เลขบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
เลขที่โครงการ
รายการ
เลขที่บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
เลขคำสั่งรพ.ห้างฉัตรวงเงินซื้อจ้าง
วัน/เดือน/ปี
เลขแจ้งผลซื้อ/จ้างจาก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
แจ้งลงนามสัญญา
ลงวันที่เลขคุมสัญญาวงเงินซื้อจ้างแหล่งงบประมาณเลขตรวจรับเลขที่ใบส่งของวันที่ตรวจรับผู้ดำเนินการ
2
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
ไประบบ e-GP
ลป 0032.301/....
อนุมัติซื้อจ้าง
พิจารณาผล..../2563
ลป 0032.301/....
ส่งการเงิน
3
101/10/2562ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการลป 0032.301/ 1 ฿ 5,200.00 01/10/2562ลป 0032.301/ 1ร้านโจซ่าส์ดอตเน็ต1/2563ลป 0032.301/11/10/25625200เงินบำรุง14/12, 15/17/10/2562มณฑกานต์
4
22/10/2562ซื้ือวัสดุก่อสร้าง14 รายการลป 0032.301/ 2 ฿ 3,145.00 2/10/2562ลป 0032.301/ 2ร้านสุนทรพาณิชย์ลป 0032.301/23145เงินบำรุง097/4809-48107/10/2562มณฑกานต์
5
32/10/2562ซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการลป 0032.301/ 3 ฿ 980.00 2/10/2562ลป 0032.301/ 3ร้านสุนทรพาณิชย์ลป 0032.301/3980เงินบำรุง097/48087/10/2562มณฑกานต์
6
42/10/2562ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการลป 0032.301/ 4 ฿ 2,160.00 2/10/2562ลป 0032.301/ 4ร้านห้างฉัตรการค้าลป 0032.301/42160เงินบำรุง015/07147/10/2562มณฑกานต์
7
51/10/2562ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการลป 0032.301/ 5 ฿ 300.00 1/10/2562ลป 0032.301/ 5ศักดิ์ศรีแบนเนอร์ลป 0032.301/562-2/6เงินบำรุง62-2/67/10/2562มณฑกานต์
8
625/9/2562ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการลป 0032.301/ 6฿7,490.0025/9/2562ลป 0032.301/ 6
บริษัท ไนนท์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จำกัด
6/2563ลป 0032.301/625/09/25627490เงินบำรุงIV620909101/10/2562ดวงเดือน
9
725/9/2562ซื้อวัสดุชันสูตร 1 รายการลป 0032.301/ 7฿36,690.0025/9/2562ลป 0032.301/ 7บริษัท เอ็กซ์แล็บ จำกัด7/2563ลป 0032.301/725/09/256236690เงินบำรุงEX-IV6210-01104/10/2562ดวงเดือน
10
825/9/2562ซื้อวัสดุชันสูตร 6 รายการลป 0032.301/ 8฿57,945.0625/9/2562ลป 0032.301/ 8บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด8/2563ลป 0032.301/825/09/256257945.06เงินบำรุงINV6210-002408/10/2562ดวงเดือน
11
915/10/2562ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการลป 0032.301/ 9฿2,000.0015/10/2562ลป 0032.301/ 9
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
9/2563
12
101/10/256262107185897ซื้อวัสดุงานบ้าน 4 รายการลป 0032.301/10฿7,055.001/10/2562ลป 0032.301/10เตียเฮ่งฮง 10/2563ลป 0032.301/101/10/25627055เงินบำรุง116/575715/10/2562มณฑกานต์
13
117/10/256262107185771ซื้อวัสดุงานบ้าน 23 รายการลป 0032.301/11฿29,747.487/10/2562ลป 0032.301/11
บจก.อัยยาอินเตอร์เทรดดิ้ง
11/2563ลป 0032.301/117/10/256229474.48เงินบำรุงIV620165915/10/2562มณฑกานต์
14
