Knihovna Eurocentrum
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PořadíSekceNázevAutor publikace
Rok vydání
NakladatelstvíPočetAnotaceISBNStav
2
Evropská unie - učebnice
3
101Evropská unie a integrační procesy (Terminologický slovník, aktualizovaný po Lisabonské smlouvě)Navrátil Boris, a kol.2012VŠB - TU Ostrava2Publikace tří akademiků je psána formou terminologického slovníku. Jsou zde vysvětleny pojmy týkající se Evropské unie a v závěru publikace je umístěn tabulkový přehled členských států EU hodnocených podle vybraných indikátorů.
978-80-248-2904-3
4
102Evropská unie pro střední školyDočkal Vít, Kaniok Petr2006IIPS1Publikace "Evropská unie pro střední školy" slouží jako učebnice, která se snaží odlehčeným způsobem představit Evropskou unii. Publikace ve svých čtyřech hlavních částech popisuje vývoj evropské integrace, instituce EU a jejich fungování, společné politiky a příležitosti nabízené v EU.80-210-3976-0
5
103Základní škola Evropské unieDočkal Vít, Kaniok Petr2006IIPS2Publikace zjednodušeně popisuje dějiny Evropské integrace a samotné fungování Evropské unie. Je zde popsán proces vzniku Evropské unie a také instituce a politiky EU.80-210-4154-4
6
104"Jak na EU?" aneb příručka o Evropské unii pro pedagogy na středních školáchKovář Martin, a kol.1Publikace je rozčleněna do deseti kapitol, a každá kapitola se člení do dalších podbodů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány fungování EU, evropské integraci, počátkům evropské spolupráce a institucím EU. Jedna z kapitol je věnována informačním politikám vlády ČR o EU a dále se autoři zaměřují také na jednotlivé členské země EU a základní údaje o nich.
7
105Učíme a učíme se o Evropské uniiKolektiv autorů2006Ekonomická fakulta VŠB - TUO1Tato publikace je určena spíše jako informační příručka pro pedagogy. Pojednává o historii a formování Evropského společenství, popisuje jednotlivé integrační stupně a zaměřuje se přímo na rozšiřování ES (dále EU). Popsána je také pozice EU ve světové ekonomice. Publikace se detailně zaměřuje také na jednotlivé svobody Jednotného vnitřního trhu.80-248-1261-4
8
106Učebnice evropské integrace, 4. přepracované a aktualizované vydáníLacina Lubor, a kol.2016Barrister & Principal5Publikace pojednává o historii evropské integrace, o jejích motivech a okolnostech. Popisuje jednotlivá stádia ekonomické integrace a vnitřní fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se jedná o 4. aktualizované vydání, pojednává publikace především o aktuálních problémech a situacích v EU. Popsána je tedy migrační krize, krize eurozóny, a budoucnost Evropské unie.
978-80-7485-104-9
9
107Evropská unie, 2. doplněné a aktualizované vydáníFiala Petr, Pitrová Markéta2010CDK1Publikace pojednává o vzniku a vývoji evropské integrace, popisuje krize Společenství, a také přerod Evropského společenství až k Evropské unii. Autoři detailně pojednávají také o jednotlivých institucích Evropské unie a popisují jejich fungování. Zmíňka je také o Jednotném vnitřním trhu, bezpečnostní politice a financování politik EU.
978-80-7325-223-6
10
108Evropská unie, 3. aktualizované, rozšířené a doplněné vydání
Petr Fiala, Ondřej krutílek, Markéta Pitrová
2018CDK5
978-80-7325-450-6
11
109Rozpočet a politiky Evropské unieKönig Petr, Lacina Lubor, a kol.2004C. H. Beck1Publikace je určena nejen odborníkům na evropskou integraci, ale i učitelům, vysokoškolským studentům, zaměstnancům státní správy i místní samosprávy, stejně jako širší veřejnosti zajímající se o rozpočtové a věcné aspekty vývoje Evropské unie.80-7179-846-0
12
110Evroská integrace z pohledu teorie veřejné volbyMarek Loužek2017Karolinum1
978-80-246-3064-9
13
14
15
Historie
16
201Dějiny evropského světa 1453 - 1576Vorel Petr2008Rybka publishers1
978-80-87067-77-2
17
202Dějiny sjednocené EvropyVeber Václav2012Lidové noviny1V publikaci je detailně popsána historie Evropy, její formování, dopady 2. světové války a první úspěchy evropské integrace. Popsáno je také rozšíření Evropského společenství a následná cesta od Evropského společenství k Evropské unii.
