ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
VariablesVariables in HungarianValuesValues in Hungarian Name on WebsiteName in AirtableExplanatory notesExplanatory notes in Hungarian
2
Ruling IDRulingIDThe elementary unit of our dataset is not a case or a decision of the Court but a ruling of a decision. The decisions of the Court typically include more rulings and the justification of those rulings. A ruling, if it is on the merit of the case, usually declares whether a legal provision is consistent with the Constitution/Fundamental Law. The ruling itself is often silent about which provision of the Constitution/Fundamental Law has been violated. Every ruling has a unique identifying number.
3
Decision IDDecisionIDThis refers to the number of the decision the ruling is part of. Hungarian academic literature refers to courts decisions by their IDs that consist of the number and the year of the decision. Eg. 23/1990. The full title of a decision, eg. 23/1990. (X. 31.) AB határozat refers to this ID number 23/1990), the date of the decision (X. 31) and the type of the decision (in that case, 'határozat').
4
Date of decisionDateDecisionThe date of the decision in the form: YYYY/MM/DD
5
Year of decisionYearThe year in which the decision was delivered. Although the year of the decision can be identified from the date of the decision, coding the year of the decision separately makes it easier to identify the decisions that were delivered in the same year.
6
Type of decisionTypeDecisionWe use the term ‘decision’ as a generic term that comprises both judgments and orders. The Constitutional Court passes judgments on the merit of cases (but it does not imply that every ruling of the decision is about the merit of the case) and passes orders on all other issues that come up in the course of the proceedings. [This terminology differs from that of the official translation of the Act on the Constitutional Court (Act CLI of 2011) that distinguishes between decisions and orders.]

At present, our dataset contains only judgments that were passed by the plenary session of the Court and published in the Hungarian Official Gazette.
7
judgmenthatározatThe Court passes judgments on the merit of cases.
8
ordervégzésThe Court passes orders on all other issues that come up in the course of the proceedings.
9
Case IDAz ügy azonosítójaCaseIDWhen someone files a petition, the Court assigns a unique identifier to the petition, it becomes a case the Court has to consider. This identifier consists of a number, the type of the case, and the year in which the petition was filed. Eg. 182/B/1996. Most cases are concluded in the course of a preliminary procedure or are decided by a single judge. This column specifies the identifier of the case the Court decides on in its judgment.
10
PetitionerIndítványozóPetitionerThis column specifies the type of actors who initiated the proceeding of the Constitutional Court.

