สรุปLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
รายงานผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC อำเภอขุขันธ์
2
ขึ้นทะเบียนตำบลLTC ปี 2561 (11 อบต.)
3
4
ลำดับหน่วยงาน/องค์กรจำนวนผู้สูงอายุการดูแลคณะอนุฯ LTCตั้งศูนย์ฯเขียน
นำเสนอ CP
อนุมัติ
โอนเงินให้ศูนย์ฯ
เบิก - จ่าย
5
6162CMCG
Care Plan
Care Plan
Care Plan
ตาม Care Plan
ปี 61
ปี 62
6
1
อบต.ดองกำเม็ด
2814PPPPP--
7
- รพ.สต.กันจาน
20-มี.ค.-62
8
2
อบต.นิคมพัฒนา
35427PPP-P--
9
- รพ.สต.กวางขาว
3431423-พ.ค.-62
10
- รพ.สต.ตรอย
-1113
11
3
อบต.หนองฉลอง
2827PPPPP--
12
- รพ.สต.นิคมซอยกลาง
2414
22 มี .ค. 62
13
- รพ.สต.ตรอย
413
14
4อบต.กฤษณา5117PPPPPP-
15
- รพ.สต. กฤษณา
26 มี .ค. 62
16
5
อบต. ตะเคียน
4326PPPPPP-
17
- รพ.สต. ตะเคียน
02-เม.ย.-62
18
6
อบต. ห้วยใต้
4715P-P----
19
- รพ.สต.สมบูรณ์
20
7
อบต. ศรีตระกูล
1216PPPPP--
21
- รพ.สต. โนน
26 มี .ค. 62
22
8อบต. ตาอุด7329PPP----
23
- รพ.สต. คลองกลาง
24
9
อบต. ลมศักดิ์
2724PPP----
25
- รพ.สต. วิทย์
26
10
อบต. ห้วยสำราญ
2704P-P----
27
- รพ.สต. นาก๊อก
28
11อบต. ปราสาท4326PPPPPPP
29
- รพ.สต. บ่อทอง
12
30
- รพ.สต. ปราสาท
14
31
Loading...