danhSachHocSinhThiOlympicChuyenKHTN2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Cuộc thi Olympic Chuyên KHTN 2016
2
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA
3
4
Kính đề nghị các thầy cô vui lòng điền thông tin vào các dòng chưa có thí sinh (ở bên dưới), không ghi đè lên các dòng đã có thí sinh!
5
6
7
STTHọ lót vàtênNgày sinhGiới tínhLớpTrườngMôn thiGhi chú
8
Nguyễn VănAnh1/1/2002Nam10A1 TinTHPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHKHTN, ĐHQGHNTin họcVí dụ minh họa.
Dự kiến "Tổng hợp danh sách học sinh tham gia" đầy đủ (bao gồm cả các thí sinh được gửi qua email) sẽ được đưa lên mạng vào ngày 04/05/2018
9
1Nguyễn Khoa GiaCát24/11/2001Nam11 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
10
2Đặng Nguyễn XuânNam23/02/2009Nam11 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
11
3Nguyễn MinhQuang18/10/2001Nam11 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
12
4Hoàng Vũ NamTấn08/11/2001Nam11 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
13
5Nguyễn NhậtTrung04/04/2001Nam11 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
14
6Cao GiaBảo14/11/2002Nam10 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
15
7Nguyễn Hồ AnhHưng13/01/2002Nam10 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
16
8Phan PhướcMinh2/2/2002Nam10 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
17
9Vũ Hoàng MinhTuấn8/8/2002Nam10 Toán 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
18
10Phạm TiếnDuy01/12/2002Nam10 Toán 2THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
19
11Huỳnh Tâm MinhHiếu10/01/2001Nam11 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
20
12Phan TấnPhát11/11/2001Nam11 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
21
13Chế CôngThuận15/02/2001Nam11 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
22
14Trương VănHào20/03/2001Nam11 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
23
15Lê Công MinhHiếu04/09/2002Nam10 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
24
16Phạm VănLong16/09/2002Nam10 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
25
17Nguyễn Thị TuyếtNhi19/02/2002Nữ10 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
26
18Lê NgọcPhú18/12/2002Nam10 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
27
19Ngô ViếtThanh25/11/2002NamTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
28
20Dương HoàngTriều12/05/2002Nam10 Lý 1THPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếToán học
29
21Nguyễn MinhQuân10/01/2001Nam11 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếHóa học
30
22Huỳnh Bách ThànhTrung30/07/2001NamTHPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếHóa học
31
23Hoàng Huy26/09/2001Nam11 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếHóa học
32
24Nguyễn ThanhTùng14/01/2001Nam11 Hóa 2THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
33
25Hoàng HữuChính8/12/2002Nam10 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
34
26Lê Văn NhậtHuy12/6/2002Nam10 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
35
27Trần Công BảoLâm13/08/2002Nam10 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
36
28Phạm Phước MinhQuang20/06/2002Nam10 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
37
29Võ PhiTrường14/04/2002Nam10 Hóa 1THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
38
30Lê Khoa MinhBách19/03/2002Nam10 Hóa 2THPT chuyên Quốc Học, Tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
39
31Lê KhôiAnh11/12/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
40
32Lê Phương BảoNgọc12/02/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
41
33Trần QuangNhật08/11/2001Nam11 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
42
34Lê Nguyễn TúNhi11/5/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
43
35Đoàn Hầu QuangPhú25/03/2001Nam11 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếVật lý
44
36Nguyễn AnhQuân18/04/2001Nam11 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếSinh học
45
37Nguyễn Vũ QuốcBảo28/06/2002Nam10 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếSinh học
46
38Hồ ViệtĐức08/05/2002Nam10 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếSinh học
47
39Nguyễn MinhPhương10/11/2002Nữ10 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
48
40Hà Thị KhánhQuỳnh7/10/2002Nữ10 SinhTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếSinh học
49
41Lý KhánhHưng26/05/2001Nam11 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
50
42Nguyễn Văn CaoMinh30/01/2001Nam11 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
51
43Lê QuangTấn05/01/2001Nam11 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
52
