נכסים עירוניים עיריית ירושלים- קובץ מקור
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
שם שכונהשם רחובמספר ביתמספר נכסשם נכסשימוש עיקרי הנכסשטחמספר משתמששם משתמששימוש משתמשמחלקה/משתמשתהליך אחרון שבוצעשלב אחרון שבוצעתאריך אחרון שבוצעמ- תאריך שימושעד תאריך שימוש
2
א-טור6172גן ילדים ליד רח' אל -כילהגני ילדים80011מחלקת גני ילדיםגני ילדיםמנח"י
3
א-טור8489גן ילדיםגני ילדים124011מנח"יגני ילדיםמנח"י
4
א-טורא טור2161ביה"ס אל טור לבנותבתי ספר יסודיים16611כיתת לימוד בביה"ס לבנות אל טורבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
5
א-טורא טור7676תחנה לטיפול באום ובילדתחנות לאם ולילד011תחנה לטיפול באום ובילדתחנות לאם ולילדשרותי בריאות הציבור8/15/19988/14/2003
6
א-טורא טור7795בית ספר א-טורבתי ספר יסודיים38011בית ספר אלעיסוויהבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
7
א-טורא טור7871בית ספר א-טורבתי ספר יסודיים48011בית ספר א-טורבית ספר
8
א-טורדרך הר הזיתים2916בתי ספר אל טור לבנים + לבנותבתי ספר יסודיים011בית ספר אל טור לבניםבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
9
א-טורדרך הר הזיתים2916בתי ספר אל טור לבנים + לבנותבתי ספר יסודיים012מחמוד אמין אבו אלהואמזנוןבר רשות שימושנתנה רשות שימושקבלת תשלום8/22/20049/1/20076/30/2008
10
א-טורדרך הר הזיתים2916בתי ספר אל טור לבנים + לבנותבתי ספר יסודיים021ביה'ס אל טור לבנותבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
11
א-טורדרך הר הזיתים2916בתי ספר אל טור לבנים + לבנותבתי ספר יסודיים022אחמד אלקורדמזנוןבר רשות שימושנתנה רשות שימושהפקת חוזה הארכת מתן רשות שימוש9/4/20059/1/20076/30/2008
12
א-צואנהבובר מרטין6936בי"ס א-טור וחטיבת ביניים במגרש " ג "בתי ספר תיכוניים5200
13
אבו טורדיר אבו טור7046בית ספר אחמד סאמחבתי ספר יסודיים29511סניף בי"ס אחמד סאמחבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים12/1/199311/30/1998
14
אבו טורדיר אבו טור7047סניף בי"ס אלטורי לבנותבתי ספר יסודיים38911סניף בי"ס אלטורי לבנותבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים11/1/199310/31/1998
15
אבו טורדיר אבו טור7156סניף בית ספר אחמד סאמחבתי ספר יסודיים30511סניף בית ספר אחמד סאמחבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים11/1/1994
16
אבו טורדיר אבו טור7382בית ספר אבו טור בנותבתי ספר יסודיים12011בית ספר אבו טור בנותבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערביםתחילת תהליך רכישה12/6/199512/5/2000
17
אבו טורדיר אבו טור7448בית ספר אחמד סאמחבתי ספר יסודיים15011בית ספר אחמד סאמחבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
18
אבו טורדיר אבו טור7847גן ילדים אבו טורבתי ספר יסודיים13911בה"ס אבו טורבית ספרמנח"י
19
אהל משהאהל משה423243מתנ"ס "אהל משה" לשעבר בי"ס בר אילןמרכזים קהילתיים012החברה למרכזים ולמנהלים קהילתיים בירושליםמרכזים קהילתייםבר רשות שימושנתנה רשות שימושהודעה למחלקת השומה על תחילת שימוש4/15/20035/12/20025/11/2007
20
אהל משהעינים למשפט523מועדון קשישים ונוער+מגרשי משחקים וכדוסלמועדוני קשישים817
21
אהל משהעינים למשפט523מועדון קשישים ונוער+מגרשי משחקים וכדוסלמועדוני קשישים81711מינהלת לב העירמוזיאוניםבר רשות שימושנתנה רשות שימושאישור מועצת העיריה7/23/20002/1/1995
22
