Check căn tòa K3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
BẢNG GIÁ & CHECK CĂN TRỰC TUYẾN TÒA K1 - 5 PHÚT CẬP NHẬP 1 LẦN - 0969.31.7989 - 0904.983.989
2
3
Căn số1234567891011121415
4
2TKP-K3.0201TKP-K3.0202TKP-K3.0203TKP-K3.0204TKP-K3.0205TKP-K3.0206TKP-K3.0207TKP-K3.0214TKP-K3.0215
5
2,141tr1,401trĐã bánĐã bánĐã bán1,261trĐã bán1,388trĐã bán
6
3TKP-K3.0301TKP-K3.0302TKP-K3.0303TKP-K3.0304TKP-K3.0305TKP-K3.0306TKP-K3.0307TKP-K3.0308TKP-K3.0309TKP-K3.0310TKP-K3.0311TKP-K3.0312TKP-K3.0314TKP-K3.0315
7
Đã bán1,401trĐã bánĐã bánĐã bán1,273tr1,353trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán2,170tr1,388trĐã bán
8
4TKP-K3.0401TKP-K3.0402TKP-K3.0403TKP-K3.0404TKP-K3.0405TKP-K3.0406TKP-K3.0407TKP-K3.0408TKP-K3.0409TKP-K3.0410TKP-K3.0411TKP-K3.0412TKP-K3.0414TKP-K3.0415
9
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,327trĐã bán
10
5TKP-K3.0501TKP-K3.0502TKP-K3.0503TKP-K3.0504TKP-K3.0505TKP-K3.0506TKP-K3.0507TKP-K3.0508TKP-K3.0509TKP-K3.0510TKP-K3.0511TKP-K3.0512TKP-K3.0514TKP-K3.0515
11
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
12
6TKP-K3.0601TKP-K3.0602TKP-K3.0603TKP-K3.0604TKP-K3.0605TKP-K3.0606TKP-K3.0607TKP-K3.0608TKP-K3.0609TKP-K3.0610TKP-K3.0611TKP-K3.0612TKP-K3.0614TKP-K3.0615
13
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
14
7TKP-K3.0701TKP-K3.0702TKP-K3.0703TKP-K3.0704TKP-K3.0705TKP-K3.0706TKP-K3.0707TKP-K3.0708TKP-K3.0709TKP-K3.0710TKP-K3.0711TKP-K3.0712TKP-K3.0714TKP-K3.0715
15
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
16
8TKP-K3.0801TKP-K3.0802TKP-K3.0803TKP-K3.0804TKP-K3.0805TKP-K3.0806TKP-K3.0807TKP-K3.0808TKP-K3.0809TKP-K3.0810TKP-K3.0811TKP-K3.0812TKP-K3.0814TKP-K3.0815
17
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
18
9TKP-K3.0901TKP-K3.0902TKP-K3.0903TKP-K3.0904TKP-K3.0905TKP-K3.0906TKP-K3.0907TKP-K3.0908TKP-K3.0909TKP-K3.0910TKP-K3.0911TKP-K3.0912TKP-K3.0914TKP-K3.0915
19
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
20
10TKP-K3.1001TKP-K3.1002TKP-K3.1003TKP-K3.1004TKP-K3.1005TKP-K3.1006TKP-K3.1007TKP-K3.1008TKP-K3.1009TKP-K3.1010TKP-K3.1011TKP-K3.1012TKP-K3.1014TKP-K3.1015
21
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
22
11A
TKP-K3.11A01
TKP-K3.11A02
TKP-K3.11A03
TKP-K3.11A04
TKP-K3.11A05
TKP-K3.11A06
TKP-K3.11A07
TKP-K3.11A08
TKP-K3.11A09
TKP-K3.11A10
TKP-K3.11A11
TKP-K3.11A12
TKP-K3.11A14
TKP-K3.11A15
23
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
24
11TKP-K3.1101TKP-K3.1102TKP-K3.1103TKP-K3.1104TKP-K3.1105TKP-K3.1106TKP-K3.1107TKP-K3.1108TKP-K3.1109TKP-K3.1110TKP-K3.1111TKP-K3.1112TKP-K3.1114TKP-K3.1115