11
President of the RepublicKöztársasági elnök
12
ParliamentAz Országgyűlés
13
Standing Committee of ParliamentAz Országgyűlés állandó bizottságaStanding Committee
14
any Member of ParliamentBármely országgyűlési képviselőMember of Parliament
15
One-fourth of all Members of ParliamentOrszággyűlési képviselők egynegyede, országgyűlési képviselő csoportGroup of MPs
16
GovernmentKormány
17
Commissioner of Fundamental RightsAlapvető jogok biztosa
18
judgebíró/bírósági titkár
19
President of the Supreme CourtKúria vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke
20
Prosecutor GeneralLegfőbb Ügyész
21
individualmagánszemély
22
A person affected by the concrete caseAz ügyben érintett magánszemélyaffected person
23
organizationszervezet
24
President of the State Audit OfficeAz Állami Számvevőszék elnöke
25
National Election CommissionOrszágos Választási Bizottság
26
Municipal governmentönkormányzat
27
Constitutional Court ex officioAz Alkotmánybíróság hivatalbólex officio
28
without petitionindítvány nélküliIn that case there is a petition but the Court deviates from the petition and the ruling responds to the question that was identified by the Court. Ebben az esetben létezik indítvány, de az Alkotmánybíróság eltér attól.
29
non-identifiable petitionernem beazonosítható indítványozóIn that case, there are more petitioners, but it is impossible to identify whose petition is addressed by the specific ruling.Amikor tudjuk, hogy többféle indítványozó van, de nem tudjuk őket egy adott rulinghoz rendelni.
30
CompetenceHatáskörCompetenceThis column shows the competence in which the Constitutional Court acted when made the decision the ruling is part of.
31
Ex post review of conformity with the Fundamental LawAz Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljárás) (régi Abtv. 37. §, új Abtv. 24. §)abstract ex post review
32
Ex ante review of conformity with the Fundamental Law (Preliminary norm control)Az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás) (régi Abtv. 34-36. §§, új Abtv. 23. §)abstract ex ante review
33
Full constitutional complaint against a judicial decisionValódi alkotmányjogi panasz bírósági döntés ellen (új Abtv. 27. §)full constitutional complaintPersons or organisations affected by judicial decisions contrary to the Fundamental law may submit a constitutional complaint to the Constitutional Court if the judicial decision violates their rights laid down in the Fundamental Law, and the possibilities for legal remedy have already been exhausted by the petitioner or no possibility for legal remedy is available. (Act on Constitutional Court § 27)
34
Full constitutional complaint against a judicial decision dealing with the resolution of an election body in the legal remedy procedureValódi alkotmányjogi panasz a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen (új Abtv. 33. §) full constitutional complaint in electoral remedy procedure
35
Normative constitutional complaintAlkotmányjogi panasz egyedi ügyben alkalmazott jogszabállyal szemben (régi Abtv. 48.§, új Abtv. 26. § (1))normative constitutional complaintPersons or organisations affected by a concrete case may submit a constitutional complaint to the Constitutional Court if, due to the application of a legal regulation contrary to the Fundamental Law in their judicial proceedings, their rights enshrined in the Fundamental Law were violated and the possibilities for legal remedy have already been exhausted or no possibility for legal remedy is available. [Act on Constitutional Court § 26(1)]
36
“Exceptional” normative constitutional complaintKivételes alkotmányjogi panasz (új Abtv. 26. § (2))exceptional constitutional complaintConstitutional Court proceedings may be initiated by exception if due to the application of a legal provision contrary to the Fundamental Law, or when such legal provision becomes effective, rights were violated directly, without a judicial decision, and there is no procedure for legal remedy designed to repair the violation of rights, or the petitioner has already exhausted the possibilities for remedy. [Act on Constitutional Court § 26(2)]
37
Judicial initiative for norm control in concrete casesBírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt (Régi Abtv. 38. §. új Abtv. 25. §)concrete review
38
Objection against the decision of the National Electoral CommissionOVB döntése elleni kifogás régi Ve. 130.§ (1)(népszavazási ügyek)objection against NEC-decision
39
Examination of conflicts with international treatiesNemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata (régi Abtv. 44-47. §§, új Abtv. 32. §)conflicts with international treaties
40
The elimination of legislative omissionMulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség régi Abtv. 49. §)legislative omission
41
Interpretation of the Fundamental LawAz Alaptörvény értelmezése (régi Abtv. 51. § új Abtv. 38. §)abstract interpretation
42
Opinion on the dissolution of a local representative body operating contrary to the Fundamental LawAlaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő vélemény (új Abtv. 34. §)dissolution of local representative body
43
Resolving conflicts of competenceA hatásköri összeütközés feloldása (Régi Abtv. 50. §, új Abtv. 36. §)resolving conflicts of competence
44
Removal of the President of the Republic from officeA köztársasági elnök tisztségétől való megfosztása új Abtv. 35.§)removal of the President
45
Examination of Parliamentary Resolution Related to Ordering ReferendumAz Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata (új Abtv. 33. §)referendum
46
Legal norm challangedA megtámadott jogi normaLegalNormChallengedExercising most of its powers, the Court scrutinises whether a legal norm conforms to another legal norm, typically the Constitution/Fundamental Law. We have chosen here the term ‘norm’ to include both general legal rules and individual judicial or administrative decisions. This column refers to the unique identifier of the legal norm that was challenged in the case and was reviewed in the ruling by the Court. This identifier typically consists of a number and the year in which the norm was enacted.