978-80-7422-183-5
18
203Budování EvropyGerbet Pierre2004Karolinum1Publikace francouzského politologa se věnuje dějinám evropské integrace po druhé světové válce. Popisuje historii sjednocování Evropy od poválečného Marshallova plánu a postupného uvolňování hospodářské výměny v rámci Evropského společenství uhlí a oceli přes sjednocování ekonomických pravidel a vytváření jednotného vnitřního trhu až po současné institucionální a bezpečnostní reformy Evropského unie.80-246-0111-7
19
20
21
Ekonomie
22
301Světová ekonomika - obecné trendy rozvojeCihelková Eva, a kol.2009C. H. Beck1Světová ekonomika je sociálně ekonomickým systémem, který se vyznačuje novým geopolitickým a demografickým uspořádáním. Publikace přináší nový pohled na světovou ekonomiku.
978-80-7400-155-0
23
302Vnější ekonomické vztahy Evropské unieCihelková Eva2003C. H. Beck1Vnější ekonomické vztahy Evropské unie představují významný nástroj jejího vlastního rozvoje, upevňování pozice ve světové ekonomice i ovlivňování mezinárodní politiky. Česká republika se po vstupu do EU nestane jen pasivním účastníkem dosavadních unijních vztahů, ale i jedním z aktivních subjektů. Publikace přináší poznatky komplexního, převážně encyklopedického charakteru, zachycující vývoj ekonomických, ale částečně i právních a politických vztahů Evropských společenství od jejich vzniku až do současnosti (včetně výhledu dalšího rozvoje).80-7179-804-5
24
303Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unieHedija Veronika2014C. H. Beck1
Česká republika se v květnu 2004 stala členskou zemí Evropské unie. Okamžikem vstupu se také automaticky účastní třetí fáze projektu hospodářské a měnové unie se závazkem budoucího vstupu do eurozóny a přijetí jednotné měny euro. Členství v EU výrazně ovlivnilo institucionální rámec pro provádění hospodářské politiky, přineslo prostředí volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a vytvořilo v mnoha aspektech nové podmínky pro chování ekonomických subjektů. Česká republika se vstupem do EU začlenila do vnitřního trhu Unie a vzdala se částí svých pravomocí ve prospěch orgánů Společenství. Po vstupu do Evropské unie přišla Česká republika o možnost provádět samostatnou zemědělskou, dopravní a vnější obchodní politiku. Výrazným způsobem se členství v EU ovšem dotklo i dalších oblastí, které podléhají koordinaci. Jednou z nich je i fiskální politika. Publikace je věnována fiskální politice a možnostem a mezím její realizace v prostředí měnové unie. Fiskální politika je jednou z makroekonomických politik, nástrojem, který může vláda použít k ekonomické stabilizaci.
978-80-7400-526-8
25
304Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy (2. doplněné a přepracované vydání)Kunešová Hana, Cihelková Eva, a kol.2006C. H. Beck1Cílem autorů bylo zachytit světovou ekonomiku v současné etapě jejího vývoje, a to komplexně v celé její šíři, v rámci probíhajících změn, a naznačit směry dalšího vývoje. Úvodní kapitola je věnována podstatě, vzniku a vývoji světové ekonomiky a zachycuje rovněž základní tendence v současné světové ekonomice.80-7179-455-4
26
305Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomikyFojtíková Lenka, a kol.2014VŠB - TU Ostrava1Publikace sloužící mimo jiné jako materiál ke studiu.
