ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
W Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2012-12-31
3
4
IntäkterÅr 2012År 2011
5
Medlemsavgifter
23 900,00 kr24 900,00 kr
6
Deltagaravgifter årsmöte och höstmöte
21 140,00 kr15 600,00 kr
7
Övriga intäkter
352,50 kr4 066,90 kr
8
Summa intäkter
45 392,50 kr44 566,90 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier10 000,00 kr8 000,00 kr
12
Administration
1 137,00 kr1 471,75 kr
13
Porton2 836,00 kr1 788,00 kr
14
Tryckkostnader
2 976,00 kr1 465,00 kr
15
Uppvaktningar
0,00 kr601,00 kr
16
Styrelsemöten
810,00 kr4 832,80 kr
17
Årsmötet12 787,00 kr18 017,00 kr
18
Höstmötet5 550,00 kr500,00 kr
19
Diverse kostnader
500,00 kr7 075,00 kr
20
Summa kostnader
36 596,00 kr43 750,55 kr
21
Årets resultat
8 796,50 kr816,35 kr
22
Summa kostnader och resultat
45 392,50 kr44 566,90 kr
23
24
Balansräkning 2012-12-31
25
TillgångarÅr 2012År 2011
26
Kassa−1 719,00 kr660,00 kr
27
Plusgiro25 671,05 kr28 508,05 kr
28
Bank föreningskonto
2,92 kr2,92 kr
29
Bank kapitalkonto
26 293,58 kr26 293,58 kr
30
Lager4 137,60 kr4 625,10 kr
31
Summa tillgångar
54 386,15 kr60 089,65 kr
32
33
Skulder och eget kapital
34
Källénfonden
43 074,65 kr46 074,65 kr
35
Diverse skulder
36
varav förskottsbet. avg.
2 900,00 kr14 400,00 kr
37
år 20120,00 kr14 400,00 kr
38
år 20132 900,00 kr0,00 kr
39
Övriga skulder
1 190,00 kr1 190,00 kr
40
Eget kapital
7 221,50 kr−1 575,00 kr
41
- varav
Balanserat resultat
−1 575,00 kr2 391,35 kr
42
Årets resultat
8 796,50 kr−816,35 kr
43
Summa skulder och eget kapital
54 386,15 kr60 089,65 kr
44
45
Täby 2013-02-28
46
47
Ulf Palmqvist
48
kassör
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100