TesterPRO.org - Chi tiết các Khóa học
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Khóa học OFFLINE: Xây dựng ứng dụng #DADE4businessmenChi tiếtĐầu raSach tham khaoMáy học viên tối thiểu
2
OFFLINE - đăng ký ít nhất 10 bạn.
3
Xem demo:https://www.youtube.com/watch?v=baa4iU97XSk&list=PL751V5I3RIDF3p62okHvxPC7lUBuLgx5Z
4
Thời gian và địa điểm lớp DADE01a
Start ngày 1/7
(đăng ký >=10 bạn mới mở lớp)
Tối thứ 2-4-6, từ 7h30-9h, tại 26, tòa VP Vân Nam, đường Láng, Hà Nội
Học 10 buổi. Bắt đàu từ 1/7, kết thúc 22/7
Học phí: 4 triệu VND/học viên
5
Thời gian và địa điểm lớp DADE01b
Start ngày 2/7
(đăng ký >=10 bạn mới mở lớp)
Tối thứ 3-5-7, từ 7h30-9h, tại 26, tòa VP Vân Nam, đường Láng, Hà Nội
Học 10 buổi. Bắt đàu từ 2/7, kết thúc 23/7
Học phí: 4 triệu VND/học viên
6
Trình độ học viênCần sử dụng và mang theo laptop để học
Không cần biết Tiếng Anh
Không cần biết lập trình
Yêu thích thu thập dữ liệu, rồi phân tích nội dung dữ liệu
Mong muốn tự xây dựng trang web của riêng mình để bán hàng về dữ liệu
Phân cụm khách hàng, và đàm phán bán dữ liệu
7
Ngày 1Tìm hiểu thông tin về thị trường nghề nghiệp #DADE4businessmen.Tìm hiểu thông tin về thị trường nghề nghiệp DADE.
Trao đổi tài liệu toàn khoá học #DADE4businessmen. Các mục tiêu hoàn thiện trong khoá học.
Các khái niệm cơ bản: Quy trình làm/xây dựng luồng thu thập dữ liệu, ứng dụng khai thác dữ liệu DADE. Các công cụ hỗ trợ.
Hiểu phương pháp luận phân tích yêu cầu khách hàng ra yêu cầu ứng dụng DADE.
Hiểu mục tiêu hoàn thiện sau khóa học:
- Sử dụng tool HERA crawl dữ liệu cần thiết
- Lập trình mapreduce biến đổi dữ liệu
- Đưa số liệu lên biểu đồ MS Power BI trình chiếu. Tạo trình chiếu chuyên nghiệp
- Áp dụng thuật toán phân tích từ Spark MLlib
- Dựng ứng dụng client-server, hosting qua heroku view dữ liệu đã thu thập
- SEO, PR ứng dụng để bán dữ liệu

Biết cài cắm tools cho 9 ngày học còn lại
Biết phân tích yêu cầu KH
https://www.youtube.com/watch?v=znmmJIqYIfU&list=PL751V5I3RIDGN0bykK6hi8nsGu6PHb4bYCore i3, Ram 4GB, SSD/HDD 128GB
Windows/OSX/Ubuntu desktop
8
Ngày 2Thực hành cấu hình HERA (không lập trình) - tập lấy dữ liệuThực hành cấu hình HERA (không lập trình) - phần 1:
- Kiến trúc HERA
- Lấy dữ liệu thời gian của người dùng
- Lấy dữ liệu mua bán, đơn hàng. Tập hợp danh sách
- Lấy dữ liệu tin tức
Biết dùng HERA với bot để lây dữ liệu bất kỳ nơi đâu qua internet
https://www.youtube.com/watch?v=baa4iU97XSk&list=PL751V5I3RIDF3p62okHvxPC7lUBuLgx5Z
9
Ngày 3Thực hành cấu hình HERA (không lập trình) - bóc tách, lưu qua parquet, view lạiThực hành cấu hình HERA (không lập trình) - phần 2:
- Kiến trúc chung NLP - xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Bóc tách dữ liệu, phân loại dữ liệu
- Lưu qua Parquet
- Xuất dữ liệu ra Excel/CSV
- Chào bán dữ liệu thô
Biết dùng HERA, sau đó mapreduce bóc tách, view lại
https://www.youtube.com/watch?v=baa4iU97XSk&list=PL751V5I3RIDF3p62okHvxPC7lUBuLgx5Z
10
Ngày 4Thực hành lập trình (tối thiểu nhất có thể) mapreduce qua Scala, sử dụng Spark MLlib qua IDEA - mapreduce dữ liệuThực hành lập trình (tối thiểu nhất có thể) mapreduce qua Scala, sử dụng Spark MLlib qua IDEA - phần 1
