לוח מתכונות ובגרויות תשעט מעודכן 1.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
לוח בחינות בגרות ומתכונת תשע"ט 1.6
2
יוםתאריךמקצועסוגשעת התחלהשעת סיוםשכבותאוכלוסיית יעדהמורההערות
3
ו1.3
4
ש2.3
5
א3.3
6
ב4.3אנגלית Bבגרות8:009:30י"בי"ב, 3 יח'צוות אנגליתללא יום חופש באותו היום
7
אנגלית Dבגרות8:009:30י"בי"ב, 4 יח'צוות אנגליתללא יום חופש באותו היום
8
אנגלית Fבגרות8:009:30י"ב, י"אי"ב 5 יח', י"א דוברי אנגליתצוות אנגליתללא יום חופש באותו היום
9
ג5.3
10
ד6.3
11
ה7.3
12
ו8.3
13
ש9.3
14
א10.3
15
ב11.3אנגלית בע"פבגרותי"א, י"בשכבת י"ב, י"א דוברי אנגליתצוות אנגליתללא יום חופש לפני ובאותו היום
16
ג12.3
17
ד13.3
18
ה14.3
19
ו15.3
20
ש16.3
21
א17.3
22
ב18.3
23
ג19.3
24
ד20.3פורים
25
ה21.3פורים
26
ו22.3פורים
27
ש23.3
28
א24.3כימיה - מעבדהבגרותי"בי"ב כימיהצוות כימיהלתלמידי מדעי המחשב. ללא יום חופש לפני
29
ב25.3
30
ג26.3
31
ד27.3
32
ה28.3
33
ו29.3
34
ש30.3
35
א31.3חנ"ג מעשי חצי אבגרותי"בשכבת י"בצוות חנ"גללא יום חופש לפני ובאותו היום, ללא תלמידי מדעי המחשב
36
מדעי המחשבמתכונת10:1513:15י"א, י"בי"א הנדסת תוכנה, י"ב מדעי המחשבצוות מדעי המחשב
37
ב1.4כימיה - מעבדהבגרותי"בשכבת י"בצוות כימיהללא יום חופש לפני, ללא תלמידי מדעי המחשב
38
ג2.4
39
ד3.4
40
ה4.4חנ"ג מעשי חצי בבגרותי"בשכבת י"בצוות חנ"גללא יום חופש לפני ובאותו היום
41
ו5.4
42
ש6.4
43
א7.4אנגלית Aמתכונת8:309:45י"א, י"בי"א, 3 יח'צוות אנגלית
44
אנגלית Cמתכונת10:3012:15י"א, י"בי"ב, 4-3 יח'צוות אנגלית
45
אנגלית Eמתכונת8:309:45י"א, י"בי"ב 4 יח', י"א 5 יח'צוות אנגלית
46
אנגלית Gמתכונת10:3012:15י"א, י"בי"ב, י"א דוברי אנגלית, 5 יח'צוות אנגלית
47
ב8.4
48
ג9.4
49
ד10.4אזרחותמתכונת8:3011:00י"בשכבת י"בצוות אזרחות
50
ה11.4חופשת פסח
51
ו12.4חופשת פסח
52
ש13.4חופשת פסח
53
א14.4חופשת פסח
54
ב15.4חופשת פסח
55
ג16.4חופשת פסח
56
ד17.4חופשת פסח
57
ה18.4חופשת פסח
58
ו19.4חופשת פסח
59
ש20.4חופשת פסח
60
א21.4חופשת פסח
61
ב22.4חופשת פסח
62
ג23.4חופשת פסח
63
ד24.4חופשת פסח
64
ה25.4חופשת פסח
65
ו26.4חופשת פסח
66
ש27.4חופשת פסח
67
א28.4תגבורים במתמטיקה
68
ב29.4מתמטיקה 3 יח' שאלון 1מתכונת8:3010:00י"אי"א 3 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
69
מתמטיקה 3 יח' שאלון 2מתכונת11:0013:00י"בי"ב 3 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת י"ב 3 יח + י"א מואץ
70
מתמטיקה 4 יח' שאלון 1מתכונת8:3012:00י"אי"א 4 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
71
מתמטיקה 4 יח' שאלון 2מתכונת11:0012:45י"בי"ב 4 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
72
מתמטיקה 5 יח' שאלון 1מתכונת8:3012:00י"אי"א 5 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
73
מתמטיקה 5 יח' שאלון 2מתכונת11:0013:15י"בי"ב 5 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
74
ג30.4
75
ד1.5
76
ה2.5צילום (אופטיקה)מתכונת8:3011:30י"בי"ב צילוםרותי ארבל
77
ו3.5פיזיקהמתכונת8:3012:00י"בי"ב פיזיקהצוות פיזיקהמתכונת נוספת
78
ש4.5
79
א5.5
80
ב6.5אזרחותבגרות14:0016:30י"בשכבת י"בצוות אזרחות
81
לשוןמתכונת8:3011:30י"אי"א עולים חדשיםאיילה לוילעולים חדשים
82
משורייןמתכונתי"א
83
ג7.5
84
ד8.5יום הזיכרון
85
ה9.5יום העצמאות
86
ו10.5מתמטיקה 3 יח' שאלון 1מתכונת11:3013:00י"אי"א 3 יח'צוות מתמטיקהמתכונת נוספת לתלמידי 3 יח' בלבד.
87
מתמטיקה 3 יח' שאלון 2מתכונת8:3010:30י"בי"ב 3 יח'צוות מתמטיקה
88
ערביתמתכונת8:3011:30י"בי"ב ערביתשלומית רייצסללא תלמידי 3 יח'
89
צרפתיתמתכונת8:3011:30י"בי"ב צרפתיתגזבייה בוטלהללא תלמידי 3 יח'
90
ש11.5
91
א12.5
92
ב13.5מדעי המחשבבגרות12:3015:30י"א, י"בי"א הנדסת תוכנה, י"ב מדעי המחשבצוות מדעי המחשב
93
צילום (אופטיקה)בגרות12:3015:30י"בי"ב צילוםרותי ארבל
94
ביולוגיה - מעבדהמתכונת8:30י"בי"ב ביולוגיהמיכל עוקשי
95
ערביתמתכונת8:3011:30י"בי"ב ערביתשלומית רייצסלתלמידי 3 יח'
96
צרפתיתמתכונת8:3011:30י"בי"ב צרפתיתגזבייה בוטלהלתלמידי 3 יח'
97
ג14.5
98
ד15.5
99
ה16.5אנגלית Aבגרות12:0013:15י"א, י"בי"א, 3 יח'צוות אנגלית
100
אנגלית Cבגרות14:0015:30י"א, י"בי"ב, 4-3 יח'צוות אנגלית
Loading...