ว.การอาชีพขุขันธ์
8
426643เด็กชายดำรงศักดิ์ประชุมวงศ์1/
9
526644เด็กชายดิเรกดีใจ1
ว.การอาชีพขุขันธ์
10
626645เด็กชายธนาวุฒิชาติวงศ์1
ว.การอาชีพขุขันธ์
11
726646เด็กชายธวัชชัยกุลวงษ์1
ว.การอาชีพขุขันธ์
12
826647เด็กชายประกาศิตเสาตรง1/
13
926648เด็กชายพีรวัสกองทรัพย์1/
14
1026649เด็กชายพุทธิลักษณ์อุตมาน1/
15
1126650เด็กชายภาณุพงศ์บุญเรือง1/
16
1226651เด็กชายภูวดลเงินสัจจา1/
17
1326652เด็กชายภูวเศรษฐ์รศพล1/
18
1426653เด็กชายสมภพยกยศ1/
19
1526654เด็กชายสวัสดิ์บุตดาห์1/
20
1626655เด็กชายอดิศักดิ์พลลี1/
21
1726656เด็กชายอานนท์สถานพงษ์1/
22
1826657เด็กหญิงกัญวุ่นเหลี่ยม1/
23
1926658เด็กหญิงจิตษฎาภรณ์พ่อบาล1/
24
2026659เด็กหญิงณัฐมลมูลเหล็ก1/
25
2126660เด็กหญิงทองประกายสิงห์ศก1/
26
2226661เด็กหญิงนฤทัยโพธิ์เกตุ1/
27
2326662เด็กหญิงนลินีกระโพธิ์1/
28
2426663เด็กหญิงเบญจมาศประเสริฐสังข์1/
29
2526664เด็กหญิงปนัดดาสมรัตน์1/
30
2626665เด็กหญิงปรียาวดีดวงแก้ว1/
31
2726666เด็กหญิงพรพิมลยกพล1/
32
2826667เด็กหญิงภัคจิราสุขสบาย1/
33
2926668เด็กหญิงยลดาพันธ์เกียน1/
34
3026670เด็กหญิงวรรณวิสาแก้วมงคล1/
35
3126671เด็กหญิงวรรณิษาสมร1/
36
3226672เด็กหญิงศิริลักษณ์วงศ์ใหญ่1/
37
3326673เด็กหญิงศิริวรรณหุยวัน1/
38
3426674เด็กหญิงศุภัชญาศรีระษา1/
39
3526675เด็กหญิงสาริการัตนพันธ์1/
40
3626676เด็กหญิงสุดาพรสังเวช1/
41
3726677เด็กหญิงสุภาภรอุดรพันธ์1/
42
3826678เด็กหญิงอาทิติยาบุญขาว1/
43
3926679เด็กหญิงอาริยาระวังชนม์1/
44
4028086เด็กชายธีระศักดิ์สารทอง1/
45
46
47
48
49
50
51
126680เด็กชายกรณ์ธนัชบุญนะรา2/
52
226681เด็กชายคเนไกลถิ่น2/
53
326682เด็กชายณรงค์ศักดิ์ทองมนต์2/
54
426683เด็กชายณัฐวุฒิมลิพันธ์2ว.เทคนิคศรีสะเกษ
55
526684เด็กชายธงชัยงามล้วน2/
56
626685เด็กชายธนากรนันทสิงห์2ว.การอาชีพขุขันธ์
57
726687เด็กชายภูเบศใจศรี2ว.เทคนิคศรีสะเกษ
58
826688เด็กชายนครแก่นเมือง2ว.เทคนิิคสุรินทร์
59
926689เด็กชายศักดิ์ชัยชินวงศ์2ว.เทคโนฯรักไทยขข.
60
1026690เด็กชายศักดิภัทรธรรมศรี2/
61
1126691เด็กชายสราวุฒจันทร์สนิท2โรงเรียนศกว.
62
1226692เด็กชายสิทธิชัยดวงใจ2/
63
1326693เด็กชายอดิศักดิ์ภักดี2
ว.เทคนิคศรีสะเกษ
64
1426694เด็กชายอนุชาเกตศักดิ์2/
65
1526695เด็กชายอัมรินทร์เจริญยิ่ง2
ว.เทคนิคศรีสะเกษ
66
1626697เด็กหญิงเกศราภรณ์สร้างไร่2/
67
1726698เด็กหญิงธณินทร์ญาบุตะเคียน2/
68
1826699เด็กหญิงธนาธรไชยศรีษะ2/
69
1926700เด็กหญิงธิญาดาสันดอน2/
70
2026701เด็กหญิงนิภาสิริโพธิสาร2ว.เทคโนพนิชยการนนทบุรี
71
2126702เด็กหญิงนิศาชลคำแสน2/
72
2226703เด็กหญิงนุชนาฎคันศร2ว.เกษตรและเทคโนฯศรีสะเกษ
73
2326704เด็กหญิงบุษยมาศหงษ์ทอง2ว.การอาชีพวังไกรกังวล2
74
2426705เด็กหญิงโบศิริวงค์2/
75
2526706เด็กหญิงปนัดดาดวงธนู2/
76
2626707เด็กหญิงปวีณามีบุญ2/
77
2726708เด็กหญิงผไทมาสเพ็ชล้วน2/
78
2826711เด็กหญิงวรรณนิษาน้ำใส2/
79
2926712เด็กหญิงศศิกาญจน์ศรีกระโทก2
ว.เทคนิคศรีสะเกษ
80
3026713เด็กหญิงศิริรัตน์ศรีมาศ2/
81
3126714เด็กหญิงศิริวรรณคงยะมาศ2/
82
3226715เด็กหญิงสุดารัตน์สังขาร2/
83
3326716เด็กหญิงสุพรรณนิกาหุยวัน2/
84
3426718เด็กหญิงอรสายินใส2/
85
3526719เด็กหญิงอุไรวรรณไกรสุข2/
86
3628106เด็กหญิงชัชชญาสุจิธรรมโม2/
87
3728114เด็กชายศรัญพงษ์อายุวงค์2/
88
89
90
91
126720เด็กชายจิรภาสพงษ์วัน3/
92
226721เด็กชายณัฐพรรค์นันทสิงห์3ว.การอาชีพศรีสะเกษ
93
326722เด็กชายณัฐพลสิทธิศร3/
94
426724เด็กชายตะวันวิลา3/
95
526725เด็กชายธนภัทรบุตะเคียน3/
96
626726เด็กชายนิเวศน์กาญจนชาติ3
ว.การอาชีพศรีสะเกษ
97
726727เด็กชายนุวัฒน์สุภาพ3/
98
826728เด็กชายปฏิพัทธ์สมร3/
99
926729เด็กชายปรวรรตวิเศษชู3/
100
1026730เด็กชายป้อมเพชรน้ำหวาน3/
Loading...
Main menu