לוח מתכונות ובגרויות תשעט מעודכן 13.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
לוח בחינות בגרות ומתכונת תשע"ט
2
יוםתאריךמקצועסוגשעת התחלהשעת סיוםשכבותאוכלוסיית יעדהמורההערות
3
ו1.3
4
ש2.3
5
א3.3
6
ב4.3אנגלית Bבגרותי"בי"ב, 3 יח'צוות אנגלית
7
אנגלית Dבגרותי"בי"ב, 4 יח'צוות אנגלית
8
אנגלית Fבגרותי"ב, י"אי"ב 5 יח', י"א דוברי אנגליתצוות אנגלית
9
ג5.3
10
ד6.3
11
ה7.3
12
ו8.3
13
ש9.3
14
א10.3
15
ב11.3אנגלית בע"פבגרותי"א, י"בשכבת י"ב, י"א דוברי אנגליתצוות אנגליתללא יום חופש לפני ובאותו היום
16
ג12.3
17
ד13.3
18
ה14.3
19
ו15.3
20
ש16.3
21
א17.3
22
ב18.3
23
ג19.3
24
ד20.3פורים
25
ה21.3פורים
26
ו22.3פורים
27
ש23.3
28
א24.3
29
ב25.3
30
ג26.3
31
ד27.3
32
ה28.3
33
ו29.3
34
ש30.3
35
א31.3חנ"ג מעשי חצי אבגרותי"בשכבת י"בצוות חנ"גללא יום חופש לפני ובאותו היום
36
ב1.4
37
ג2.4כימיהמתכונת8:3011:30י"בי"ב כימיהצוות כימיה
38
ד3.4
39
ה4.4חנ"ג מעשי חצי בבגרותי"בשכבת י"בצוות חנ"גללא יום חופש לפני ובאותו היום
40
ו5.4
41
ש6.4
42
א7.4אנגלית Aמתכונת8:309:45י"א, י"בי"א, 3 יח'צוות אנגלית
43
אנגלית Cמתכונת10:3012:15י"א, י"בי"ב, 4-3 יח'צוות אנגלית
44
אנגלית Eמתכונת8:309:45י"א, י"בי"ב 4 יח', י"א 5 יח'צוות אנגלית
45
אנגלית Gמתכונת10:3012:15י"א, י"בי"ב, י"א דוברי אנגלית, 5 יח'צוות אנגלית
46
ב8.4
47
ג9.4
48
ד10.4אזרחותמתכונת8:3011:00י"בשכבת י"בצוות אזרחות
49
ה11.4חופשת פסח
50
ו12.4חופשת פסח
51
ש13.4חופשת פסח
52
א14.4חופשת פסח
53
ב15.4חופשת פסח
54
ג16.4חופשת פסח
55
ד17.4חופשת פסח
56
ה18.4חופשת פסח
57
ו19.4חופשת פסח
58
ש20.4חופשת פסח
59
א21.4חופשת פסח
60
ב22.4חופשת פסח
61
ג23.4חופשת פסח
62
ד24.4חופשת פסח
63
ה25.4חופשת פסח
64
ו26.4חופשת פסח
65
ש27.4חופשת פסח
66
א28.4תגבורים במתמטיקה
67
ב29.4מתמטיקה 3 יח' שאלון 1מתכונת8:3010:00י"אי"א 3 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
68
מתמטיקה 3 יח' שאלון 2מתכונת11:0013:00י"בי"ב 3 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת י"ב 3 יח + י"א מואץ
69
מתמטיקה 4 יח' שאלון 1מתכונת8:3012:00י"אי"א 4 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
70
מתמטיקה 4 יח' שאלון 2מתכונת11:0012:45י"בי"ב 4 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
71
מתמטיקה 5 יח' שאלון 1מתכונת8:3012:00י"אי"א 5 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
72
מתמטיקה 5 יח' שאלון 2מתכונת11:0013:15י"בי"ב 5 יח'צוות מתמטיקהאין יום חופש לפני המתכונת
73
ג30.4
74
ד1.5
75
ה2.5ביולוגיה - מעבדהמתכונת8:30י"בי"ב ביולוגיהמיכל עוקשי
76
ו3.5פיזיקהמתכונת8:3012:00י"בי"ב פיזיקהצוות פיזיקה
77
ש4.5
78
א5.5
79
ב6.5אזרחותבגרותי"בשכבת י"בצוות אזרחות
80
לשוןמתכונת8:3011:30י"אי"א עולים חדשיםאיילה לוילעולים חדשים
81
ג7.5
82
ד8.5יום הזיכרון
83
ה9.5יום העצמאות
84
ו10.5מתמטיקה 3 יח' שאלון 1מתכונת11:3013:00י"אי"א 3 יח'צוות מתמטיקהמתכונת נוספת לתלמידי 3 יח' בלבד.
85
מתמטיקה 3 יח' שאלון 2מתכונת8:3010:30י"בי"ב 3 יח'צוות מתמטיקה
86
ערביתמתכונת8:3011:30י"בי"ב ערביתשלומית רייצסללא תלמידי 3 יח'
87
צרפתיתמתכונת8:3011:30י"בי"ב צרפתיתגזבייה בוטלהללא תלמידי 3 יח'
88
ש11.5
89
א12.5
90
ב13.5אנגלית Aבגרותי"א, י"בי"א, 3 יח'צוות אנגלית
91
אנגלית Cבגרותי"א, י"בי"ב, 4-3 יח'צוות אנגלית
92
אנגלית Eבגרותי"א, י"בי"ב 4 יח', י"א 5 יח'צוות אנגלית
93
אנגלית Gבגרותי"א, י"בי"ב, י"א דוברי אנגלית, 5 יח'צוות אנגלית
94
ג14.5פיזיקה מועד נוסףמתכונת8:3012:00י"בי"ב פיזיקהצוות פיזיקהמתכונת נוספת
95
ד15.5
96
ה16.5כימיהבגרותי"בי"ב כימיהצוות כימיה
97
ערביתמתכונת8:3011:30י"בי"ב ערביתשלומית רייצסלתלמידי 3 יח'
98
צרפתיתמתכונת8:3011:30י"בי"ב צרפתיתגזבייה בוטלהלתלמידי 3 יח'
99
ו17.5
100
ש18.5
Loading...
Main menu