โนนสัง 7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทาง (เที่ยวเดียว)อ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาการเรียนรู้
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760280103976028039010127ปางกู่โนนสังโนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง10010000110
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายประมวล อุ่นเรือนปกติิปรางค์กู่ปางกู่โนนสััง2961291096986690
083-3382213
นายประมวล อุ่นเรือน
5
2760281103976028139010128ปางกู่โนนสังโนนสัง 7ปรางค์กู่1005000010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นางนคร ฉลาดแย้มปกติโสกแคนหนองหญ้าปางกู่โนนสัง21011531065900059819758807
นางนคร ฉลาดแย้ม
6
3760282103976028239010129ปางกู่โนนสังโนนสัง 7นิคมวัฒนา 610040100000นายเสถียร ทาขุลีปกติบ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสัง4128181510171411000105--00000000
087-856-3250
นายเสถียร ทาขุลี
-
7
4760283103976028339010130ปางกู่โนนสังโนนสัง 7บ้านหนองบัวเงิน1003100110
ครููจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายอุทัย ภักดีประยูรย์วงศ์ปกติินิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสััง2.585967591000059897118681
นายระวี ไสยสัตย์
8
5760275103976027539010131ปางกู่โนนสังโนนสัง 7บ้านหนองแวงป่งสัง10030000.3301
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนิรภัย ศรีทะรังปกติบ้านโสกก้านเหลืองบ้านถิ่นโนนสัง2413796147600066879511949
นายนิรภัย ศรีทะรัง
ครูเกษียณ ก.ย.2561 จำนวน 1 ท่าน
9
6760278103976027839010132ปางกู่โนนสังโนนสัง 7นิคมสงเคราะห์ 31004000010นางสุภิญญา วงษ์นามปกติบ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสัง2.536651167650934163737
นางสุภิญญา วงษ์นาม
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu