ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Virksomhed/organisation
2
Dato
3
Hjemmeside url
4
Kategori (privat virksomhed vs offentlig organisation eller NGO) Intern vs ekstern
5
Formål: E-commerce/handling vs kommunikation/branding/oplysning
6
Målgruppe (b2b, b2c eller andre som kan aflæses umiddelbert
7
8
Video placeret samlet - arkiv/kanal url til denne
9
Katergorisering (afsenders indeksering)
10
Hvis ikke arkiv/kanal, hvor så?
11
Liste 5 seneste og 5 mest sete med url.
12
13
Omfang hvor mange video present dd
14
Frekvens - hvor ofte udgives (seneste uge, måned, år)
15
16
Genre/formater for video, angiv ud fra liste
17
18
Særlige iagttagelser omkring video (format, dramaturgi, længe mv)
19
20
Kontekst, forskellig eller samme - beskriv/illustrer typiske eks på kontekst
21
Metadata
22
Ekstraordinær player funktionalitet + interaktivitet (afsnit, relateret indhold, deling mv)
23
24
25
Tilstedeværelse på eksterne kanaler (Youtube mfl)
26
27
Kommentarer og vurderinger
28
Noter i øvrigt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90