אהל משהעינים למשפט523מועדון קשישים ונוער+מגרשי משחקים וכדוסלמועדוני קשישים81712הסוכנות היהודית לא"ימוזיאוניםחוכרתחילת תהליך החכרההכנת חוזה9/21/20007/1/2000
23
אהל משהעינים למשפט14875מקלט מס' 821 ברח עיניים למשפטמקלטים צבוריים12011תועדון עולי גרוזיהמועדוןבר רשות שימושתחילת תהליך הארכת חוזה השכרההפקת חוזה הארכת מתן רשות שימוש12/27/201012/31/2011
24
אהל משהשיריזלי64482גן ילדים ע"ש הרב בר אילן ברח ש.י.שיריזליגני ילדים90311גן ילדים ברח' שיריזליגני ילדים-חובה בלבדגני ילדים ממ"ד
25
אהל משהשיריזלי64482גן ילדים ע"ש הרב בר אילן ברח ש.י.שיריזליגני ילדים90312גן ילדים ברח' שיריזליגני ילדים קדם חובהגני ילדים ממ"ד
26
אהל שלמהיפו191נכס פיקטיבי לצורכי בדיקותבית התלמיד123
27
אהל שלמהיפו191נכס פיקטיבי לצורכי בדיקותבית התלמיד1233test3אוטוסטרדותבר רשות שימושהפקת חוזה הארכת מתן רשות שימוש5/1/20121/1/201212/31/2012
28
אום טובהאום טובא2055סניף ביה"ס אום טובא בניםבתי ספר יסודיים011כיתות לימוד בביה"ס אום טובא לבניםבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
29
אום טובהאום טובא5206בה''ס אום טובה אום טובא לבנים +גן ילדיםבתי ספר יסודיים0
30
אום טובהאום טובא5206בה''ס אום טובה אום טובא לבנים +גן ילדיםבתי ספר יסודיים0
31
אום טובהאום טובא5206בה''ס אום טובה אום טובא לבנים +גן ילדיםבתי ספר יסודיים011המח' לחינוךבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
32
אום טובהאום טובא7780בה"ס אום טובאבתי ספר יסודיים300
33
אום טובהאום טובא8313בית ספר אום טובאבתי ספר יסודיים611
34
אום טובהאום טובא8501בי"ס יסודי +גן ילדיםבתי ספר יסודיים0
35
אום טובהאום טובא8501בי"ס יסודי +גן ילדיםבתי ספר יסודיים0
36
אחוהדרך שועפט7848\ית ספר שועפאט תיכוןבתי ספר יסודיים38711בה"ס שועפאטבית ספרמנח"י
37
אל-עיסוויה7194בי"ס לחינוך מיוחד ב- אל- עיסוויהחינוך מיוחד011מחלקת החינוך )מנח"י(חינוך מיוחדמנח"יפתיחת תהליך מימוש
38
אל-עיסוויה7622בית ספר לבנים ובנות בעיסוויהבית ספר0
39
אל-עיסוויה7622בית ספר לבנים ובנות בעיסוויהבית ספר0
40
אל-עיסוויהעיסוויה4197בי"ס לבנים אל עיסוויה וגני ילדיםבתי ספר יסודיים011בי"ס לבנים אל עיסוויהבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
41
אל-עיסוויהעיסוויה4197בי"ס לבנים אל עיסוויה וגני ילדיםבתי ספר יסודיים012אגף רווחה- אגף ילד נוער משפחהמועדוןאגף רווחה9/1/20108/31/2011
42
אל-עיסוויהעיסוויה4197בי"ס לבנים אל עיסוויה וגני ילדיםבתי ספר יסודיים021מנח"י__מגזר הערביבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
43
אל-עיסוויהעיסוויה4197בי"ס לבנים אל עיסוויה וגני ילדיםבתי ספר יסודיים031מחלקת גני ילדיםגני ילדיםחינוך לילדים ערבים
44
אל-עיסוויהעיסוויה4197בי"ס לבנים אל עיסוויה וגני ילדיםבתי ספר יסודיים051חברת חשמל לישראל בע"מתחנת טרנספורמציהבר רשות שימושבתהליך רשות שימושאישור מועצת העיריה3/14/1999
45
אל-עיסוויהעיסוויה7230חטיבת ביניים לבנים ובנות במגרש 2חטיבת הביניים0
46
אל-עיסוויהעיסוויה7794בית ספר אלעיסוויהבתי ספר יסודיים12511בית ספר אלעיסוויהבית התלמיד
47
ארנונהכפר עציון5676גן ילדים ברחוב כפר עציוןגני ילדים25211מח' גני ילדיםגני ילדיםגני ילדים מ"מ
48
ארנונהלייב יפה566026מעון משפחתי ע"ש דורותי וג'ק אנטרטרמעון יום110011אסתר דרורימעון יוםבר רשות שימושתחילת תהליך רכישה3/17/1977
49
באב א-זהרהא זהרה82058מרכז הדרכהבתי ספר יסודיים21511מנח"י מזרחחינוך משליםחינוך לילדים ערביםתחילת תהליך רכישה8/1/1994
