AYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
2
Jméno23.10. Ploučnice23.10. Bazén Suchdol Bobříci24.10. krmení krokodýlů24.10. Bazén Suchdol Bobři27.-31.10. Podzimní prázdniny5.-7.11. Okresní akce pro kormidelníky a rovery12.-14.11. Valná hromada Bobříků19.-21.11. Valná hromada Bobrů27.12.-2.1. Vánoce a Silvestr - průzkum5.-12.3. Lyžařský tábor - průzkum14.-18-4. přístavní velikonoce - průzkum
3
Bobři
4
Ondranetýká se
5
Murďanetýká senetýká se
6
Jáchymnetýká se
7
Síriusnetýká se
8
Patriknetýká se
9
TobiášAnoNeNeNeNepřihlašovánínetýká seAno
10
SamNeNeAnopřihlašováníAno
Ano 31.12 - 1.1.
Ne
11
Šímaanopřihlašovánínetýká seanoanoano
12
Matýsekanoanonepřihlašováníanoanone
16
Permianoneneanoanonetýká seanoanoanoanone
17
EliášNeNeAnopřihlašováníAno
Ano 31.12. - 1 1.
Ne
18
MatyášNeNeAnonenetýká senetýká seanomožnáspíše nemožná
19
Mareknetýká senetýká se
20
TondonínanoNeAnoanoanonetýká senetýká seanoanoanoano
21
Kryštofanoneneanonepřihlašováníuvidímeanomožnámožnámožná
22
Zadamanoneneanonenetýká senetýká seanonespise anone
23
Kubanetýká senetýká se
24
Filip Havelkanetýká senetýká se
25
Šimonasi neneanonenetýká senetýká sejen 19.,20.11.ne
26
Filip K / KafeNeanoAnonetýká senetýká seano
27
Ouklejnenetýká senetýká seanoanoano
28
JonášAnoanonetýká senetýká seAnoNeAnoSpise ne
29
Štěpánnetýká senetýká se
30
31
32
33
Bobříci
34
Bennetýká seneneNeAnonetýká seAnonetýká seAno 31.12.-1.1Ne
35
Pacáknetýká seNeNeNenetýká seAnonetýká se
Spíše ano 28.- 30.12
AnoSpíše ne
36
Očkonetýká seAnoAnoSpise nenetýká seAnonetýká seSpise neAnoSpise ne
37
Matoušnetýká seNenetýká senetýká se
38
Knedlíčeknetýká seNeanonetýká seAnonetýká seneAnone
39
Ježkonetýká seAnoanonenetýká seanonetýká senene spise ne
40
Hyneknetýká sekaranténakaranténaanonetýká seanonetýká sespíše neanospíše ne
41
Tedíknetýká seAnoanonenetýká seanonetýká senemožná anospíše ne
42
Michalnetýká sekaranténakaranténakaranténaanonetýká seanonetýká senene ne
43
Ouškonetýká seneneanonetýká seanonetýká seanoanoano
44
Cyrilnetýká senenenenetýká senetýká se
45
Emilnetýká seAnoanoanonetýká senetýká sespíš nemožná anomožná ano
46
Pepčanetýká seneneNenetýká seanonetýká seNeAnoAno
47
Alex C.netýká seneanonenetýká seanonetýká sespíš neasi anospíš ano
48
Antonnetýká seAnonenenetýká senetýká senespise anone
50
Frantanetýká seanonenenetýká seanonetýká sespíše neanospíše ne
51
Jášanetýká seanoanonenetýká sespíše anonetýká senespíše anomožná
52
Kubanetýká senenenetýká senetýká semožná anomožná anospíše ne
53
Marconetýká senenenetýká senetýká sespíš neAnoSpíše ne
54
Olivernetýká senenetýká seanonetýká sespíš neanoano
55
Matyáš Pražannetýká senenetýká senetýká sene
56
David Valášeknetýká seAnoNenenetýká seAnonetýká senespíše anoano
57
Filip Škodanetýká seNeNeAnoAnonetýká seAnonetýká seNeAnoSpíše ano
58
Robíknetýká seNeanoNenetýká seAnonetýká seNeSpíše neSpíše ne
59
Jan Tomášeknetýká seNeanonenetýká seanonetýká seNeSpise neSpise ne
60
Jonáš Brücklernetýká seAnoanonenetýká senetýká seanospíše Ano
61
Jan Pondělíčeknetýká seAnoanonenetýká seanonetýká sespise neSpíše nespíše ano
62
Antonín Palánnetýká seanoanospíše nenetýká senetýká sespíše nespíše ano
63
Matěj Štěpánnetýká seNeANOAnonetýká senetýká semožná anoanoano
64
Vít Mašeknetýká seAnoanonenetýká seAnonetýká sespise neanoano
66
Max Malečeknetýká senespíše anonetýká senetýká sespíše nespíše nespíše ano
67
Damiánnetýká seAnoanonenetýká sespíše anonetýká se
68
Jakub Dolenskýnetýká seAnoAnonenetýká seanonetýká senespíše nemožná
70
71
Vedoucí
72
GumaNeAnoAnoAnoAnoAnoAnoAnoAnoAno
73
Jáchymanonenepřihlašováníanospíše neanoSpise ne
74
PájaNenemocpřihlašování
75
ProkopAnoNeAnoČástpřihlašováníNeAnoNa návštěvuNeAno
76
OndrášNeNeNeČástpřihlašováníNeAno
77
DavidAnoNeAnoAnopřihlašováníNeAnoAno
78
MaxAnoNeanoAnopřihlašováníNeAnone
79
SiriusAnoNeanoanopřihlašováníNeAnospiše anoano
80
Roveři
81
FerdaAno
82
Aidam
83
JurdaAno
84
Banán
85
86
87
88
Ostatní
89
Barbušák
90
Liška
91
Kosterka
92
MatoušAno
93
Peťa B.Ano
94
HardyAno
95
Pavel Č.anoAno
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Bobři5029703106620