ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ข้อมูลวันปิดสถานศึกษา และการคัดกรองนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
4
5
ลำดับโรงเรียนปิดเทอมวันที่ปิดนักเรียนที่สุ่มเสี่ยงการคัดกรองนักเรียนหมายเหตุ
6
มีไม่มีวิธีการ
7
1วัดลานนาบุญ11 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
8
2วัดบัวขวัญ10 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
9
3ท่าทรายประชาอุปถัมภ์11 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน แจกหน้ากากอนามัย
10
4วัดตำหนักใต้10 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ
11
5ทานสัมฤทธิ์6 มี.ค. 25631 คน
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน
12
6ประชาอุปถัมภ์9 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน
13
7ชุมชนวัดไทรม้า12 มี.ค. 25633 คน
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน
14
8วัดแจ้งสิริสัมพันธ์14 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน ให้ความรู้ครูและเด็ก
15
9ชุมชนวัดสมรโกฎิ6 มี.ค.2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
16
10อนุราชประสิทธิ์6 มี.ค. 2563
ทำความสะอาดโรงเรียน
17
11วัดบางระโหง13 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
18
12วัดปราสาท11 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน
19
13ไทยรัฐวิทยา 5512 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
20
14วัดฝาง14 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ให้ความรู้ครูและเด็ก
21
15วัดทางหลวงโพธิ์ทอง14 มี.ค. 2563
มีพสน.คัดกรอง ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
22
16วัดโชติการาม13 มี.ค. 2563
เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอลล์
23
17ป่าไม้อุทิศ 910 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ จนท.อนามัยมาให้ความรู้ครูและเด็ก
24
18วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์11 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน
25
19วัดเฉลิมพระเกียรติ17 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ ทำความสะอาดโรงเรียน
26
20อนุบาลนนทบุรี6 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ทำความสะอาดโรงเรียน
27
21กลาโหมอุทิศ11 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
28
22วัดปากน้ำ6 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้
29
23วัดจันทร์12 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย
30
24วัดเชิงกระบือยังไม่ปิด19 มี.ค. 2563
สบู่ล้างมือ เจลล้างมือ
31
25วัดสำโรง7 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย
32
26วัดบางไกรนอก14 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ
33
27ชุมชนวัดบางไกรใน17 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ แอลกอฮอลล์ ใส่หน้ากากอนามัย
34
28วัดซองพูล9 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้
35
29อนุบาลบางกรวย10 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
36
30มหาสวัสดิ์11 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้
37
31วัดใหม่ผดุงเขต13 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ
38
32นุ่มประสงค์วิทยา16 มี.ค. 2563
ตรวจวัดไข้
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100