25
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
26
12TKP-K3.1201TKP-K3.1202TKP-K3.1203TKP-K3.1204TKP-K3.1205TKP-K3.1206TKP-K3.1207TKP-K3.1208TKP-K3.1209TKP-K3.1210TKP-K3.1211TKP-K3.1212TKP-K3.1214TKP-K3.1215
27
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
28
14TKP-K3.1401TKP-K3.1402TKP-K3.1403TKP-K3.1404TKP-K3.1405TKP-K3.1406TKP-K3.1407TKP-K3.1408TKP-K3.1409TKP-K3.1410TKP-K3.1411TKP-K3.1412TKP-K3.1414TKP-K3.1415
29
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
30
15TKP-K3.1501TKP-K3.1502TKP-K3.1503TKP-K3.1504TKP-K3.1505TKP-K3.1506TKP-K3.1507TKP-K3.1508TKP-K3.1509TKP-K3.1510TKP-K3.1511TKP-K3.1512TKP-K3.1514TKP-K3.1515
31
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
32
16TKP-K3.1601TKP-K3.1602TKP-K3.1603TKP-K3.1604TKP-K3.1605TKP-K3.1606TKP-K3.1607TKP-K3.1608TKP-K3.1609TKP-K3.1610TKP-K3.1611TKP-K3.1612TKP-K3.1614TKP-K3.1615
33
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
34
17TKP-K3.1701TKP-K3.1702TKP-K3.1703TKP-K3.1704TKP-K3.1705TKP-K3.1706TKP-K3.1707TKP-K3.1708TKP-K3.1709TKP-K3.1710TKP-K3.1711TKP-K3.1712TKP-K3.1714TKP-K3.1715
35
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
36
18TKP-K3.1801TKP-K3.1802TKP-K3.1803TKP-K3.1804TKP-K3.1805TKP-K3.1806TKP-K3.1807TKP-K3.1808TKP-K3.1809TKP-K3.1810TKP-K3.1811TKP-K3.1812TKP-K3.1814TKP-K3.1815
37
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,353trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
38
19TKP-K3.1901TKP-K3.1902TKP-K3.1903TKP-K3.1904TKP-K3.1905TKP-K3.1906TKP-K3.1907TKP-K3.1908TKP-K3.1909TKP-K3.1910TKP-K3.1911TKP-K3.1912TKP-K3.1914TKP-K3.1915
39
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
40
20TKP-K3.2001TKP-K3.2002TKP-K3.2003TKP-K3.2004TKP-K3.2005TKP-K3.2006TKP-K3.2007TKP-K3.2008TKP-K3.2009TKP-K3.2010TKP-K3.2011TKP-K3.2012TKP-K3.2014TKP-K3.2015
41
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
42
21TKP-K3.2101TKP-K3.2102TKP-K3.2103TKP-K3.2104TKP-K3.2105TKP-K3.2106TKP-K3.2107TKP-K3.2108TKP-K3.2109TKP-K3.2110TKP-K3.2111TKP-K3.2112TKP-K3.2114TKP-K3.2115
43
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
44
22TKP-K3.2201TKP-K3.2202TKP-K3.2203TKP-K3.2204TKP-K3.2205TKP-K3.2206TKP-K3.2207TKP-K3.2208TKP-K3.2209TKP-K3.2210TKP-K3.2211TKP-K3.2212TKP-K3.2214TKP-K3.2215
45
Đã bán1,369trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán1,310trĐã bánĐã bánĐã bán1,359trĐã bán1,357trĐã bán
46
47
48
Đặt cọc265
49
Chưa bán
1
50
Đặt chỗ0
51
52
Loading...
 
 
 
Trang tính1
 
 
Main menu