978-80-248-3333-0
27
306Euro versus Koruna - rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČRPečinková Ivana2007CDK1Je politicky, právně a technicky možné, aby si Česká republika zachovala svou vlastní měnu? A bylo by to pro ni přínosné? Předkládaný sborník srozumitelně odpovídá nejen na tyto otázky, ale zároveň se pokouší dívat na společnou evropskou měnu se všemi jejími klady a zápory. Svými texty přispěli jak vrcholní politici a politologové, tak i právníci a ekonomové. Kniha přitom není určena jen odborníkům. Naopak cílí na širší okruh čtenářů a objasňuje i praktické důsledky přijetí eura v České republice.
978-80-7325-120-8
28
307Euro versus Koruna - Dilemata jednotné měny v době dluhové krizePečinková Ivana, a kol.2012CDK1Euro je nepodařeným měnovým experimentem. Během deseti let své existence dokázalo způsobit makroekonomické nerovnováhy rozměrů, které jsou řešitelné snad jen zavedením polototalitních režimů. Zvýšení inflace na úroveň 4-7 procent patrně bude nejmenší cenou za chtivost politiků sjednocovat. O důsledcích zvoleného způsobu řešení krize eurozóny rozhodnou voliči.
978-80-7325-265-6
29
308Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měnyPoslanecká sněmovna Parlamentu ČR20081
978-80-903122-9-6
30
309Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unieNerudová Danuše2005Aspi a. s.1Kniha zpracovává velmi aktuální téma, které je zajímavé pro všechny, kdo se zabývají evropskou integrací, včetně akademické sféry. Publikace je však velmi užitečná i pro odborníky z daňové praxe. Podává komplexní a velmi přehledný obraz o daňovém prostředí, jež vytváří Evropská unie.80-7357-142-0
31
310Daně v Evropské unii (4. aktualizované vydání - praktická ekonomická příručka)Široký Jan2010LINDE Praha1
978-80-7201-799-7
32
311Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergenceZahradník Petr2003C. H. Beck1Autor v první části publikace popisuje formování Evropské unie, zapojování ČR do integračního seskupení, institucionální rámec EU, ekonomický rámec EU, rozpočet EU, Fondy EU a navazuje postupně na Měnovou a kursovou politiku. Dále jsou popsány dopady Měnové politiky na podnikovou sféru. Drhá část je zaměřena na ekonomickou efektivnost členství ČR v EU, a adaptaci jednotlivých politik členských států.80-7179-472-4
33
312
34
35
36
Právo
37
401Monitoring evropské legislativy 2004 - 2005Krutílek Ondřej, Kuchyňková Petra2006CDK180-7325-073-X
38
402Monitoring evropské legislativy 2006Krutílek Ondřej, Kuchyňková Petra2007CDK1
978-80-7325-114-7
39
403Lisabonská smlouvaKolektiv autorů2009
Odbor informování o evropských záležitostech
4
978-80-7440-017-9
40
404Postlisabonské procesy v Evropské uniiPitrová Markéta, a kol.2014IIPS1Publikace je zaměřena na nejvýznamější procesy a změny Lisabonské smlouvy. Autoři soustředili pozornost především na vývoj agendy po provedení změn.
987-80-210-7777-5
41
405Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinkůKrál Richard2014C. H. Beck1Publikace je věnována problematice vnitrostátní transpozice a účinků směrnic EU. Jejím hlavním účelem je poskytnout dotčeným transpozičním i aplikačním orgánům, jakož i odborné veřejnosti, potřebná východiska a obecně metodologická vodítka k tomu, jak náležitě postupovat při transpozici, výkladu i aplikaci směrnic v ČR. Publikace tak názorně činí v návaznosti na analýzu celé řady konkrétních směrnic i četné relevantní judikatury ESD
978-80-7400-282-3
42
406
Fiaskální pakt. Právní a ekonomické souvislosti a důsledky přijetí smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
Kolektiv autorů2012Karolinum1
ISSN: 0323-0619
43
407Evropský soud pro lidská právaProuzová Anna2004LINDE Praha180-7201-500-1
44
408Evropské měnové právoTomášek Michal2004C. H. Beck180-7179-860-6
45
409Sociální právo Evropské unieTomeš Igor, Koldinská Kristina2003C. H. Beck180-7179-831-2
46
410Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trhŠišková Naděžda, a kol.2012Wolters Kluwer1
978-80-7357-949-4
47
411Základy práva Evropské unie pro ekonomy (3. aktualizované a doplněné vydání - tisk)Týč Vladimír2001LINDE Praha180-7201-296-7
48
412Právní a politický systém Evropské unie; 4. aktualizované vydáníŠlosarčík Ivo2017Wolters Kluwer1
978-80-7552-534-5
49
413Právo Evropské unie; 2. aktualizované vydáníTomášek Michal, Týč Vladimír, a kol.2017Leges, s. r. o.1Aktualizace učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Největší změna EU nás ovšem teprve čeká. Poprvé v historii členských zemí nepřibude, ale naopak ubude. V textu učebnice je proces vystupování Spojeného království z EU reflektován přiměřeně aktuálnímu právnímu stavu.
