Bảng lương kolo kiemtientai
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBO
1
Có thể thanh toán nhiều tài khoản 1 lần - Chỉ có thể rút số tiền trên bảng lương, số tiền trong tài khoản chưa cập nhật lên bảng lương chưa thể rút. Những Tài khoản trong vòng 1 tháng không làm việc, sẽ bị xóa khỏi bảng lương ( kể cả tk bị khóa )
2
Click đây để tự cập nhật $ trong tk lên Bảng lương
3
4
Ngày cập nhậtMã Tài khoảnSố tiền còn lại Số tiền đã thanh toánTổng tiền hệ thống đã rútNgày hệ thống rút $ từ tài khoản
5
26/02/2018Năm 2015Năm 2016Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 46/511/520/523/525/531/52/63/66/614/6 - 19/622/624/630/67/715/724/728/712/818/824/8VIP T81/95/99/919/92/10VIP T99/1016/1024/102/11VIP T1010/1113/1114/1123/112/12VIP T1120/1230/12VIP T122/126/13/210/226/2
6
Bùi Minh Ngọc2631$0,00$1,82$1,821,82
7
Bùi Minh Ngọc2850$0,00$6,65$6,653,242,391,02
8
Bùi Nguyễn Anh Thư2524$1,94$0,00$1,941,94
9
Bùi Thị Chúc0350$1,70$18,24$19,94$9,38$3,69$0,00$2,490,830,591,110,54$1,31
10
Cao Diễm Hương2818$0,00$14,28$14,285,834,44,05
11
Cao Đình Quâns509$0,04$60,99$61,03$0,00$6,36$8,39$4,222,952,153,479,75$15,28$0,94$3,41$1,152,96
12
DIEP THI NGOC LINH2695$0,60$16,38$16,984,53,121,321,962,153,330,6
13
Đào Thị Thủy2730$0,48$27,58$28,068,187,958,083,85
14
Đặng Long Nhật2146$0,00$9,48$9,48$9,48
15
Đặng Phương Nam1939$0,94$0,00$0,94$0,94
16
Đặng Thị Hồng Nhung2511$0,00$18,75$18,7510,128,63
17
Đặng Thị Hồng Nhung2588$0,27$29,94$30,2111,9112,692,842,77
18
Đặng Thị Hồng Nhung2589$0,00$2,29$2,292,29
19
Đặng Thị Thùy Dươngs639$0,00$77,62$77,62$0,00$9,31$21,41$13,1014,695,930,25$9,372,361,2
20
Đặng Thị Thùy Dương1375$21,25$39,43$60,68$0,00$0,00$0,00$0,000,000,5510,8310,0818,2221
21
Đậu Thị Thanh Huyền1580$0,64$7,29$7,932,243,84$1,210,64
22
Đinh thị Hồng2258$1,85$0,00$1,85$1,29$0,56
23
Đỗ Quốc Bảo1660$0,67$0,00$0,67$0,67
24
Đỗ Thùy Giang2892$0,01$4,50$4,512,231,590,69
25
Đỗ Xuân Tús313$4,08$24,65$28,73$0,64$1,58$2,82$1,310,004,597,156,594,05
26
Hạ Đức Duy1898$0,59$5,00$5,59$3,51$2,08
27
HÀ TRẦN THANH THY1467$0,27$35,55$35,821,340,981,941,685,731,54$0,70$1,57$5,22$4,14$8,21$2,77
28
Hồ Thị Mùi2760$1,92$0,00$1,920,510,910,5
29
le thi y nhi2808$0,00$3,28$3,283,28
30
Lê Bảo Quỳnhs641$0,01$18,57$18,58$0,00$0,00$4,82$0,980,742,64$5,36$1,033,01
31
Lê Chánh Ngôn3154$4,73$0,00$4,734,73
32
Lê Đắc Hải3161$1,09$0,00$1,091,09
33
Lê Huỳnh Giao2845$1,00$0,00$1,001
