ข้อหารือ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อหารือ/ให้คำปรึกษา KTB Corporate Online
3
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
4
5
ข้อ
ข้อหารือ/ปรึกษาตอบข้อหารือ/ปรึกษา
6
1KTB Corporate Onlineวิธีการสมัคร KTB Corporate Online วิธีการกรอกลายมือชื่อในบัตรลายมือชื่อ โดยให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อให้ครบทุกคน คนละจำนวน 2 ชุด และให้เขียนในคำขอเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย ถ้าส่งไม่ทันวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ก็ให้ดำเนินการจัดส่งธนาคารกรุงไทย ได้เลย
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
KTB Corporate Online
ระบบ GFMIS
ระเบียบเบิกจ่ายรับและนำส่งเงิน
ระบบ e-GP
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบเดินทางไปราชการและฝึกอบร
ระบบบำเหน็จบำนาญ
ทั่วไป
 
 
Main menu