สถิติเข้าสอบ-ขาดสอบ 2.60 รายบุคคล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZ
1
สถิติการเข้าสอบ NNET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2
กศน.อำเภอเสนางคนิคม
3
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4
ลำดับ
สนามสอบโรงเรียนรหัสวิชา 402รหัสวิชา 401รวมทั้งสิ้น
ลำดับ
สนามสอบโรงเรียนรหัสวิชา 412รหัสวิชา 411รวมทั้งสิ้น
ลำดับ
สนามสอบโรงเรียนรหัสวิชา 422รหัสวิชา 421รวมทั้งสิ้นรวมทั้ง3 ระดับ
5
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
6
1
โรงเรียนเสนางคนิคม
เสนางคนิคม
110100110100220100.001
โรงเรียนเสนางคนิคม
เสนางคนิคม
5652492.857142865651591.07142857112103991.961
โรงเรียนเสนางคนิคม
เสนางคนิคม000#DIV/0!5649787.51121001289.292262052190.7079646
7
0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!49-49#DIV/0!0#DIV/0!000#DIV/0!
8
9
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
10
ลำดับ
ชื่อครูกศน.ตำบล/ศรช.รหัสวิชา 402รหัสวิชา 401รวมทั้งสิ้น
ลำดับ
ชื่อครูกศน.ตำบล/ศรช.รหัสวิชา 412รหัสวิชา 411รวมทั้งสิ้น
ลำดับ
ชื่อครูกศน.ตำบล/ศรช.รหัสวิชา 422รหัสวิชา 421รวมทั้งสิ้นรวมทั้ง3 ระดับ
11
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
มีสิทธิ์สอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
ร้อยละ
12
1
น.ส.กัญญาพัชร แสนทรัพย์
เสนางคนิคม
000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!1
น.ส.กัญญาพัชร แสนทรัพย์
เสนางคนิคม
000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!1
น.ส.กัญญาพัชร แสนทรัพย์
เสนางคนิคม000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!
13
2
นางสุพรรณี ไกยนารถ
โพนทอง000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!2
นางสุพรรณี ไกยนารถ
โพนทอง86275862751612475.002
นางสุพรรณี ไกยนารถ
โพนทอง87187.5087187.51614287.503226681.25
14
3
น.ส.มาลินี ชุมนุมดวง
บ้านหนองโน
000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!3
น.ส.มาลินี ชุมนุมดวง
บ้านหนองโน
55010055010010100100.003
น.ส.มาลินี ชุมนุมดวง
บ้านหนองโน55010055010010100100.0020200100
15
4
น.ส.นันทกานต์ สารธิมา
ไร่สีสุก000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!4
น.ส.นันทกานต์ สารธิมา
ไร่สีสุก65183.3364266.67129375.004
น.ส.นันทกานต์ สารธิมา
ไร่สีสุก101001001010010020200100.003229390.63
16
5
นางทัศณีย์ อักษรพิมพ์
ครูอาสาฯ110100110100220100.005
นางทัศณีย์ อักษรพิมพ์
ครูอาสาฯ000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!5
นางทัศณีย์ อักษรพิมพ์
ครููอาสาฯ000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!220100
17
6
น.ส.ประภัสสร จันทะโสม
นาเวียง000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!6
น.ส.ประภัสสร จันทะโสม
นาเวียง440100440100880100.006
น.ส.ประภัสสร จันทะโสม
นาเวียง440100440100880100.0016160100
18
7
นายกฤษฎา ราชวงค์
หนองไฮ000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!7
นายกฤษฎา ราชวงค์
หนองไฮ121201001212010024240100.007
นายกฤษฎา ราชวงค์
หนองไฮ5234052340104640.003428682.35
19
8
นายจันทร์ใหม่ ติณะรัตน์
บ้านหนองไฮ
000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!8
นายจันทร์ใหม่ ติณะรัตน์
บ้านหนองไฮ
66010066010012120100.008
นายจันทร์ใหม่ ติณะรัตน์
บ้านหนองไฮ440100440100880100.0020200100
20
9
นางอรุณศรี คอบตะขบ
หนองสามสี000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!9
นางอรุณศรี คอบตะขบ
หนองสามสี98188.8998188.891816288.899
นางอรุณศรี คอบตะขบ
หนองสามสี1514193.3315123803026486.674842687.5
21
10
น.ส.ธัญดา อภิเมธีฉัตร
บ้านสมสะอาด
000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!10
น.ส.ธัญดา อภิเมธีฉัตร
บ้านสมสะอาด
66010066010012120100.0010
น.ส.ธัญดา อภิเมธีฉัตร
บ้านสมสะอาด55010055010010100100.0022220100
22
11
นายวีระพล มุสิกะสาร
ครูอาสาฯ000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!11
นายวีระพล มุสิกะสาร
ครูอาสาฯ000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!11
นายวีระพล มุสิกะสาร
ครูอาสาฯ000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!
23
รวมทั้งสิ้น110100110100220100.00รวมทั้งสิ้น5652492.857142865651591.07142857112103991.96รวมทั้งสิ้น5651591.071428575649787.51121001289.292262052190.7079646
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu