ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ID#DokumentationstypenavnDocumentation Type NameReolhyldeBookshelfMetodetrintypeMethod Phase TypeReolsektionBookshelf section
2
A1.1Vision, mål, strategier, kritiske succesfaktorer (KSF)Vision, goals, strategies, critical success factors (CSF)Mål og strategierGoals and StrategiesSTRATEGIStrategySTRATEGIStrategy1
3
A1.2MålbilledeBlueprintMål og strategierGoals and StrategiesSTRATEGIStrategySTRATEGIStrategy1
4
A2.2SWOT, drivers, forcesSWOT, business drivers, 5 ForcesMål og strategierGoals and StrategiesSTRATEGIStrategySTRATEGIStrategy1
5
A3.1PrincipperPrinciplesPrincipperPrinciplesSTRATEGIStrategySTRATEGIStrategy1
6
A4.1Metrikker, KPIerMetrics, KPIsMål og strategierGoals and StrategiesSTRATEGIStrategySTRATEGIStrategy1
7
B5.1ForretningsreglerBusiness RulesForretningsreglerBusiness RulesFORRETNINGBusinessSTRATEGIStrategy1
8
B2.1LokationsmodelLocation ModelForretningsstrukturBusiness StructureFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
9
B2.2OrganisationsmodelOrganizational ModelForretningsstrukturBusiness StructureFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
10
B2.3AktørmodelActor ModelForretningsstrukturBusiness StructureFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
11
B3.1ForretningsservicesBusiness Services (Services)ForretningsstrukturBusiness StructureFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
12
B3.2Forretningsservices/lokationer mapBusiness Services Locations mapForretningsstrukturBusiness StructureFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
13
B3.3Forretningsservices/organisation mapBusiness Services Organisation mapForretningsstrukturBusiness StructureFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
14
B4.1ProcesmodelProcess ModelProcesserProcessesFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
15
B4.2Proces-evalueringProcess evaluationProcesserProcessesFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
16
B4.3Proces-forretningsobjekt mapProcess Business Object mapProcesserProcessesFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
17
B4.4Proces-Lokationer mapProcess Locations mapProcesserProcessesFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
18
B4.5Proces-Organisation mapProcess Organization mapProcesserProcessesFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
19
B4.6WorkflowWorkflows (detailed workflows)WorkflowWorkflowFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
20
B5.2Forretningsregler tilknyttet workflowsBusiness rules associated workflowsWorkflowWorkflowFORRETNINGBusinessFORRETNINGBusiness2
21
B1.1ForretningsobjekterBusiness ObjectsForretningsobjekterBusiness ObjectsFORRETNINGBusinessINFORMATIONInformation3
22
B1.2Forretningsobjekters relationerBusiness objects' relationshipsForretningsobjekterBusiness ObjectsFORRETNINGBusinessINFORMATIONInformation3
23
B1.3ForretningsspørgsmålBusiness IssuesForretningsobjekterBusiness IssuesFORRETNINGBusinessINFORMATIONInformation3
24
C1.1Logisk datamodelLogical Data ModelLogiske datamodellerLogical data modelsTEKNIKTechnologyINFORMATIONInformation3
25
C1.2DatadistributionData DistributionLogiske datamodellerLogical data modelsTEKNIKTechnologyINFORMATIONInformation3
26
C1.3DatabasekatalogDatabase CatalogLogiske datamodellerLogical data modelsTEKNIKTechnologyINFORMATIONInformation3
27
C1.4Fysiske datamodellerPhysical data model (including OIOXML)Fysiske datamodellerPhysical data modelsTEKNIKTechnologyINFORMATIONInformation3
28
B6.1Use CasesUse casesApplikationsstrukturApplication StructureFORRETNINGBusinessAPPLIKATIONERApplications4
29
C2.1ApplikationskatalogApplication CatalogApplikationsstrukturApplication StructureTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
30
C2.2Applikation-Information mapApplication-Information mapApplikationsstrukturApplication StructureTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
31
C2.3Applikationsinfrastruktur mønstreApplication Infrastructure patternsApplikationsstrategiApplication StrategyTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
32
C2.4Applikation-Proces mapApplication Process mapApplikationsstrukturApplication StructureTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
33
C2.5IntegrationskatalogIntegration CatalogApplikationsstrukturApplication StructureTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
34
C2.6Integrationsstrategi og integrationsmønstreIntegration Strategy and Integration patternsApplikationsstrategiApplication StrategyTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
35
C2.7Applikation-Integration viewsApplication-Integration viewsApplikationsstrukturApplication StructureTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