34
Lê Ngọc Linh1352$0,00$9,04$9,04$0,00$0,00$0,00$0,000,00$6,752,29
35
Lê Ngọc Linh1371$0,18$8,30$8,48$0,00$0,00$0,00$0,000,00$6,152,33
36
Lê Thành Định2119$0,00$1,00$1,00$1,00
37
Lê Thị Hương Lys247$0,00$87,29$87,29$7,57$7,57$9,85$5,547,621,604,192,790,265,35$9,88$1,50$11,231,0411,3
38
Lê Thị Hương Lys474$0,00$70,13$70,13$0,00$4,80$9,40$5,137,371,404,172,820,224,64$8,50$1,34$10,440,829,08
39
Lê Thị Hương Lys519$0,00$67,42$67,42$0,00$4,59$9,17$4,927,301,384,172,580,224,33$8,44$1,30$9,680,848,5
40
Lê Thị Hương Lys619$0,00$64,80$64,80$0,00$3,44$8,94$4,837,311,364,092,660,224,10$8,36$1,29$9,180,798,23
41
Lê Thị Hương Lys620$0,00$63,97$63,97$0,00$3,38$8,81$4,837,221,394,082,660,223,92$8,24$1,289,977,97
42
Lê Thị Hương Lys653$0,00$30,74$30,74$0,00$0,00$2,34$2,172,450,811,621,420,211,19$3,55$1,059,654,28
43
Lê Thị Hương Ly1577$0,00$10,84$10,840,70$1,25$0,51$3,345,04
44
Lê Thị Hương Ly2154$0,00$2,06$2,061,430,63
45
Lê Thị Hương Ly2198$0,00$0,51$0,510,51
46
Lê Thị Hương Ly2211$0,00$0,50$0,500,5
47
Lê Thị Hương Ly2688$0,00$111,65$111,6528,5528,1612,6632,1410,14
48
Lê Thị Hương Ly2689$14,28$108,38$122,6623,0527,282,7512,6228,9113,7714,28
49
LÊ THỊ HƯƠNG LY3193$9,83$0,00$9,839,83
50
Lê Thị Thuỳ Trang2856$0,16$2,50$2,662,66
51
LÊ thị ý nhi2738$0,00$5,09$5,092,122,97
52
Lợi Gia Trân2235$0,21$14,45$14,666,83,460,831,062,51
53
Lợi Gia Trân2433$0,00$0,98$0,980,98
54
Lợi Gia Trân2713$0,00$7,80$7,801,161,45,24
55
Lư Phối Hoàn3184$3,60$0,00$3,603,6
56
Lương Ngọc Anh2175$0,00$16,06$16,067,68,46
57
Lương Ngọc Như1997$0,66$0,00$0,66$0,66
58
Lưu Mỹ Linh1415$0,29$54,08$54,374,873,035,542,616,44$7,77$4,30$7,15$7,06$3,31$2,29
59
Lưu Mỹ Linh2682$3,21$0,00$3,213,21
60
Lưu Mỹ Linh2755$0,69$0,00$0,690,69
61
Lưu Thanh Bình3096$1,63$0,00$1,631,63
62
Lý Bảo Nghis475$0,36$54,50$54,86$0,00$2,02$3,95$3,153,043,8611,220,62$16,932,337,74
63
Lý Gia Quân2867$0,00$5,39$5,395,39
64
Ngô Ngọc Nhã Hy1942$0,48$6,00$6,48$1,19$4,64$3,08$0,65
65
Ngô Quang Đồng0009$0,00$104,78$104,78$43,02$4,24$3,35$3,6710,874,638,609,6414,851,91
66
Ngô Quang Đồng0010$0,00$39,43$39,43$17,28$4,33$3,27$3,703,121,221,701,381,831,6
67
Ngô Quang Đồng0008$0,00$42,99$42,99$17,73$5,51$3,30$3,453,531,402,011,520,492,161,89
68
Ngô Quang Đồng0011$0,00$36,38$36,38$14,82$3,94$3,85$3,742,741,021,731,341,501,7
69
Ngô Quang Đồng0012$0,00$36,18$36,18$13,42$5,37$3,31$4,132,561,191,691,391,321,8
70