Exceptionally, the ruling is not about the conformity of a legal norm to another legal norm. This is the case, for instance, if the Court is asked to interpret a provision of the Constitution/Fundamental Law (abstract interpretation). In such cases, the value of the column is not applicable.
47
Legal provision challangedA megtámadott jogszabályhelyLegalProvisionChallenged
Most often, petitioners challenge and the Court reviews in a ruling not a legal rule as such but only specific provisions of the rule. This column identifies the articles and sections that were challenged by the petitioner and reviewed by the Court in the ruling. When the ruling is not about the review of a legal norm, the value of this column is ‘not applicable.’ However, if the Court reviewed the legal norm itself and not specific provisions of the norm, or the norm is an individual decision that does not have provisions, we left the column empty.
48
Type of the challanged legal normA megtámadott jogi norma típusaTypeChallangedLegalNormThis column specifies not the unique identifier but the type of the challenged and reviewed legal norm. Once again, when the ruling is not about the review of a legal norm, the value of the column is ‘not applicable’.
49
constitutional amendmentAlaptörvény/Alkotmány és ezek módosításai
50
Acttörvény
51
Act adopted by the Parliament but not yet promulgatedAz Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvénynot yet promulgated Act
52
legislative decreetörvényerejű rendelet
53
government decreekormányrendelet
54
ministerial decreeminiszteri rendelet/miniszterelnöki rendelet
55
local government decreeönkormányzati rendelet
56
resolution of the ParliamentOGY határozat
57
government resolutionkormányhatározat
58
judicial decisionBírósági végzés/ítélet
59
uniformity decision of the Supreme Courtjogegységi határozat
60
decision of an Election Commissionválasztási bizottsági határozat
61
administrative decisionegyedi közigazgatási határozat
62
pseudo normssoft law, jogi kötőerővel nem rendelkező dokumentumok
63
otheregyéb
64
not applicable
65
Governement in officeA jogszabályhely elfogadása idején regnáló kormányGovernmentOur research also aims to identify the political actors responsible for enacting unconstitutional norms. Therefore, we have identified the government in office that enacted a legal norm. The Court must still occasionally review norms that were enacted before 1990, the regime change. In that case, we lumped together all legal rules into one category. As Hungary has a parliamentary system, Parliament is dominated by the same parties that support the government and, therefore, political responsibility can be attributed to the government even if the Act was passed by Parliament. We attributed this responsibility to the reigning government even if an Act was also supported by some of the opposition parties.

By its very nature, this attribute does not apply to all legal norms. Most importantly, it cannot be applied to rulings that review the constitutionality of individual judicial decisions.

In some cases, the ruling reviews more legal provisions enacted by different governments or a single legal provision that was amended by more than one government. In such cases, we listed all the governments.

Legislative omission raises a special difficulty for identifying the government that is responsible for the unconstitutional state of affairs. In this column, we listed all the governments that were in office between the unconstitutional state of affairs was brought about and the Court’s review regardless of whether it was aware of the omission or not.
66
Pre-1990 the Regime ChangeRendszerváltás előttPre-1990
67
AntallAntall kormány1990.05.23.
68
BorossBoross kormány1993.12.21.
69
HornHorn kormány1994. 07.15.
70
Orban 1I. Orbán kormányOrban11998.07.06.
71
MedgyessyMedgyessy kormány2002.05.27.
72
Gyurcsany 1I. Gyurcsány kormányGyurcsany12004.09.29.
73
Gyurcsany 2II. Gyurcsány kormányGyurcsany22006.06.09.
74
BajnaiBajnai kormány2009.04.14.
75
Orban 2II. Orbán kormányOrban22010.05.29.
76
Orban 3III. Orbán kormányOrban32014.06.06.
77
Orban 4IV. Orbán kormányOrban42018.05.18.
78
not applicableThe Government in office is not identifiable or its identity is not relevant.A hivatalban lévő kormány nem állapítható meg vagy nem releváns.
79
Constitutional provisionAz alkotmány hivatkozott szabályaConProvisionExercising most of its powers, the Court scrutinises whether a legal norm conforms to another legal norm, typically the Constitution/Fundamental Law. This column identifies the constitutional provision that was examined or interpreted by the Court to make the ruling. (When the ruling is on the merit of the case, we coded only the provisions that figure in the Court’s reasoning. Very often, the petitioners also appealed to other provisions.) The first capital letters of these values refer to the 1949 Constitution (CON) or the 2011 Fundamental Law (FL), followed by the number and/or letter of the provision.