44Nguyễn Đăng TiếnThành21 /04/2001Nam11 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
53
45Lê NgọcThiện27/12/2001Nam11 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
54
46Hoàng Mạnh QuốcAnh12/3/2002Nam10 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
55
47Đỗ QuốcChí01/01/2002Nam10 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
56
48Lê XuânHoàng03/03/2002Nam10 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
57
49Nguyễn Phạm NhậtHuy17/10/2002Nam10 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
58
50Hồ VănSơn31/12/2002Nam10 TinTHPT Chuyên Quốc Học, tỉnh Thừa Thiên HuếTin học
59
51Nguyễn Thái HoàngAnh31/07/2001Nam11 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
60
52Nguyễn ThànhĐạt24/06/2001Nam11 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
61
53Nguyễn TrọngKhiêm4/7/2001Nam11 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
62
54Trần Huy7/4/2001Nam11 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
63
55Phan Minh ĐăngKhoa28/10/2001Nam11 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
64
56Lê AnhHuy7/9/2002Nam10 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
65
57Đoàn Hồng HiếuKiên05/03/2002Nam10 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
66
58Nguyễn Lê CátKhánh22/12/2002Nữ10 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
67
59Vũ QuangHuy14/04/2002Nam10 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
68
60Lâm NhựtTrường22/07/2002Nam10 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
69
61Nguyễn ThúyPhượng18/12/2001Nữ11 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
70
62Lê ThànhTài2/2/2001Nam11 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
71
63
Nguyễn Triệu Hoàng
Như07/07/2002Nữ10 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
72
64Hoàng VănPhúc05/08/2002Nam10 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
73
65Trần GiaHuy15/03/2002Nam10 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
74
66Võ Phạm MinhHiển01/06/2002Nam10 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
75
67Phan Huỳnh TấnPhát23/12/2002Nam10 LýTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhToán học
76
68Võ TrungHiếu30/11/2001Nam11 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
77
69Đoàn Lê TrúcHuỳnh16/06/2001Nữ11 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
78
70Lâm XuânNghi15/02/2001Nữ11 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
79
71Nguyễn Trần NhậtKhánh02/09/2001Nam11 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
80
72Trần Thị YếnNhi01/02/2001Nữ11 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
81
73Đặng Dương HuyChương24/08/2002Nam10 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
82
74Nguyễn NgọcDũng22/04/2002Nam10 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
83
75Nguyễn HoàngGiang01/01/2002Nam10 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
84
76Nguyễn Kim ThuỷMai13/08/2002Nữ10 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
85
77Phan HoàngPhúc4/5/2002Nam10 HóaTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhHóa học
86
78Lê Thị NhậtLinh07/07/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
87
79Lâm QuyênNhư23/11/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
88
80Đoàn Thị ThiThi04/05/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
89
81Bùi Ngọc ThúyVy1/6/2001Nữ11 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
90
82Lê NgọcDuyên12/3/2002Nữ10 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
91
83
Nguyễn Thanh Quốc
Đại28/06/2002Nam10 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
92
84Trần HồngNgọc3/11/2002Nữ10 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
93
85Lê Thị BíchPhương17/01/2002Nữ10 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
94
86Đào ThanhTuyền26/11/2002Nữ10 SinhTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhSinh học
95
87Lê QuangKỳ09/01/2001Nam11 ToánTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhTin học
96
88Nguyễn Nhật MinhKhôi26/10/2001Nam11N2THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhTin học
97
89Phan NhậtMinh24/04/2001Nam11N2THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhTin học
98
90Võ Trần ĐôngDương22/09/2001Nam11N1THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhTin học
99
91Trịnh HuỳnhĐăng01/01/2001Nam11N1THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhTin học
100
92Đào ThiênBình07/03/2002Nam10TINTHPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tỉnh Tây NinhTin học
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet15
Sheet11
Sheet10
Sheet7
Sheet2
Sheet6
Sheet12
Sheet13
Bang TH
Ly
Hoa
Sheet14
Sinh
Tin
Toan
 
 
Main menu