แหมว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
(แบบที่ 3 สพป.)
2
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
3
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
5
การบริหารงาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
รวม
6
ที่
ชื่อโรงเรียนวิชาการทั่วไปบุคคลงบประมาณ
และแผนงาน
กิจการนักเรียน
จำนวน
7
โครงการโครงการโครงการโครงการโครงการโครงการ
8
ตัวอย่าง10342019
9
1สามแยกป่าถล่ม14722429
10
2บ้านป่าถล่ม11622324
11
3บ้านสามกระทาย9821727
12
4 บ้านดอนกลาง191011536
13
5บ้านสำโหรง111213027
14
6บ้านหนองหมู81334230
15
7บ้านรวมไทย19611027
16
8บ้านโป่งกะสัง14711225
17
9บ้านยางชุม17914233
18
10
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
141021128
19
11บ้านไร่บน101322229
20
12บ้านหาดขาม111932237
21
13บ้านหนองเกด5623824
22
14บ้านหนองกระทิง121211026
23
15วัดกุยบุรี15821228
24
16
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
251633047
25
17บ้านบน5421012
26
18บ้านปากเหมือง51422023
27
19บ้านเขาแดง201033036
28
20วัดทุ่งน้อย161013030
29
21วัดดอนยายหนู91521027
30
22บ้านดอนบ่อกุ่ม8711017
31
23บ้านดอนมะขาม111411027
32
24บ้านหนองเตาปูน11111014
33
25บ้านหนองบัว111233029
34
26อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)8811624
35
27บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่1585510011
36
28บ้านหนองหอย142132040
37
29บ้านวังยาว12612021
38
30บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์8832021
39
31บ้านหนองยิงหมี17911028
40
32บ้านหนองตาเย็น101622131
41
33บ้านห้วยพลับ8720017
42
34บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)6712319
43
35ชลประทานปราณบุรี10521018
44
36ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา10521018
45
37บ้านปากน้ำปราณ241411040
46
38บ้านปรือน้อย9812020
47
39บ้านหนองกา12233020
48
40วัดนาห้วย151043032
49
41อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)11511018
50
42บ้านหนองพรานพุก6311011
51
43บ้านวังโบสถ์10311015
52
44บ้านทุ่งยาว111111024
53
45บ้านทับใต้131321433
54
46บ้านหนองเหียง8611016
55
47บ้านหนองตะเภา13811326
56
48บ้านห้วยมงคล6711015
57
49บ้านหนองซอ6721016
58
50บ้านวังข่อย1812113
59
51บ้านหนองไผ่15911026
60
52บ้านหนองคร้า121622234
61
53บ้านเนินพยอม12411119
62
54โรตารี่กรุงเทพ8513017
63
55บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร10311116
64
56บ้านหนองพลับ151442035
65
57อานันท์19611027
66
58บ้านหนองกระทุ่ม9712423
67
59บ้านคอกช้างพัฒนา101522029
68
60บ้านห้วยไคร้9711018
69
61บ้านห้วยไทรงาม9822021
70
62วไลย10811020
71
63ละเมาะ9312419
72
64บ้านพุน้อย10611018
73
65บ้านพุใหญ่81422026
74
66บ้านหนองข้าวเหนียว10922326
75
67บ้านหัวตาลแถว13322828
76
68บ้านบางปู9226726
77
69บ้านใหม่13611021
78
70บ้านลาดวิถี7211617
79
71บ้านหนองคาง19621432
80
72บ้านเกาะนาน้อย6724019
81
73บ้านหนองหญ้าปล้อง5432721
82
74บ้านเขาโป่ง71121122
83
75วัดเกษตรกันทราราม10922225
84
76
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
13533024
85
77บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)122022036
86
78บ้านหนองขาม19642132
87
79บ้านเนินกรวด111523031
88
80บ้านหนองน้ำกลัด16311122
89
81บ้านหนองเป่าปี่111111024
90
82บ้านศาลาลัย8911120
91
83บ้านหนองจิก9611017
92
84อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)102012033
93
85บ้านเกาะไผ่13621022
94
86บ้านสิบสองหุ้น211011033
95
87บ้านหนองไทร11530019
96
88บ้านนาวัลเปรียง8613927
97
89นเรศวรห้วยผึ้ง10653327
98
รวม9897731541521232,191
99
100
ผู้รับรองข้อมูล
Loading...
Main menu