In some cases, a competence requires the Court to rely on other legal norms and not the Constitution/Fundamental Law. This is the case, for instance, when the Court reviews whether a legal norm is compatible with international treaties.
80
CON1, FL-I etc.Az Alkotmány és az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései
81
International treatynemzetközi szerződés
82
EU lawEU jog
83
otheregyéb
84
not specifiednincs meghatározva
85
not applicablenem alkalmazható
86
Subject matter of the caseAz ügy tárgyaSubjectMatterThe subject matter column refers to the constitutional issue that is raised by the ruling. It helps to locate the nature of the constitutional issue more precisely than if we had referred only to a specific provision of the Constitution/Fundamental Law. In some cases, one constitutional provision covers more subject matters, in other cases, the same subject matter is regulated in different constitutional provisions. Similarly to the Constitutional provision column, this column lists only those topics that play a role in the reasoning of the Court.

We use a nested typology of constitutional subject matters that has two, occasionally three levels. (Category, Subcategory, Subsubcategory). The list of the subject matters can be found in a separate document. Whenever there is a subcategory in the column, we also added the relevant category. If the column also refers to a subsubcategory, we also added both the relevant category and subcategory.
87
Field of lawJogterületFieldofLawThe field of law column refers to the field of law the challenged legal norm or legal provision is part of.

We use a nested typology of the different fields of law that has two levels. (Category, Subcategory) The list of the fields of law can be found in a separate document. Whenever there is a subcategory in the column, we also added the relevant category.

In some cases, the subject matter and the field of law columns have very similar names. This happens when the challenged legal provision is part of a law that primarily regulates constitutional issues. Eg. freedom of assembly is regulated by a law on freedom of assembly.
88
KeywordsKulcsszavakKeywordsThe keywords column refers to the specific legal problem the challenged legal norm or legal provision relates to. The function of this column is to identify the specific legal issue to which the challenged legal norm or legal provision is linked.
89
RulingA határozat rendelkező részeRulingThis column replicates the rulings from the official texts of the Court’s decisions in Hungarian. The decisions of the Court always distinguish between the rulings of the case and the justification of the rulings. Although this information is useful only for those who speak Hungarian, it helps the Hungarian users of the database to test the accuracy of our coding.
90
Type of rulingA rendelkezés típusaTypeRulingIn its decision-making process, the Court has to address three analytically distinct issues. It has to make a decision (1) on the admissibility of the petition, it has to decide (2) on the merit of the case and it also has to determine (3) the legal consequences of its decision. As the admissibility of petitions is reviewed in a preliminary process, most decisions that we coded address only the second and the third questions. However, in a significant number of cases, the Court has to still consider some questions about admissibility. These are always dealt with in a separate ruling of the decision. (Admissibility) Also, although most often the Court decides the merit of the case and determines the legal consequences in a single ruling (Merit and Consequence), in some cases these two issues are addressed separately. This is the case, for instance, when the Court concludes that a legal provision is not unconstitutional on its face (Merit), but determines the Constitution-conform interpretation of the rule (Consequence). Accordingly, this column identifies the type of the ruling, as for the purposes of some research questions not all types of rulings are relevant.

91
AdmissibilityA rendelkező rész csak a befogadhatóságról dönt
92
MeritA rendelkező rész csak az érdemi jogi kérdést válaszolja meg, anélkül, hogy a jogkövetkezményeket megállapítaná
93
Merit and ConsequenceA rendelkező rész, megválaszolja az érdemi jogi kérdést, és egyben a jogkövetkezményeket is megállapítja
94
ConsequenceA rendelkező rész csak jogkövetkezményekre vonatkozik
95
ViolationTörtént-e alkotmánysértés?ViolationThis column specifies whether the ruling identified a violation of a constitutional provision. The value of the column is ‘not applicable’ if the ruling is about the admissibility of the petition or determines only the legal consequences of the decision. The value is also ‘not applicable’ if the Court is required to determine the authentic interpretation of a constitutional provision. (abstract interpretation)
96
yesigen
97
nonem
98
not applicablenem alkalmazható
99
Violated provisionViolatedProvisionIf the Court found a violation of the Constitution/Fundamental Law, this column specifies which provision of the Constitution/Fundamental Law was violated. The value is ‘not applicable’ when the Court did not find any violation.
100
Content of the rulingA rendelkezés tartalmaContentRulingThe content of the ruling is the answer given by the Court to the legal issue raised in the proceedings and the legal consequences established by the Court.