14. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุลวิทยากร บรรจุภัณฑ์3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษวิศวกรรมศาสตร์3021112557http://goo.gl/PW7avc
4
2อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุลวิทยากร การใช้สื่อสารสนเทศ IT ส่งเสริมการตลาด ภายใต้ยุคดิจิตอล3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 53018225582022558http://goo.gl/69zwmG
5
3อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุลวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต OTOP3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย3025225582722558http://goo.gl/sVtNDb
6
4อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุลวิทยากรโครงการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมคราม3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หนองคาย3022225582522558http://goo.gl/dplFgJ
7
5อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุลวิทยากรการออกแบบกราฟฟิก3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น30932558 http://goo.gl/14lvZV
8
6อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุลออกแบบโครงการ Food Cold ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์1001092557 http://goo.gl/NcZeUHลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0250
Loading...