2.3 (แจ้งหลัง) ทดสอบเรียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access_
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ผลการทดสอบเรียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access
2
3
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Saturday, 18 June 2016อัญชนา ขอเพ่งกลาง571501380506416
23
Saturday, 18 June 2016ณิชาพร บุตรการ571501380504012
24
Saturday, 18 June 2016น้ำฝน ทองประดับ571501380506914
25
Saturday, 18 June 2016วราภรณ์ คูณสาร571501380505313
26
Saturday, 18 June 2016นาย ภาคิน ประกอบสุข57150138050489
27
Saturday, 18 June 2016นางสาวขันทอง สิงห์เงิน571501380503214
28
Saturday, 18 June 2016พิมพ์นิภา ยศปัญญา571501380504612
29
Saturday, 18 June 2016 นาย อำนาจ แก้วกล้า571501380506513
30
Saturday, 18 June 2016วิชัย ปลุกใจ571501380505411
31
Saturday, 18 June 2016ปราณี พันธ์ปลาโด57150138504313
32
Saturday, 18 June 2016น.ส.สุพัฒตรา สามารถ571501380505811
33
Saturday, 18 June 2016น.ส.วิไลพร รัตนวงศ์15750138050559
34
Saturday, 18 June 2016น.ส.สุนิสา สุทเทวี571501380506711
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...