978-80-7422-183-5
50
414Evropské právo; 5. vydání
Kolektiv autorů (Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský)
2014C. H. Beck1
978-80-7400-546-6
51
415ABC práva EUEvropská komise2017Ůřad pro publikace Evropské unie1
978-92-79-63638-7
52
416Úvod do evropského právaSvoboda Pavel2004C. H. Beck180-7179-857-6
53
54
55
Kohezní fondy / Projektové řízení
56
501Strukturální fondy a projekty v období 2007 - 20132007Eurion, o.s.1
57
502Finanční prostředky strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 - 2013 (tisk)Chvojková Anna, Květoň Viktor, a kol.2006IREAS1Publikace pojednává o programovém období 2007 - 2013.80-86684-43-1
58
503Kohezní politika Evropské unieZahradník Petr2017C. H. Beck1Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými aktivitami, ať již jsou realizovány uvnitř nebo vně EU. Cílem kohezní politiky je zmenšit rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a především pak mezi jednotlivými regiony v rámci EU, a podnítit tak harmonický vývoj teritoria EU. Jejím smyslem je umožnit všem regionům v EU získat plný prospěch z příležitostí, které nabízí jednotný vnitřní trh, a současně přispívat ke stabilitě prostředí Hospodářské a měnové unie.
978-80-7400-527-5
59
504Strukturální politika Evropské unie
Boháčková Ivana, Hrabánková Magdalena
2009C. H. Beck1Tato publikace popisuje vznik a vývoj strukturální politiky, dále se zaměřuje na její podstatu a význam. Je zde také přiblížena regionální politika Evropské unie a její cíle v období 1989 - 2013. Autorky publikace detailně popsaly také Strukturální fond, a fond soudržnosti. Pozornost je věnována také již uplynulému programovému období 2007 - 2013.
978-80-7400-111-6
60
505Strukturální fondy EU - projektový cyklus a projektové řízeníDočkal Vít2007IIPS1
978-80-210-4390-9
61
506Čerpáme finanční zdroje Evropské unie - praktický průvodceVilamová Šárka2005GRADA180-247-1194-x
62
507Kuchařka pro žadatele z fondů EU aneb Jak uvařit dobrý projektPřichystal Aleš2008VEGA-L1
978-80-86757-94-0
63
508Bariéry konkurenceschopnostiVysoká škola ekonomická v Praze2008Oeconomica1
978-80-245-1444-4
64
509Regionální politika EU a naplňování principu partnerství (Případová studie ČR, Německa, Francie a Slovinska)Dočkal Vít, a kol.2006IIPS1Publikace se ve srovnávací perspektivě zabývá regionální politikou na její realizací ve čtyřech vybraných státech Evropské unie - České republice, Francii, Německu a Slovinsku. Autoři studií vycházejí z předpokladu, že by se regionální politika teoreticky měla odvíjet v souladu s cíli EU podle principu partnerství. V jednotlivých studiích je zkoumáno, zda se tak skutečně děje.80-210-4012-2
65
66
67
ČR a EU
68
601Česká politika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky
Dočkal Vít, Fiala Petr, Kaniok Petr, Pitrová Markéta
2006IIPS280-210-4076-9
69
602Cesta České republiky do Evropské unieFajmon Hynek2004CDK280-7325-045-4
70
603Česká republika a Evropská unieMarek Dan, Baun Michael2010Barrister & Principal1Publikace přibližuje vztah mezi Českou republikou a Evropskou unií od Sametové revoluce až po vstup do Evropské unie (1989 - 2004).