36
C2.8ApplikationsdesignApplication DesignApplikationsdesign og kodeApplication Design and CodeTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
37
C3.1ServiceoversigtService OverviewApplikationsstrukturApplication StructureTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
38
C3.2Komponentopdelt applikationslandskabComponentized application landscapeApplikationsdesign og kodeApplication Design and CodeTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
39
C3.3(Web)service-forretningsservice map(Web) service - business service mapApplikationsdesign og kodeApplication Design and CodeTEKNIKTechnologyAPPLIKATIONERApplications4
40
C4.1Teknologi referencemodelTechnology reference modelTeknologistrategiTechnology StrategyTEKNIKTechnologyTEKNIKTechnology5
41
C4.2Arkitektur byggeblokke (ABB)Architecture building blocks (ABB)TeknologistrukturTechnology StructureTEKNIKTechnologyTEKNIKTechnology5
42
C4.3Systemtopologiersystem topologiesTeknologistrukturTechnology StructureTEKNIKTechnologyTEKNIKTechnology5
43
C4.4Udvidede systemtopologierExtended system topologiesTeknologistrukturTechnology StructureTEKNIKTechnologyTEKNIKTechnology5
44
C4.5TeknologikatalogTechnology CatalogTeknologikatalogTechnology CatalogTEKNIKTechnologyTEKNIKTechnology5
45
A2.1UdfordringerChallenges (EA-related)Trends og projektgrundlagTrends and project charterSTRATEGIStrategySTYRINGGovernance6
46
A5.1ProjektgrundlagProject Statement of WorkTrends og projektgrundlagTrends and project charterSTRATEGIStrategySTYRINGGovernance6
47
A5.2Business CaseBusiness caseTrends og projektgrundlagTrends and project charterSTRATEGIStrategySTYRINGGovernance6
48
A5.3InteressentanalyseStakeholder AnalysisTrends og projektgrundlagTrends and project charterSTRATEGIStrategySTYRINGGovernance6
49
A6.1OIO EA metode (tilpasset)EA Method (adapted)Trends og projektgrundlagTrends and project charterSTRATEGIStrategySTYRINGGovernance6
50
D1.1Restriktioner, konsekvenser og alternativerRestrictionsGap analyse og forandringGap analysis and ChangeGAP ANALYSEGap AnalysisSTYRINGGovernance6
51
D1.2RisikoanalyseRisk AnalysisGap analyse og forandringGap analysis and ChangeGAP ANALYSEGap AnalysisSTYRINGGovernance6
52
D2.1Muligheder – vigtighed og indsatsOpportunitiesGap analyse og forandringGap analysis and ChangeGAP ANALYSEGap AnalysisSTYRINGGovernance6
53
D3.1Gap analyseGap analysisGap analyse og forandringGap analysis and ChangeGAP ANALYSEGap AnalysisSTYRINGGovernance6
54
E1.1MigreringsstrategiMigration StrategyGap analyse og forandringGap analysis and ChangeFORANDRINGChangeSTYRINGGovernance6
55
E2.1MigreringsplanMigration PlanGap analyse og forandringGap analysis and ChangeFORANDRINGChangeSTYRINGGovernance6
56
E3.1KonsekvensanalyseImpact AnalysisGap analyse og forandringGap analysis and ChangeFORANDRINGChangeSTYRINGGovernance6
57
X1.1Forretningsmæssige trendsBusiness trendsTrends og projektgrundlagTrends and project charterTRENDSTrendsSTYRINGGovernance6
58
X2.1Tekniske trendsTechnical trendsTrends og projektgrundlagTrends and project charterTRENDSTrendsSTYRINGGovernance6
59
Y1.1SikkerhedsstrategiSecurity Strategy [new]SikkerhedSecuritySTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
60
Y1.2SikkerhedsaktiviteterSecurity Activities [new]SikkerhedSecuritySTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
61
Y1.3SikkerhedskontrollerSecurity controls [new]SikkerhedSecuritySTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
62
Y2.1Budget og ressourcerBudget and resourcesKontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
63
Y3.1EA Governance strategiEA governance strategyGovernanceGovernanceSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
64
Y3.2EA Governance beskrivelseEA governance descriptionGovernanceGovernanceSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
65
Y4.1Lovmæssige bindingerRegulatory constraintsKontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
66
Y5.1KontraktforholdContractual issuesKontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
67
Y6.1DriftsdokumentationOperations DocumentationKontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
68
Y6.2DriftsoperationenOperations proceduresKontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
69
Y7.1KravspecifikationRequirements [new]Kontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
70
Y7.2KravkatalogRequirements Library [new]Kontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
71
Y7.3ÆndringsønskerChange requests [new]Kontrakter, budgetter, driftContracts, budgets, operationsSTYRINGGovernanceSTYRINGGovernance6
72
Opdateret 25/6-2013
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95