- Kiến trúc HDFS lưu trữ dữ liệu
- Đọc dữ liệu từ Parquet
- Mapreduce lọc hàng cột, chuyển đổi dữ liệu
- Mapreduce tách giá trị thành mảng, so sánh 2 mảng
Biết cách mapreduce dữ liệu
https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zgqwYrKbbDXQ9SZJsGw?e=Ni5GKS
11
Ngày 5Thực hành lập trình (tối thiểu nhất có thể) mapreduce qua Scala, sử dụng Spark MLlib qua IDEA- áp dụng thuật toán, training dữ liệu, đánh giá kết quả dự đoánThực hành lập trình (tối thiểu nhất có thể) mapreduce qua Scala, sử dụng Spark MLlib qua IDEA- phần 2
- Mapreduce tìm kiếm, gộp, tách giá trị
- Áp dụng MLlib thuạt toán, training dữ liệu
- Dự đoán từ kết quả training với dữ liệu mới
- View qua đồ thị MS Power BI
Biết dùng thuật toán với training dữ liệu
https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zgqcnh_jhVLhlZtrjng?e=T6C6G9
12
Ngày 6Thực hành với số liệu kinh doanh, vẽ đồ thị cần thiết cho báo cáo lên MS Power BI - cơ bảnThực hành với số liệu kinh doanh, vẽ đồ thị cần thiết cho báo cáo lên MS Power BI - phần 1
- Đồ thị cơ bản: tổng doanh thu, lợi nhuận, lọc theo tháng, quý, mặt hàng
- Đồ thị mở rộng: dự đoán giá cả, số lượng, doanh thu qua...timeseries
Biết thực hành vẽ biểu đồ MS Power BI
https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg4kL7S_cms5u9Geemg?e=yNmBC9

https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg4hsOm024XXPWGCwlw?e=qw8yHC
13
Ngày 7Thực hành với số liệu kinh doanh, vẽ đồ thị cần thiết cho báo cáo lên MS Power BI - mở rộngThực hành với số liệu kinh doanh, vẽ đồ thị cần thiết cho báo cáo lên MS Power BI - phần 2
- Đồ thị mở rộng với DAX, linear regression, nhiều visual, hợp content
Biết thực hành vẽ biểu đồ MS Power BI
https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg4kL7S_cms5u9Geemg?e=yNmBC9
14
Ngày 8Thực hành dựng ứng dụng trình bày dữ liệu qua NodeJS - phần serverThực hành dựng ứng dụng trình bày dữ liệu qua NodeJS - phần server:
- Tạo server qua NodeJS, đưa lên host
- Tạo authen JWT
- Tạo CSDL qua couchdb
- Tạo web service lấy dữ liệu, đưa dữ liệu cho client
Biết dựng server NodeJS
https://github.com/sunlight3d/FullStackNodeJS2018Techmaster
15
Ngày 9Thực hành dựng ứng dụng trình bày dữ liệu qua NodeJS - phần clientThực hành dựng ứng dụng trình bày dữ liệu qua NodeJS - phần client:
- Tạo client login JWT qua HTML, CSS, JS
- Lấy dữ liệu và đưa lên client dạng bảng, có đặt lọc
- Cấu hình server chống spam, ddos, https
Biết tạo client, móc nối server view dữ liệu
https://github.com/sunlight3d/FullStackNodeJS2018Techmaster
16
Ngày 101h dành cho thi cuối khóa để đánh giá năng lực bản thân - thi 4 chuyên môn1h dành cho thi cuối khóa để đánh giá năng lực bản thân:
- Thi thực hành lấy dữ liệu
- Thi thực hành mapreduce biến đổi dữ liệu
- Thi thực hành vẽ đồ thị qua MS Power BI
- Thi thực hành dựng ứng dụng server-client qua NodeJS view dữ liệu đơn giản
Thi cuối khóa để biết năng lực
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...