121/10/256262107185684ซื้อวัสดุงานบ้าน 20 รายการลป 0032.301/12฿36,117.301/10/2562ลป 0032.301/12
บจก.อัยยาอินเตอร์เทรดดิ้ง
12/2563ลป 0032.301/121/10/2562฿36,117.30เงินบำรุงIV62016589/10/2562มณฑกานต์
15
131/10/256262107185479ซื้อวัสดุสำำนักงาน 44 รายการลป 0032.301/13฿9,936.501/10/2562ลป 0032.301/13รัตนาพันธ์13/2563ลป 0032.301/131/10/2562฿9,936.50เงินบำรุงIV620527415/10/2562มณฑกานต์
16
142/9/256262107185307จ้างเหมาทำฟันปลอม 48 รายการลป 0032.301/14฿31,065.002/9/2562ลป 0032.301/14บจก.เอ็กซาซีแลม14/2563ลป 0032.301/142/9/256231065เงินบำรุง
CMBI-1910-000409
2/9/2562มณฑกานต์
17
151/10/2562ซื้อวัสดุก่อสร้างลป 0032.301/15฿2,775.001/10/2562ลป 0032.301/15หจก.นรงค์ชัย15/2563ลป 0032.301/151/10/25622775เงินบำรุง081/400115/10/2562มณฑกานต์
18
161/10/2562จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศลป 0032.301/16฿600.001/10/2562ลป 0032.301/16
พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ลำปาง
16/2563ลป 0032.301/161/10/2562600เงินบำรุง74/623/10/2562มณฑกานต์
19
174/10/2562จ้างเหมาทำป้ายไวนิลลป 0032.301/17฿300.004/10/2562ลป 0032.301/17
ศักดิ์ิ์ศรีแบนเนอร์ (ทร.ศรีไพร)
17/2563ลป 0032.301/167/10/2562300เงินบำรุง62-3/277/10/2562มณฑกานต์
20
181/10/2562ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ฿2,158.501/10/2562รัตนาพันธ์1/10/25622158.5เงินบำรุงIV620527315/10/2562มณฑกานต์
21
198/10/2562จ้างตรวจ pap smear ฿640.008/10/2562ลำปางไซโต แลป8/10/2562640เงินบำรุงLP29/25628/10/2562มณฑกานต์
22
2011/10/2562จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ฿500.0011/10/2562
พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ลำปาง
15/10/2562500เงินบำรุง76/6215/10/2562มณฑกานต์
23
211/10/256262107240915ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ลป 0032.301/22฿5,950.001/10/2562ลป 0032.301/21ร้านห้างฉัตรการค้า17/2563ลป 0032.301/211/1025625950เงินบำรุง015/071521/10/2562มณฑกานต์
24
2215/10/256262107240998จ้างเหมาซ่อมเครื่ื่องซักผ้าลป 0032.301/ 22฿54,000.0015/10/2562ลป0032.301/22ร้านซี.เอ็ม.ที. เซอร์วิส06/41ลป 0032.301/ 2215/10/256254000เงินบำรุง06/4115/10/2562มณฑกานต์
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33
36
34
37
35
38
36
39
37
40
38
41
39
42
40
43
41
44
42
45
43
46
44
47
45
48
46
49
47
50
48
51
49
52
50
53
51
54
52
55
53
56
54
57
55
58
56
59
57
60
58
61
59
62
60
63
61
64
62
65
63
66
64
67
65
68
66
69
67
70
68
71
69
72
70
73
71
74
72
75
73ดวงเดือน
76
74135/27ดวงเดือน
77
75082/4067ดวงเดือน
78
76047/2311ดวงเดือน
79
7797/4849ดวงเดือน
80
78
81
79
82
80
83
81
84
82
85
83
86
84
87
85
88
86
89
87
90
88
91
89
92
90
93
91
94
92
BR26201/000004
02/01/2562ดวงเดือน
95
93532815348808/01/2562ดวงเดือน
96
94532824096308/01/2562ดวงเดือน
97
95532823467108/01/2562ดวงเดือน
98
96SM61/12746210/01/2562ดวงเดือน
99
972987010/01/2562ดวงเดือน
100
98IV614434310/01/2562ดวงเดือน
Loading...