DIEM TONG HOP A2B1 DOT 5.2016.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
3
BIÊN BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM TIẾNG ANH BẬC 2 (TRÌNH ĐỘ A2)/BẬC 3 (TRÌNH ĐỘ B1)
4
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM
5
ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNL
6
HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 5 THI NGÀY 27/8/2016 - ĐỊA ĐIỂM THI TRƯỜNG ĐHNL
7
PHẦN THI: NGHE - ĐỌC
8
STTCA THIHỌ VÀ TÊNMÃ SV
ĐỌC VIẾT
NGHE
9
1
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bàn Quang Dự
DTN1353170078
4420
10
2
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bế Văn Kiên
DTN1353050067
4815
11
3
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Bạch Tùng
DTN1564120022
4014
12
4
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Hồng Thích
DTN1453040024
4215
13
5
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Thị Hạnh
DTN1353170019
4415
14
6
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
BÙI THỊ MINH NGỌC
DTN1353080050
2015
15
7
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Thị Ngọc Trang
DTN1564120061
2719
16
8
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Văn Khánh
DTN1563050007
124
17
9
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Văn Thụ
DTN1564120069
244
18
10
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Đức Quỳnh
DTN1253160007
--
19
11
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Bùi Đức Quỳnh
DTN1253150044
4417
20
12
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Cao Đăng Khoa
DTN1564120012
4320
21
13
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Chu Thị Duyên
DTN1354120070
4814
22
14
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Chu Văn Tâm
DTN1153160124
3919
23
15
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Duy Việt
DTN1563050011
4416
24
16
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Hồng Thanh
DTN1453050138
3523
25
17
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Thanh Tùng
DTN1464120017
285
26
18
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Thị Lụa
DTN1553050147
1715
27
19
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Thị Thuý
DTN1453070078
3917
28
20
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Thùy Chi
DTN1353050201
4715
29
21
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Văn Anh
DTN1253080001
179
30
22
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Văn Hiền
DTN1453050054
4115
31
23
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Dương Đình Tháp
DTN1253040006
4118
32
24
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Giáp Xuân Trường
DTN1353050140
--
33
25
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hà Duy Chiến
DTN1553050020
4115
34
26
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
HÀ MẠNH HÙNG
DTN1353060181
4823
35
27
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hà Minh Hoàng
DTN1253180017
3812
36
28
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hà Văn Quán
DTN1564120024
4420
37
29
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hầu Văn Cương
DTN1453040003
3615
38
30
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Anh Vũ
DTN1564120065
3916
39
31
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Hải Yến
DTN1353110305
3713
40
32
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Ngọc Ngà
DTN1553050170
3211
41
33
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Ngọc Điệp
DTN1454120057
4517
42
34
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Nguyễn Thái
DTN1363110069
3811
43
35
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thanh Tùng
DTN1353050147
4918
44
36
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Ánh Nguyệt
DTN1354140044
4015
45
37
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Hồng Nhung
DTN1554140036
256
46
38
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Huệ
DTN1353110133
--
47
39
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Huyến
DTN1354140174
315
48
40
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Nga
DTN1353170081
5023
49
41
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Nguyệt
DTN1354140043
3610
50
42
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Quỳnh Nga
DTN1564120032
4921
51
43
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Thùy Dương
DTN1353070008
--
52
44
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Tùng
DTN1453050174
287
53
45
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Tươi
DTN1353050153
3212
54
46
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Thị Đào
DTN1454110054
4623
55
47
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Tiến Nhân
DTN1454110018
4313
56
48
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng văn Día
DTN1154140010
215
57
49
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Văn Kiệu
DTN1353050068
438
58
50
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Văn Trình
DTN1153150086
359
59
51
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hoàng Đình Thảo
DTN1353050115
265
60
52
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Hứa Văn Thủy
DTN1563050016
4524
61
53
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Khấu Văn Đường
DTN1153070021
506
62
54
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Khuất Thị Phương
DTN1454110021
4521
63
55
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
La Minh Thành
DTN1464120014
339
64
56
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lại Xuân Thành
DTN1453050140
3612
65
57
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Mỹ Linh
DTN1464120024
4618
66
58
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Ngọc Anh
DTN1253040014
--
67
59
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Quốc Khánh
DTN1153160148
358
68
60
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Dịu
DTN1553070006
5224
69
61
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Hồng Nhung
DTN1454120178
5019
70
62
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Huyền
DTN1553070023
3712
71
63
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Minh Hà
DTN1553050051
4917
72
64
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Ngọc Mai
DTN1353170041
4715
73
65
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Thanh
DTN1253170027
4219
74
66
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Thị Đoan
DTN1253170044
5220
75
67
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Tiến Phúc
DTN1453050118
4422
76
68
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Trang Trọng
DTN1353050138
4913
77
69
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Văn Sáu
DTN1453050129
4815
78
70
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lê Việt Trinh
DTN1153150084
3915
79
71
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lô Anh Tuấn
DTN1453110179
5022
80
72
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Luân Hoài Thương
DTN1454110032
5415
81
73
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Luân Thị Hoa
DTN1453110051
5424
82
74
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
LỤC THỊ CHÚC
DTN1353160174
3521
83
75
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lương Văn Điệp
DTN1564120066
2311
84
76
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lương Đức Tuấn
DTN1153070080
4212
85
77
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lưu Nguyên Vũ
DTN1564120030
4624
86
78
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lưu Quang Đạt
DTN1454120054
4523
87
79
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lưu Thị Hằng
DTN1564120013
305
88
80
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lưu Văn Giang
DTN1354120086
3915
89
81
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Lỷ A Sám
DTN1453120002
5222
90
82
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Ma Kiên Cương
DTN1564120023
1810
91
83
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Ma Thị Hoan
DTN1353070217
323
92
84
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
MA THỊ NGỌC MY
DTN1353160189
4424
93
85
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Ma Thị Trinh
DTN1454120253
4919
94
86
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Mai Duy Hoàng
DTN1454120323
2912
95
87
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Mai Phương Anh
DTN1354120006
3211
96
88
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Mộc Huy Toàn
DTN1353160068
3812
97
89
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Ngô Thị Châm
DTN1563050008
3616
98
90
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Ngô Thị Hằng
DTN1453070058
4024
99
91
ca 1 ngay 27 thang 8 nam 2016
Ngô Trịnh Công
DTN1253110005
156
100
92
ca 2 ngay 27 thang 8 nam 2016
Nguyễn Hải Long
DTN1453050086
4418
Loading...