Ngô Thị Bích Trangs793$4,58$10,47$15,05$0,00$0,00$0,00$0,000,0010,474,58
71
NGÔ THỊ HOÀI PHƯƠNGs282$0,00$8,37$8,37$6,44$1,11$0,82
72
Ngô Thị Thanh Huyên0013$0,00$331,73$331,73$95,01$29,30$28,16$36,1726,5113,397,9310,036,50$7,48$7,98$15,02$8,33$7,077,0115,4710,37
73
Ngô Thị Thanh Huyên2727$0,00$122,83$122,8313,1817,3313,9423,315,0332,177,88
74
NGÔ THỊ TRANG1069$0,00$11,34$11,34$0,00$0,00$0,00$0,003,301,451,270,530,230,89$1,21$0,591,20,67
75
NGÔ THỊ TRANG1130$0,00$11,52$11,52$0,00$0,00$0,00$0,002,901,581,800,220,97$1,17$0,570,880,670,76
76
NGÔ THỊ TRANG1800$0,00$2,33$2,33$0,94$0,580,81
77
NGÔ THỊ TRANG2027$0,00$1,81$1,81$0,681,13
78
NGÔ THỊ TRANG2279$0,00$0,86$0,860,86
79
Nguyen Thi Hoa1927$0,12$49,12$49,24$0,00$0,00$0,00$8,717,614,150,28$7,13$3,08$1,667,933,545,15
80
nguyen thi huyen trang2706$4,39$0,00$4,391,110,551,011,72
81
Nguyễn Anh Vũ0348$24,76$15,70$40,46$5,59$0,00$2,52$4,932,662,38$17,125,26
82
NGUYỄN ĐỊNH0367$0,84$27,00$27,84$3,36$3,48$2,86$6,304,083,30$4,46
83
Nguyễn Hoàng Thanh Xuân
1852$3,30$0,00$3,30$1,17$0,76$1,37
84
Nguyễn Minh Hải1823$0,57$0,00$0,57$0,57
85
Nguyễn Phương Thùy1946$0,07$2,00$2,07$1,440,63
86
Nguyễn Thái Hà1982$1,87$0,00$1,871,87
87
nguyễn thanh tùng2365$0,00$9,17$9,179,17
88
Nguyễn Thị Châu Linh2037$0,45$5,00$5,45$1,58$2,88$0,99
89
Nguyễn Thị Châu Linh2363$0,46$3,00$3,463,46
90
Nguyễn Thị Khánh Linh0315$0,00$20,82$20,82$0,21$0,00$1,59$3,602,091,272,030,251,101,45$1,57$1,17$1,40$1,54$0,77$0,78
91
Nguyễn Thị Khánh Linh1000$0,00$18,44$18,44$0,00$0,00$0,00$1,023,221,481,880,421,331,48$1,75$1,75$0,77$1,53$0,761,05
92
Nguyễn Thị Khánh Linh1001$0,00$18,50$18,50$0,00$0,00$0,00$1,013,381,271,840,431,100,221,39$2,89$1,42$1,48$0,771,3
93
Nguyễn Thị Khánh Lys790$0,00$31,54$31,54$0,00$0,00$0,00$0,003,371,381,683,79$6,17$1,75$1,66$3,78$1,000,74,411,85
94
Nguyễn Thị Khánh Lys791$0,00$40,57$40,57$0,00$0,00$0,00$0,002,554,385,445,28$6,18$1,76$1,65$3,84$0,960,96,031,6
95
Nguyễn Thị Khánh Ly1495$0,00$8,19$8,19$2,54$3,12$1,501,03
96
Nguyễn Thị Kim Ngọc2765$0,31$12,46$12,772,551,31,082,532,042,640,63
97
Nguyễn Thị Mỷ Tiên2633$0,00$3,49$3,493,49
98
Nguyễn Thị Mỷ Tiên2634$0,00$1,51$1,511,51
99
Nguyễn Thị Ngọc Thoas828$0,59$115,08$115,67$0,00$0,00$4,14$10,5013,040,462,315,680,333,091,782,338,401,67$2,32$4,81$4,75$6,03$5,99$10,85$2,97$5,549,152,187,35
100
Nguyễn Thị Ngọc Thoa2155$0,24$2,00$2,24$2,24
Loading...
 
 
 
Trang tính1
 
 
Main menu