ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TTMSSVHọTênNgày sinhNơi sinhLớpKhóaTình trạngLý doSố quyết định thành lập lớpSố quyết định tốt nghiệpGhi chú
2
11754030012 Đinh Văn Xuân 27.9.1999Nghệ AnK11-KT 11 Đang học
3
21754030017 Trần Đức Việt Huy 05/08/1999Hải DươngK11-KT 11 Đang học
4
31754030025 Phạm Văn Phương 6/2/1999Hải DươngK11-KT 11 Đang học
5
41754030028 Vũ Tiến Trình 3/10/1992Nghệ AnK11-KT 11 Đang học
6
51754010001 Dương Văn Đạt 27.01.1998 Thanh Hóa K11-QTKD 11 Đang học
7
61754010002 Nguyễn Trọng Hậu 21.10.1999 Hà Nội K11-QTKD 11 Đang học
8
71754010003 Phạm Chiến Thắng 10.12.1996 Hà Nội K11-QTKD 11 Đang học
9
81754010004 Trần Ngọc Duẩn 29.12.1999 Hải Dương K11-QTKD 11 Đang học
10
91754010005 Lê Chí Cường 23.7.1998 Nam Định K11-QTKD 11 Đang học
11
101754010006 Nguyễn Thị Nhật Hằng 11.4.1999 Thanh Hóa K11-QTKD 11 Đang học
12
111754010007 Nguyễn Thị Hồng Thơm 2.1.1999 Thanh Hóa K11-QTKD 11 Đang học
13
121754010010 Nguyễn Thị Thanh Lam 13.05.1999 Hà Nam K11-QTKD 11 Đang học
14
131754010025 Đào Thị Huyền 26.08.1999 Hà Nội K11-QTKD 11 Đang học
15
141754020001 Nguyễn Thị Linh 10.7.1998 Hà Tây K11- TCNH 11 Đang học
16
151754020002 Dương Anh Trưởng 17.10.1997 Quảng Bình K11- TCNH 11 Đang học
17
161754020003 Nguyễn Thị Phương 7/12/1999 Hà Nội K11- TCNH 11 Đang học
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100