50
באב א-זהרהאוכואן א - צפא582סיפריה עירונית ברחוב אחון א-צפאספריות ואולמות קריאה840
51
באב א-זהרהאוכואן א - צפא582סיפריה עירונית ברחוב אחון א-צפאספריות ואולמות קריאה84021המחלקה לתרבותספריות ואולמות קריאהתרבות
52
באב א-זהרהאוכואן א - צפא582סיפריה עירונית ברחוב אחון א-צפאספריות ואולמות קריאה84031הקרן לירושליםבניה עבור העיריהע"פ הערת אזהרהקבלת הנכס לעיריהרישום הערת אזהרה לטובת הגוף התורם6/16/1994
53
באב א-זהרהאוכואן א - צפא582סיפריה עירונית ברחוב אחון א-צפאספריות ואולמות קריאה84041עמותת תיאטרון אל חקוואתיתיאטרונים,אולם הצגהחוכרתחילת תהליך החכרההכנת חוזה3/21/20063/2/20063/1/2031
54
באב א-זהרהאל אצפהאני84548בנין חבש משרדי עריה במזרח העירמשרדים21012מחלקת תברואהמשרדיםהתברואה
55
באב א-זהרהבהא א דין2195ביה"ס אלקודס לבנות מזרח ירושליםבתי ספר יסודיים218012עבד סעיד זיתאוימזנוןבר רשות שימושנתנה רשות שימושהפקת חוזה הארכת מתן רשות שימוש7/2/20039/1/20076/30/2008
56
באב א-זהרהבהא א דין2195ביה"ס אלקודס לבנות מזרח ירושליםבתי ספר יסודיים218013בי"ס אלקודס לבנותבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערבים
57
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
58
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
59
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
60
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
61
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
62
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
63
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
64
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
65
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
66
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
67
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
68
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
69
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
70
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
71
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
72
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
73
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים61
74
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים6112עמראן נאגי אלרגבימזנוןבר רשות שימושנתנה רשות שימושקבלת תשלום9/5/20049/1/20076/30/2008
75
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים6114בי"ס ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר תיכונייםחינוך לילדים ערבים
76
באב א-זהרהסולטן סולימן2927בית ספר ראשידיה תיכון לבניםבתי ספר יסודיים6121חברת החשמל לישראל בע"מתחנת טרנספורמציהבר רשות שימושבתהליך רשות שימושאישור מועצת העיריה6/9/1996
77
באב א-זהרהצלאח אלדין2198ביה"ס חול'ה בנת אלאזור.בתי ספר יסודיים41611כיתות לימוד בביה"ס חול'ה בנת אלאזורבתי ספר יסודייםחינוך לילדים ערביםתחילת תהליך הארכת חוזה השכרההפקת חוזה הארכת מתן רשות שימוש8/18/20049/1/20046/30/2005
78
באב א-זהרהצלאח אלדין2198ביה"ס חול'ה בנת אלאזור.בתי ספר יסודיים41612עותמאן מוחמד אלשלודימזנוןבר רשות שימושנתנה רשות שימושקבלת תשלום8/18/20049/1/20076/30/2008
79
