ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2012-2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α1 ΕΣΚΑΚ ΑΝΔΡΩΝ 2012-2013
2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟΑΓΩΝΑΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
3
4
1ος ΓΥΡΟΣ
5
6
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
7
20/10/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ64-56
8
20/10/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ57-64
9
20/10/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ65-55
10
20/10/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ69-63
11
20/10/201218:30ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ53-69
12
20/10/201217:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ74-53
13
14
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15
27/10/201215:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ85-61
16
27/10/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.44-39
17
27/10/201219:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ88-59
18
27/10/201219:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ51-63
19
27/10/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ89-41
20
27/10/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΝΑΥΠΛΙΟ 201055-64
21
22
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
23
3/11/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ70-73(56-56)
24
3/11/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ56-53
25
3/11/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ58-64
26
3/11/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ71-55
27
3/11/201217:00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΝΑΥΠΛΙΟ 201059-84
28
3/11/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ30-65
29
30
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
31
10/11/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ81-59
32
10/11/201219:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.62-69(56-56)
33
10/11/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ72-51
34
10/11/201217:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ65-60
35
10/11/201217:00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ78-69
36
10/11/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ64-81
37
38
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
39
17/11/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ78-62
40
17/11/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ64-53
41
17/11/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 201045-81
42
17/11/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ93-77
43
17/11/201215:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ41-57
44
17/11/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ72-57
45
46
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
47
24/11/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ60-63
48
24/11/201217:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.79-68
49
24/11/201217:00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ79-90
50
24/11/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ78-50
51
24/11/201219:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ60-72
52
24/11/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ53-42
53
54
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
55
1/12/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΝΑΥΠΛΙΟ 201085-82
56
1/12/201215:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ87-51
57
1/12/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ38-79
58
1/12/201219:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ54-63
59
1/12/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ78-38
60
1/12/201219:30ΚΛΕΙΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ61-55
61
62
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
63
8/12/201216:00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ88-107
64
8/12/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.76-61
65
8/12/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ61-77
66
8/12/201217:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ56-91
67
8/12/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ71-67(58-58)
68
8/12/201219:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ55-68
69
70
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
71
15/12/201218:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ82-76
72
15/12/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ72-37
73
15/12/201217:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ56-62
74
15/12/201215:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ82-44
75
15/12/201216:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 201045-54
76
15/12/201219:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ72-59
77
78
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
79
22/12/201215:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ63-65
80
22/12/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ57-56
81
22/12/201219:00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ56-95
82
22/12/201217:00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ50-71
83
22/12/201217:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ70-78(68-68)
84
22/12/201217:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ67-44
85
86
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
87
5/1/201317:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.65-57
88
5/1/201317:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ59-84
89
5/1/201319:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ80-56
90
5/1/201318:00ΚΛΕΙΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ52-54
91
5/1/201315:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ85-45
92
5/1/201319:00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 201085-63
93
94
95
96
2ος ΓΥΡΟΣ
97
98
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
99
12/1/201315:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ70-63
100
12/1/201317:00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.67-49
Loading...
Main menu