978-80-87029-89-3
71
604Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po deseti letechKolektiv autorů2014Úřad vlády ČR1+x
978-80-7440-098-8
72
605Czech Republic and the EU: Year one2006Office of the Goverment of the CR180-86734-51-X
73
74
75
Bezpečnost
76
701Stabilita Balkánu a Evropská unie - Příspěvek České republikyKolektiv autorů2006Rada pro mezinárodní vztahy180-239-8060-2
77
702
Bulharsko, Rumunso… a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření EU ze strany nových členských zemí a čekatelů
Král David, a kol.2007EUROPEUM1Publikace pojednává o rozšíření EU o dva státy - Bulharsko a Rumunsko.80-86993-06-X
78
703
Vízová politika Evropské unie a Spojených států - Výzvy pro transatlantické partnery - Protiteroristické politiky ve střední Evropě
Král David, Řiháčková Věra2007EUROPEUM180-86993-05-1
79
704Bezpečnostní budoucnost České republiky - otázky, výzvy, problémyBalabán Miloš2005MOČR180-7278-306-8
80
705Bezpečné Česko v bezpečné EvropěBalabán Miloš2007Úřad vlády1
978-80-87041-17-8
81
706Evropská unie a její bezpečnost - Vybrané problémy evropské bezpečnostiZávěšický Jan, a kol.2006IIPS180-210-4172-2
82
708Nebojte se v EUJan Závěšický, Ondřej Rojčík2006IIPS280-970A-2066
83
84
85
Ostatní
86
801Eropeizace - složka
87
802Quo Vadis Evropská unieJakš Jaroslav1998ETC Publishing s. r. o.1Práce profesora VŠE podává přehled vývoje integračního procesu, vymezuje jeho smysl a cíle s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v ekonomické i mimoekonomické sféře. Zabývá se jednotným vnitřním trhem, měnovou spoluprácí a východním rozšířením EU.80-86006-57-3
88
803Kam kráčíš, Evropská unie?Klíma Michal, Bureš Jan2005Aleš Čeněk s. r. o.80-86898-30-X
89
804Evropské křižovatkyHodač Jan, a kol.2014Barrister & PrincipalPublikace nabízí zajímavý pohled na strukturu institucí Evropské unie, a odpovídá na otázky, jaké je v tomto systému postavení občana. Dále popisuje budoucnost EU - tedy jakým směrem se může Evropská unie vydat v dalších letech.
978-80-7485-018-9
90
805Evropská integrace bez iluzíKlaus Václav2011Euromedia Group, k. s. - Knižní klub1Publikace bývalého prezidenta Václava Klause stručně pojednává o historii, o chápání EU. EUROSKEPTIK
978-80-242-3326-0
91
806Unie jaká je, aneb proč se Francouzi bojí Polských instalatérůKomárek Martin2005ANO pro Evropu1NA
92
807Unie jaká je, aneb proč se Francouzi bojí Polských instalatérůKomárek Martin2006ANO pro Evropu180-7260-156-3
93
808Evropská integrace a evrovpská veřejnostKarlas Jan2006IIR2
80-86506-44-48-7
94
809Evropský mezičas - nové otázky evropské integraceFiala Petr2010Barrister & Principal1
978-80-87029-99-2
95
810Katedrála a krychle - úvahy o evropských hodnotáchObčanský institut2008GLOS Semily1
978-80-86972-38-1
96
811Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit?Evropské hodnoty o.s.2008OEZ; Evropské hodnoty o.s.2
978-80-904158-1-2
97
81230 years of public communication challengesKolektiv autorů2016Club of Venice1
98
813Rozumět životu: Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaciFerry Luc2006Plon1
978-80-87067-86-4
99
814Po vzoru BerojskýchMacek Ondřej2008Kalich1
978-80-7017-088-5
100
815Dvanáct století církevních dějinŘíčan Rudolf, Molnár Amedeo2008Kalich1
978-80-7017-064-9
Loading...
Main menu