ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Český svaz tanečního sportu
3
Přihláška k členství
4
Příjmení:Jméno:Titul:
5
Adresa bydliště(PSČ, Město, Ulice, Číslo):
Rodné číslo:
6
Adresa pro korespondenci ( PSČ, Město, Ulice, Číslo):
Vyplň pouze pokud se liší od adresy bydliště!
7
Telefon domů:
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:
8
Fax:E-mail:
9
U žadatelů mladších 15 let vyplní zákonný zástupce!
10
Příjmení:Jméno:Titul:
11
Adresa bydliště(PSČ, Město, Ulice, Číslo):
Rodné číslo:
12
Adresa pro korespondenci ( PSČ, Město, Ulice, Číslo):
Vyplň pouze pokud se liší od adresy bydliště!
13
Telefon domů:
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:
14
Fax:E-mail:
15
SEZNÁMIL(A) JSEM SE STANOVAMI, PŘESTUPOVÝM ŘÁDEM, S OBSAHEM SOUHLASÍM A
16
PŘIHLAŠUJI SE ZA ČLENA ČSTS.
17
Datum:
Podpis člena:
Podpis zák. zástupce (pouze u žadatele mladšího 15 let):
18
19
Zprostředkující kolektivní člen (název, statutární zástupce), potvrzující, že seznámil přihlašujícího se člena s jeho právy a povinnostmi v ČSTS a s dokumenty ČSTS, zejména s Přestupovým řádem ČSTS:Přijetí za člena ČSTS (vyplní sekretariát):
20
Datum:
Podpis, razítko:
Datum:Podpis:
21
22
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu ČSTS, Ohradní 1370/12, 140 00 Praha 4 nebo oskenujte a zašlete e-mailem na sekretariat@csts.cz
23
Originál nebo kopie dokladu o zaplacení registračního poplatku je nedílnou součástí přihlášky.
24
Po splnění těchto podmínek obdrží žadatel do 10 dnů členskou kartu s čárovým kódem na adresu svého zprostředkovávajícího kolektivního člena, u členů bez zprostředkování na osobní adresu. Pokud tomu tak nebude, je třeba ihned kontaktovat sekretariát ČSTS..
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100