באב א-זהרהצלאח אלדין75200בית ספר מאמוניה תיכון בנותבתי ספר תיכוניים011ממח' לחינוך מזרח ירושלים.בתי ספר תיכונייםחינוך לילדים ערביםתחילת תהליך רכישה
80
באב א-זהרהצלאח אלדין75200בית ספר מאמוניה תיכון בנותבתי ספר תיכוניים021קותר יגמורמזנוןבר רשות שימושנתנה רשות שימושקבלת תשלום9/28/20049/1/20076/30/2008
81
בוכריםאבינועם ילין54290מקלט מס'801 ברח אבינועם יליןמקלטים צבוריים011חדר אוכל בישיבת תפארת צביחדרי אוכלבר רשות שימוש
82
בוכריםאדוניהו הכהן44888מקלט ציבורי מס' 608 ברח אדוניהו הכהןמקלטים צבוריים400
83
בוכריםאמדורסקי ירחמיאל35992מקלט מספר 613 ברח אמדורסקימקלטים צבוריים011אגף הרווחהשרותי קהילה ומשפחהאגף רווחה
84
בוכריםאמדורסקי ירחמיאל35992מקלט מספר 613 ברח אמדורסקימקלטים צבוריים012אגודת יד אליעזרארגוני סעדבר רשות שימושבתהליך רשות שימושחתימה על חוזה הארכת מתן רשות שימוש9/26/20111/1/200112/31/2007
85
בוכריםיואל164056מקלט מס 612 ליד רחוב יואלמקלטים צבוריים5012ישיבת קרלין סטולין לא לחדש חוזהתלמוד תורהבר רשות שימושתחילת תהליך הארכת חוזה השכרההפקת חוזה הארכת מתן רשות שימוש12/21/200910/1/198912/31/2010
86
בוכריםיחזקאל7515ת"ת סדיגורא וגן ילדים במגרש 3תלמוד תורה011תלמוד תורה סדיגוראתלמוד תורהחוכרהוחכרשלב ידני1/19/2005
87
בוכריםיחזקאל7515ת"ת סדיגורא וגן ילדים במגרש 3תלמוד תורה021חברת חשמלתחנת טרנספורמציהבר רשות שימושבתהליך רשות שימושאישור מועצת העיריה2/3/2005
88
בוכריםיחזקאל164215תלמוד תורה בלומנטלתלמוד תורה011ת"ת בלומנטלתלמוד תורהבתי"ס יסודיים
89
בוכריםיחזקאל224231תלמוד תורה קמניץ ברח יחזקאלתלמוד תורה011ת"ת קמניץתלמוד תורהמחלקה לתתים וישיבות
90
בוכריםיחזקאל274058מקלט מספר 620 ברחוב ישא ברכהמקלטים צבוריים28012היחידה לחרום ובטחוןמחסנים כללייםחירום ובטחון
91
בוכריםיחזקאל274058מקלט מספר 620 ברחוב ישא ברכהמקלטים צבוריים28013מחסן עולים רשות הקליטהמחסנים כללייםמשנה למנכ"ל (מינהל)3/14/1994
92
בוכריםיחזקאל274058מקלט מספר 620 ברחוב ישא ברכהמקלטים צבוריים28014אגף הרווחה- לישכת רווחה בוכריםשרותי קהילה ומשפחהאגף רווחה1/1/1995
93
בוכריםיחזקאל38782ת"ת הדר ציון + בי"כנ מרכזי+ מקלט 924תלמוד תורה34011תת הדר ציוןבית ספרבר רשות שימושנתנה רשות שימושהודעה למחלקת השומה על תחילת שימוש8/8/20119/1/20108/31/2011
94
בוכריםיחזקאל38782ת"ת הדר ציון + בי"כנ מרכזי+ מקלט 924תלמוד תורה34012מרכז לעידוד מחקרים תורנייםספריות ואולמות קריאהחוכרחזר לעיריה אחר החכרההחזרת הנכס לעיריה2/8/199611/24/199111/24/2016
95
בוכריםיחזקאל38782ת"ת הדר ציון + בי"כנ מרכזי+ מקלט 924תלמוד תורה34013חכמת שלמה חסידיגני ילדיםבר רשות שימושבתהליך רשות שימושהודעה למחלקת השומה על תחילת שימוש12/8/20119/1/20118/31/2012
96
בוכריםיחזקאל38782ת"ת הדר ציון + בי"כנ מרכזי+ מקלט 924תלמוד תורה34021ת"ת הדר ציוןבית ספרבר רשות שימוש1/1/198812/31/2000
97
בוכריםיחזקאל38782ת"ת הדר ציון + בי"כנ מרכזי+ מקלט 924תלמוד תורה34031בית כנסת מרכזי בשכונת הבוכריםבתי כנסתחוכרהוחכראישור משרד הפנים12/29/19941/18/1990
98
בוכריםישא ברכה5670גן ילדיםגני ילדים011בית כנסת באר אברהם בבוכרים.בתי כנסתחוכרחזר לעיריה אחר החכרההחזרת הנכס לעיריה4/21/1993
99
בוכריםישא ברכה5670גן ילדיםגני ילדים021מחלקת גני ילדיםגני ילדיםגני ילדיםפתיחת תהליך מימוש
100
בוכריםישא ברכה5670גן ילדיםגני ילדים031מוסדות רודניק צאנזבתי כנסתחוכרתחילת תהליך החכרהאישור תכניות בניה1/1/20071/29/20041/28/2029
Loading...