ม.6/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบติดตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2
โรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4
ชั้น ม.6/1
5
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-ชื่อสกุลศึกษาต่อไม่ได้เรียนต่อ
6
คณะสาขาสถาบันโครงการทำงาน
อยู่บ้านเฉย ๆ
7
124011นายพิทยางามสม
8
224015นายมนตรีใบแสง
9
324032นางสาวณัฐกมลวงศ์วิจิตร
10
424037นางสาวธันญาพรอ่อนคำครุศาสตร์วิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
11
524055นายจิรภัทร์บานชื่นครุศาสตร์วิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
12
624084นางสาวนันทกาพลเยี่ยมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
13
724155นางสาวเสาวลักษณ์สารพันธ์-การขายและการตลาดวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
14
824210นายภานุวัฒน์จินดาวงษ์-งานก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
15
924256นายชยากรเสนาภักดิ์สังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเด็กดีมีที่เรียน TCAS รอบ 1 (สละสิทธิ์)--
16
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามTCAS รอบ 2 โควตาภาคอีสาน (สละสิทธิ์)--
17
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นTCAS รอบ 2 โควตาภาคอีสาน--
18
1024260นายนทีธรรมบันเทิง-ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
19
1124359นายชัยชาญแก้วปรัง
20
1224439นางสาวมาณิการ์ทองมนต์ครุศาสตร์วิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
21
1324452นางสาวโยทิกาสร้อยมาศวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
22
1424453นายกฤษณะจีนมะโน
23
1524466นายรังสันต์โพธิสาร
24
1624470นายอภิสิทธิ์สมใจ
25
1724484นางสาวพรชิตารัตพันธ์
26
1824522นายเดโชคำสุขมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
27
1924568นายศุภเดชเกษหอม-เทคโนโลยียานยนต์วิทยาลัยยานยนต์
28
2027224นางสาวกัญจนามณีโชติบริิหารธุรกิจวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)โครงการ 3 ม.
29
2127225นางสาวกัญญานิยมไทย
30
2227226นางสาวชุตินันท์ขุมมินวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอบ 2 โควตา
31
2327229นางสาวสุภารัตน์ดวงเรืองบริหารธุรกิจ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)โครงการ 3 ม.
32
2428093นางสาวมลิวัลย์ทองสว่าง
33
2528097นางสาวอรพรรณสิงห์โตทองบริหารธุรกิจวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)โครงการ 3 ม.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
601
602
603
604
605
606
607
608
609
611
610
612
แผ่น7
613
614
615
616
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
 
 
Main menu